Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 222

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 216 217 218 219 220 221 < 222 > 223 224 225 226 227 228 .. 255 >> Следующая


1. Жувальний нерв — n. massetericus — проходить у жувальний м'яз крізь вирізку між м'язовим і суглобовим відростками нижньої щелепи.

2. Глибокі вискові нерви— nn. temporales profundi — йдуть у висковий м'яз.

3. Крилоподібні нерви— nn. pterygoidei lateralis et medialis — йдуть відповідно у латеральний і медіальний крилоподібні м'язи, напружувач бара-

507

Розділ 13

банної перетинки, напружувач і підіймач піднебінної завіски. На крилоподібному нерві розміщений парасимпатичний вушний ганглій.

4. Щелепно-під'язиковий нерв — n. mylohyoideus — йде безпосередньо по нижній щелепі в поперечний щелепний м'яз — m. transversus mandibu-lae — і в ростральне черевце двочеревцевого м'яза.

5. Щічний нерв — n. buccalis — йде по вентральному краю щічного м'яза, віддає гілки в слизову оболонку щоки та нижньої губи (див. рис. 13.31). У жуйних щічний нерв віддає також парасимпатичний привушний нерв — n. parotideus, який по привушній протоці входить у залозу.

6. Вушно-висковий нерв — n. auriculo-temporalis — огинає шийний край нижньої щелепи вентрально від щелепного суглоба і поділяється на дві гілки: дорсальну, або поперечну лицеву, гілку — ramus transversus fa^i, що йде разом з поперечною лицевою артерією в шкіру вискової та виличної ділянок, і вентральну гілку, яка з'єднується з щічними нервами VII пари і йде в шкіру губ і щоки.

7. Язиковий нерв — n. lingualis (рис. 13.32) — відгалужується від нижньощелепного нерва біля місця заглиблення його в однойменний канал. У цей нерв вступає барабанна струна від VII пари. На язиці нерв поділяється на поверхневу й глибоку гілки. Поверхнева гілка йде вздовж шило-язикового м'яза і розгалужується в слизовій оболонці язика, дна ротової порожнини та яснах. На ній лежить парасимпатичний нижньощелепний ганглій — ganglion mandibulare. Глибока гілка йде по латеральній поверхні підборідно-язикового м'яза до кінчика язика. Віддає гілки в грибоподібні сосочки (в складі цих гілок є волокна, що належать барабанній струні).

Рис. 13.32. Судини і нерви в основі черепа:

А — корови; Б— коня (за М. В. Плахотіним, 1984); 1— truncus vagosympathicus; 2— a. carotis communis; 3 — a. carotis interna; 4— glomus caroticum; 4 — sinus caroticus; 5— n. laryngeus cranialis; 6— truncus lin-guofacialis; 7— stylohyoideum; 8— n. sinocaroticus n. glossopharyngeus; 9— a. carotis externa' 10 — procesus jugularis; 11 — atlas' 12— a. occipitalis; 13— gn. cervicale craniale; 14— a. auricularis caudalis; 15 — plexus caroticus; 16— chorda tym^ani; 17— n. lingualis; IX— n. glossopharyngeus; X— n. vagus

508

НЕРВОВА СИСТЕМА

8. Комірковий альвеолярний нижній нерв — n. alveolaris inferior, проходячи в нижньощелепному каналі, віддає зубні гілки для молярів і різцевих зубів. Виходячи з підборідного отвору, розгалужується як підборідний нерв — n. mentalis, прямує в слизову оболонку нижньої губи та шкіру губ і підборіддя.

VI пара — відвідний нерв — n. abducens — відходить від довгастого мозку каудально від трапецієподібного тіла і збоку від пірамід. Виходить в очну ямку крізь очноямкову щілину. Прямує в m. retractor oculi і в латеральний прямий м'яз ока.

VII пара — лицевий нерв — n. facialis — руховий для всіх лицевих м'язів. В його складі проходять також чутливі й парасимпатичні секреторні волокна. Виходить від мозку в ділянці трапецієподібного тіла і залишає черепну порожнину крізь зовнішній отвір лицевого каналу, в якому на лицевому нерві розміщений колінчастий вузол — ganglion geniculi, що належить барабанній струні.

У каналі від лицевого нерва відгалужується 3 нерви:

1. Кам'янистий більший нерв— n. petrosus major — прямує в крилоподібну ямку крізь криловий канал, через що називається нервом крилового каналу — n. pterygoideus (s. n. vidianus), який входить у крилопіднебінний ганглій. Він утворений сльозовидільними парасимпатичними провідними шляхами.

2. Стремінний нерв— n. stapedius — прямує в стремінний м'яз (у середньому вусі).

3. Барабанна струна — chorda tympani (див. рис. 13.32, 16) — виходить з кам'янисто-барабанної щілини і з'єднується з язиковим нервом V пари. Вона проводить волокна від грибоподібних смакових сосочків у колінчастий вузол і парасимпатичні секреторні волокна в нижньощелепну та під'язикову слинні залози.

Вийшовши з for. stylomastoideum, лицевий нерв на зовнішній поверхні масетера з'єднується з вентральною гілкою вушно-вискового нерва V пари і віддає шість гілок:

1. Каудальний вушний нерв — n. auricularis caudalis — прямує до вушних м'язів, з'єднуючись із шкірними вушними нервами.

2. Внутрішня вушна гілка — ramus auricularis internus — відходить від вагуса (Х пара). Розгалужується в шкірі внутрішньої поверхні вушної раковини.

3. Гілка двочеревцевого м'яза — ramus digastricus — прямує в каудальне черевце м'яза та яремнощелепний м'яз.

4. Вушно-повіковий нерв — n. auriculopalpebralis — позаду висково-нижньощелепного суглоба переходить по виличній дузі на висковий м'яз і віддає передній вушний нерв у вушні м'язи. Його дорсальна гілка прямує в м'язи верхньої повіки, а вентральна гілка — в нижню повіку.
Предыдущая << 1 .. 216 217 218 219 220 221 < 222 > 223 224 225 226 227 228 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed