Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 225

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 219 220 221 222 223 224 < 225 > 226 227 228 229 230 231 .. 255 >> Следующая


Парний симпатичний стовбур — truncus sympaticus — розміщений на вентральній поверхні тіл грудних, поперекових, крижових і частково хвостових хребців. У цьому стовбурі майже в кожному сегменті є вузли, які відповідають кількості грудних, поперекових і крижових сегментів і мають однакові з ними назви. Хвостових вузлів 2—3 парних і один непарний, на якому закінчуються обидва симпатичні стовбури. В ділянці шиї симпатичний стовбур разом з вагусом (Х пара)

ле-

і і.......... "........... > - - і ' • ¦'

жить на трахеї, поряд із загальною сонною артерією, утворюючи truncus vagosympathicus (див. кольорову вклейку, рис. ХІІІ).

До шийної частини симпати-куса належать три вузли. Краніальний шийний вузол — gnl. cervicale craniale — лежить під крилом атланта біля тіла потиличної кістки (див. рис. 13.33) і

Рис. 13.33. Схема будови симпатичної частини автономної нервової системи:

А — грудопопеерековий відділ спинного мозку; С — шийні, L — поперекові і S — крижові спинномозкові сегменти; 1 — симпатичний стовбур; 2 — краніальний шийний ганглій;

3 — зірчастий ганглій; 4 — грудні ганглії;

4 — попереково-крижові ганглії; 5— черевне сплетення; 6 — ниркове і надниркове сплетення; 7 — каудальне крижове сплетення; 8 — підчеревне сплетення; 9— в судини ока; 10 — в судини залоз; 11 — в судини голови; 12 — в судини шиї; 13 — хребтовий нерв; 14 — в судини грудної кінцівки; 15— в серце; 16 — в судини легень; 17 — більший нутрощевий нерв; 18— в судини шлунка, печінки, селезінки й кишок; 19 — менший нутрощевий нерв; 20 — в судини надниркових залок і нирок; 21— підчеревний нерв; 22— в судини товстої кишки, сечостатевих органів; 23 — в судини тазової кінцівки; а — довузлові і б — завузлові нервові волокна

513

Розділ 13

належить до дохребцевих вузлів.

Середній шийний вузол— gnl. cervicale medium — розміщений на медіальній поверхні першого ребра або трохи спереду від нього (рис. 13.34, 14).

Каудальний шийний вузол — gnl. cervicale caudale, як правило, зливається з першими трьома грудними вузлами, утворюючи значних розмірів шийно-грудний (зірчастий) вузол — gnl. cervicothoracicum (stellatum). Він розміщений при вході в грудну порожнину, біля голівки першого ребра на медіальній його поверхні.

Середній шийний вузол здебільшого з'єднується з gnl. stellatum двома

Рис. 13.34. Судини і нерви при вході в грудну порожнину:

А — собаки; Б — коня; 1 — aorta; 2— a. subclavia sinistra; 3— truncus brachiocephalicus; 4— n. vagus; 4 — truncus vagosympathicus; 5— n. reccurens; 6— v. cava cranialis; 7— n. phrenicus; 7 — r. ventralis CV-CVIR; 8— a. v. thoracica mterna; 9— truncus sympathicus; 10— gm. stellatum; 11 — ansa subclaviа; 12— a. v. cervicalis profunda; 13— a. scapularis dorsalis; 14— gn. cervicale medium; 15— a. v. vertebralis; 16— a. carotis communis; 17— v. jugularis interna; 18 — v. jugularis externa; 19— a. cervicalis suрerficialis; 20— a. v. axillaris; II— друге ребро; CVII— сьомий шийний хребець; а — стравохід; б— трахея

514

НЕРВОВА СИСТЕМА

стовбурами, що утворюють підключичну петлю, в якій проходить підключична артерія (див. рис. 13.34). Слід мати на увазі, що завузлові волокна, які виходять з краніального, середнього й каудального шийних вузлів, беруть участь в іннервації великих і малих судин у ділянці голови, шиї, залозистих утворів, а також в іннервації судин, серця, легень та інших органів грудної порожнини (див. рис. ХІІІ).

Симпатичний стовбур складається з довузлових нервових волокон, які є відростками нейронів, розміщених у латеральних стовпах грудопоперекової частини спинного мозку від І грудного до ІІ—IV поперекового сегментів. Ці волокна відходять від спинного мозку разом з вентральними корінцями спинномозкових нервів крізь міжхребцеві отвори і далі йдуть як білі сполучні гілки — rami communicantes albi — в біляхребцеві вузли симпатичного стовбура в його грудному й поперековому відділах.

Далі довузлові волокна або закінчуються синапсами на нейронах біля-хребцевих вузлів того самого чи іншого, сусіднього, сегмента, або ж прямують до дохребцевих вузлів, утворюючи відповідні нервові стовбури. Від перших шести грудних сегментів довузлові нервові волокна йдуть у краніальний шийний вузол, утворюючи шийний відділ симпатичного стовбура. Грудна частина симпатичного стовбура формується довузловими волокнами, які є відростками нейронів IV—VII грудних сегментів, що прямують у зірчастий і середній шийні вузли.

Значною частиною грудного відділу симпатичного стовбура є більший черевний нерв— n. splanchnicus major (див. рис. 13.33, 17), який утворюється довузловими волокнами VI—IX грудних сегментів, і менший черевний нерв — n. splanchnicus minor — утворюється довузловими волокнами VIII—XII грудних сегментів. Більший черевний нерв від грудного відділу симпатичного стовбура між ніжкою діафрагми і більшим поперековим м'язом прямує в черевну порожнину і закінчується в півмісяцевому вузлі, який є центром сонячного сплетення. Разом з більшим черевним нервом менші черевні нерви також ідуть до черевних і краніального брижового вузлів (півмісяцевого вузла), а також у вузол ниркового сплетення — plexus renalis, яке міститься на нирковій артерії (див. рис. 13.33, 6).
Предыдущая << 1 .. 219 220 221 222 223 224 < 225 > 226 227 228 229 230 231 .. 255 >> Следующая

Реклама

Форма искового заявления в арбитражный суд

Исковое заявление в арбитражный суд. Юр. помощь онлайн

ulc.ru

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed