Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 159

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 153 154 155 156 157 158 < 159 > 160 161 162 163 164 165 .. 255 >> Следующая


Фіброзний листок осердя походить від внутрішньогрудної фасції — fascia endothoracica 9, яка переходить з груднини в осердя і також бере участь в утворенні зв'язки осердя.

Внутрішній листок осердя є пристінним листком особливої серозної оболонки — перикарда — pericardium. Пристінний листок перикарда в основі серця переходить у вісцеральний і утворює серозну оболонку серця — epicardium 3. Між цими листками міститься перикардіальна порожнина — cavum pericardii 13, заповнена невеликою кількістю прозорої серозної рідини — liquor pericardii, що має жовтувате забарвлення.

Рис. 9.10. Серце корови (А — вигляд зліва, Б— справа):

1 — aorta; 2— плечоголовний стовбур; 3— truncus pulmonalis; 4— lig. arteriosum; 5— vv. pulmonales; 6 — atrium sinistrum; 6' — atrium dextrum; 7 — v. azygos sinistra; 8— auricula dextra; 9— auricula sinistra; 10 — ventriculus dexter; 11 — ventriculus sinister; 12— субепікардіальний жир; 13— біляконусна міжшлуночко-ва борозна; 13 — підпазушна міжшлуночкова борозна; 14— середня міжшлуночкова борозна; 15— лінія прикріплення осердя; 16— v. cava caudalis; 17— v. cava cranialis; 18— apex cordis

353

Розділ 9

Будова серця. Серце — cor — центральний і головний орган, який забезпечує течію крові й лімфи судинами. Воно побудоване з посмугованої серцевої м'язової тканини.

Серце має вигляд порожнистого конусоподібного м'яза (рис. 9.10). На серці розрізняють основу серця— basis cordis, спрямовану дорсально, і верхівку— apex cordis 18, спрямовану вентрально. Серце поділене перегородкою на праву й ліву половини. Кожна половина поділена на передсердя— atrium 6 — і шлуночок — ventriculus 10, 11. Кожний шлуночок сполучається зі своїм передсердям передсердно-шлуночковим (атріовентрикулярним) отвором — ostium atrioventriculare.

Передсердя розміщені на основі серця: зовні вони відділені від шлуночків поперечною вінцевою борозною — sulcus coronarius. Кожне передсердя утворює мішкоподібний випин — серцеве вушко — auricula cordis dextra et sinistra 9. Серцеві вушка спрямовані краніально і розміщені праворуч і ліворуч від стовбура легеневих артерій та аорти. Вони збільшують об'єм передсердь.

Шлуночки становлять більшу частину серця. На обох поверхнях серця зовні вони відділені один від одного міжшлуночковими підпазушною і біля-конусною борознами — sulcus interventricularis subsinuosus et paraconalis 13, 13. Ці борозни з'єднуються на краніальній поверхні серця, не доходячи до його верхівки, і відділяють правий шлуночок від лівого. Верхівка серця в усіх тварин належить лівому шлуночку, який розміщений зліва і позаду, а

Рис. 9.11. Клапани серця:

А — правий, Б — лівий шлуночки (розріз): 1 — aorta; 2 — valvulae semilunares aortae; 3 — truncus pulmonalis; 4 — valva tricuspidalis; 5— chordae tendineae; 6— atrium sinistrum; 6 — septum atriorum; 7 — положення серцевих хрящів; 8— mm. papillares ventriculus dexter; 9— mm. papillares ventriculus sinistrum; 12— septum ventriculorum; 13— trabeculae carneae; 14 — устя вінцевих артерій; 15— valva bicuspidalis; 16 — v. cava caudalis; 17— v. cava cranialis

354

08

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

правий шлуночок лежить спереду і справа. Відповідно розміщені й між-шлуночкові борозни: підпазушна більше ззаду, а біляконусна більше спереду. У міжшлуночкових борознах серця проходять кровоносні судини.

З правого шлуночка виходить стовбур легеневих артерій — гліпсив pulmonalis (див. рис. 9.10, 3). Він проходить по основі серця спереду, між вушками передсердь. Позаду від нього розміщена аорта — aorta, що виходить з лівого шлуночка і спрямовується, як і стовбур легеневих артерій, каудально.

У праве передсердя входять порожнисті вени — краніальна й каудальна — vena cava cranialis et caudalis (див. рис. 9.10, 16, 17). Устя краніальної порожнистої вени називається венозним синусом — sinus venosus. Зовні воно відділяється від вушка й передсердя пограничною борозною.

У ліве передсердя входять легеневі вени — vv. pulmonales, кількість яких у різних тварин неоднакова (5-7).

Клапанний апарат серця забезпечує течію крові в одному напрямку: з передсердь у шлуночки, а з шлуночків в аорту або стовбур легеневих артерій (рис. 9.11). Він складається з передсердно-шлуночкових, або стулкових, і півмісяцевих клапанів. Передсердно-шлуночкові клапани— valvae аtrioventriculares — представлені стулками — cuspis, що являють собою дублікатуру ендокарда і мають трикутну форму. Своїми розширеними основами стулки закріплюються по краю фіброзного передсердно-шлуночкового кільця, що обмежує відповідний отвір, а їх верхівки спрямовані в порожнину камери шлуночка. До вільних країв стулок прикріплюються сухожилки. Сухожилкові струни — chordae tendineae 5 — фіксуються до сосочкових м'язів — mm. papillares 8, 9, які розміщені на стінках шлуночків та їх перегородці.

У правому (передсердно-шлуночковому) отворі знаходиться тристулковий клапан — valva tricuspidalis 4. З трьох стулок клапана одна розміщена на перегородці, а дві інші (краніальна і каудальна) — на бічній стінці. Сухожилкові струни (6—10) йдуть від кожної стулки до сосочкових м'язів. М'язів, як і стулок, три. Два з них, краніальний і каудальний, знаходяться на перегородці, а один — на бічній стінці. У лівому (передсердно-шлуночковому) отворі розміщений двостулковий клапан — valva bicuspidalis 15. З двох стулок клапана краніальна міститься на перегородці, а каудальна — на бічній стінці; обидва сосочкових м'язи знаходяться на бічній стінці шлуночка.
Предыдущая << 1 .. 153 154 155 156 157 158 < 159 > 160 161 162 163 164 165 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed