Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 221

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 215 216 217 218 219 220 < 221 > 222 223 224 225 226 227 .. 255 >> Следующая


IV пара — блоковий нерв — n. trochlearis — виходить з мозку в ділянці прикріплення рострального мозкового паруса і крізь очноямкову щілину проходить в очну ямку. Розгалужується в дорсальному косому м'язі очного яблука.

V пара — трійчастий нерв — n. trigeminus — найбільший з череп-номозкових нервів. Це змішаний нерв — чутливий для шкіри і слизових оболонок голови і руховий для жувальних м'язів. Чутливий корінь його має трійчастий (гас-серів) вузол — ganglion trigeminale. Руховий корінь починається від рухового ядра, розміщеного в задньому мозку. Трійчастий нерв двома коренями виходить з бічної поверхні мозкового моста і поділяється на очний, верхньощелепний та

нижньощелепний нерви.

а п_„ Wi Рис. 13.30. Нерви орбіти коня:

А. (ОчВЖИ нерв - n. ophtalmicus II — n. opticus; III — n. oculomotorius; IV — n. tro-

_ чутливий нерв для органів TTi- chlearis; V — n. ophtalmicus; V' — n. maxilaris; VI—

ЧуТЛИВИИ НЄРВ ДЛЯ Органів Д1- n. abducens; 1 — n. infratrochlearis; 2 —n. eth-

лянки очної ямки і частково слизо- moidalis; 3 — її- oculomotorius (і-. dorsalis); 4 — n.

frontalis; 5 — n. oculomotorius (r. ventralis); 6 — n. вої оболонки носової порожнини. В pterygo-palatinus; 7 —n. palatinus minor; 8 — n.

palatinus major; 9 — n. nasalis caudalis; 10— n. in-ньому є також секреторні парасим- fraorbitalis; 11 — n. zygomaticus; 12— n. lacrimalis et

r. communicans cum n. zygomaticо

505

Розділ 13

патичні волокна для слізної залози. З черепної порожнини він виходить крізь очноямкову щілину і поділяється на 4 нерви:

1. Слізний нерв— n. lacrimalis (див. рис. 13.30, 12 — йде в слізну залозу верхньої повіки, шкіру вискової ділянки та кон'юнктиву латерального кута

Рис. 13.31. Нерви і судини голови:

А — собаки; Б— корови; 1, 2— ramus buccales: 2 — n. communicans; 3 — n. auriculopalpebralis: 3 — ramus zygomaticus; 3' — r. palpebrales; 3" — r. auriculares rostrales; 4 — r. colli n. faciei; 5— n. auriculotemporalis; 5 — n. buccalis; 6— n. infraorbitalis; 7— n. buccalis; 7 — n. buccolabiales; 8— C2 (2-й шийний нерв); 8 r— його каудальна вушна гілка; 9— nv lacrimalis (його кінцеві розгалуження); 10— n. accessorius; 11 — ductus parotideus; 12 — ^ a. et v. temporaHs superficialis; 13 — v. jugularis externa; 14 —v. maxillaris; 15 — v. lingualis; 16—— v. hyoideа; 17— v. labialis inferior; 18— v. facialis; 19— v. labialis superior; 20 — vv. lateralis et dorsalis nasi; 21— v. angularis oculi

506

НЕРВОВА СИСТЕМА

ока. З'єднується з виличним нервом, у якому проходять парасимпатичні волокна до слізної залози.

У великої рогатої худоби від слізного нерва відокремлюється нерв лобової пазухи — n. sinuum frontalium — і гілки до рогового відростка — n. cornus.

2. Лобовий нерв — n. frontalis — виходить крізь надочноямковий отвір у шкіру лобової й тім'яної ділянок.

3. Носовійковий нерв — n. nasociliaris — віддає війкові нерви в очне яблуко і як решітчастий нерв — n. ethmoidalis — з однойменною артерією проходить крізь решітчастий отвір у носову порожнину, далі в носовій порожнині розгалужується в слизовій оболонці носа (її дорсальній частині).

4. Підблоковий нерв— n. infratrochlearis (див. рис. 13.30, 1) — йде до слізної залози третьої повіки і в ділянку медіального кута ока. У коня віддає гілку в лобову пазуху, а в кози— до рогових відростків.

Б. Верхньощелепний нерв — n. maxillaris (див. рис. 13.30, V) — чутливий нерв для органів верхньої щелепи. Має в своєму складі парасимпатичний ганглій. Він виходить в очну ямку крізь круглий отвір і поділяється на виличний, підочноямковий та крилопіднебінний нерви.

1. Виличний нерв— n. zygomaticus (див. рис. 13.30, 11) — йде в нижню повіку. Крім того, у корови від виличного нерва відходить гілка до рога — ramus cornualis — та до слізного нерва. У жуйних є додаткова вилично-лицьова гілка — ramus zygomaticofacialis accessorius.

2. Підочноямковий нерв — n. infraorbitalis (див. рис. 13.30, 10) — з однойменною артерією йде в підочноямковий канал, у якому віддає зубні (альвеолярні) гілки для премолярів і різців. Після виходу з підочноямкового каналу поділяється на: а) зовнішні носові гілки — для шкіри спинки носа; б) внутрішні носові гілки — для слизової оболонки передньої частини носової порожнини (включаючи стінки ніздрі); в) гілки верхньої губи (рис. 13.31; див. кольорову вклейку, рис. XVIII).

3. Крилопіднебінний нерв— n. pterygopalatine (див. рис. 13.30, 6) — виходить крізь круглий отвір у крилопіднебінну ямку і поділяється на каудальний носовий, більший і менший піднебінні нерви. Каудальний носовий нерв розгалужується в слизовій оболонці носової перегородки, вентрального й середнього носових ходів, вентральної носової раковини. Більший піднебінний нерв іннервує тверде піднебіння, а менший піднебінний — м'яке піднебіння. На крилопіднебінному нерві розміщений однойменний парасимпатичний вузол, завузлові волокна від якого по слізному нерву проходять у слізну залозу.

В. Нижньощелепний нерв — n. mandibularis — є чутливим нервом для вискової та нижньощелепної ділянок і руховим нервом для жувальних м' язів. Крім того, на його гілках знаходяться парасимпатичні ганглії для іннервації слинних залоз. Нерв виходить з черепної порожнини крізь овальний або рваний отвір і віддає 4 м'язових і 4 чутливих нерви.
Предыдущая << 1 .. 215 216 217 218 219 220 < 221 > 222 223 224 225 226 227 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed