Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 220

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 214 215 216 217 218 219 < 220 > 221 222 223 224 225 226 .. 255 >> Следующая


Медіальний плантарний нерв у ділянці плесна у великої рогатої худоби поділяється на загальні плантарні пальцеві нерви (ІІ і ІІІ), а в коня, віддавши сполучну гілку латеральному плантарному нерву, переходить у медіальний плантарний пальцевий нерв (див. рис. 13.29, 6).

У собаки і свині медіальний плантарний нерв віддає гілку другому пальцю і поділяється на загальні плантарні пальцеві нерви (II—IV).

502

НЕРВОВА СИСТЕМА

Рис. 13.29. Нерви плесна і пальців:

А — собаки; Б— свині; В— корови (з дорсальної поверхні); Г— собаки; Д— свині; Е— корови; Є— коня (з плантарної поверхні); 1 — n. peroneus superficialis; 1 — n. peroneus profundus et nn. metatarsei dorsales; 2 — nn. digitales communes; 3— nn. digitales dorsales proprii; 4 — nn. digitales plantares; 5— n. tibialis;

6 — n. plantaris medialis; 6 — n. plantaris lateralis (r. profundus); 7 — nn. plantares medialis et lateralis;

7 — nn. metatarsei plantares; 8 — n. saphonus; a — ramus communicans; б— нерв міжкісткового м'яза; II—V — пальці

503

Розділ LS

Латеральний плантарний нерв, віддавши гілку для міжкісткового м'яза і плантарні нерви, продовжується як загальний плантарний пальцевий нерв для IV пальця (у свині, корови, а в коня— як латеральний плантарний пальцевий нерв, від якого відходить дорсальна гілка на передню поверхню пальця.

Малогомілковий загальний нерв — n. peroneus communis — розміщений у ділянці стегна поряд з великогомілковим нервом, а в ділянці гомілки — на її передній поверхні поряд з краніальною великогомілковою артерією. Поблизу колінного суглоба від нього відокремлюється латеральний шкірний нерв гомілки — n. cutaneus surae lateralis, який розгалужується в шкірі латеральної поверхні гомілки. Нижче від колінного суглоба нерв поділяється на поверхневий і глибокий малогомілкові нерви.

Поверхневий малогомілковий нерв — n. peroneus superficialis — йде між бічним і довгим розгиначами пальців у шкіру гомілки й стопи (див. рис. 13.27, 8; рис. 13.29, 1).

Глибокий малогомілковий нерв — n. peroneus profundus 8' — супроводжує краніальну великогомілкову артерію і віддає гілки в дорсальні м'язи гомілки, а в ділянці плесна поділяється на гілки.

У корови поверхневий малогомілковий нерв віддає дорсальні пальцеві нерви — латеральний IV пальця, медіальний ІІІ пальця і загальний пальцевий нерв для ІІІ і IV пальців. Глибокий малогомілковий нерв продовжується в загальний пальцевий нерв (див. кольорову вклейку, рис. XVII).

У коня поверхневий малогомілковий нерв розгалужується в шкірі гомілки й плесна, а глибокий малогомілковий нерв крім м'язів розгалужується в шкірі плесна і пальця.

У свині й собаки поверхневий малогомілковий нерв віддає II—IV дорсальні нерви плесна.

¦ ХВОСТОВІ НЕРВИ

Хвостові нерви — nn. coccygei — в кількості 5—6 пар отримують сірі сполучні гілки від симпатичного стовбура. Дорсальні їх гілки об'єднуються і утворюють дорсальне хвостове сплетення — plexus caudalis dorsalis, з якого виходять нерви для дорсальних м'язів хвоста. Вентральні гілки утворюють вентральне хвостове сплетення — plexus caudalis ventralis, з якого виходять нерви для вентральних м'язів хвоста і шкіри його вентральної поверхні.

? ЧЕРЕПНОМОЗКОВІ НЕРВИ

Від головного мозку відходить 12 пар черепномозкових нервів, різних за функцією й будовою. Всі 12 пар нервів можна розподілити на 3 групи. До першої групи належать чутливі нерви, які є провідниками від органів чуття — нюхового, зорового й присінково-завиткового. Це нюховий (І пара), зоровий (ІІ пара) і присінково-завитковий (VIII пара) нерви. Вони утворюються аксонами відповідних нервових клітин органів чуття і закінчуються в різних ділянках головного мозку (див. рис. 13.7; рис. 13.30).

До другої групи належать рухові нерви, які іннервують м'язи очного яблука, язика та шиї. Це окоруховий — n. oculomotorius (ІІІ пара), блоковий —

504

НЕРВОВА СИСТЕМА

n. trochlearis (IV пара), відвідний — n. abducens (VI пара), додатковий — n. accessorius (ХІ пара) — та під'язиковий — n. hypoglossus (ХІІ пара) — нерви. Вони беруть свій початок від певних ядер головного мозку (за винятком ХІ пари) і закінчуються в м'язах. Решта нервів належить до третьої групи (V, VII, ІХ, Х пари). Вони є змішаними і в своєму складі мають як чутливі й рухові, так і симпатичні та парасимпатичні волокна.

I пара — нюховий нерв — n. olfactorius — утворений аксонами нюхових клітин, які розміщені в слизовій оболонці нюхової ділянки носової порожнини та лемешево-носовому органі. Численними нитками — fila olfactoria — через lamina cribrosa решітчастої кістки він закінчується в нюхових цибулинах кінцевого мозку.

II пара — зоровий нерв — n. opticus (див. рис. 13.30) — утворений аксонами мультиполярних клітин сітківки ока. Він входить крізь зоровий отвір у черепну порожнину і на базальній поверхні мозку з однойменним нервом протилежного боку утворює зорове перехрестя — chiasma opticum, яке переходить у зоровий шлях проміжного мозку.

III пара — окоруховий нерв — n. oculomotorius — виходить з ніжок великого мозку і крізь очноямкову щілину проходить в орбіту. Його дорсальна гілка йде в прямий дорсальний м'яз ока та підіймач верхньої повіки, а вентральна гілка — у вентральний косий м'яз ока та прямі м'язи ока — медіальний і вентральний. На вентральній гілці розміщений парасимпатичний війковий вузол.
Предыдущая << 1 .. 214 215 216 217 218 219 < 220 > 221 222 223 224 225 226 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed