Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 160

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 154 155 156 157 158 159 < 160 > 161 162 163 164 165 166 .. 255 >> Следующая


В отворах аорти і стовбура легеневих артерій розміщені відповідні клапани — valva aortae et valva trunci pulmonalis 2, які раніше називали півмі-сяцевими. Кожний з них утворений трьома стулками, що мають вигляд півмісяцевих кишеньок. В клапані легеневого стовбура права і ліва стулки розміщені краніально, а проміжна — каудально, в клапані аорти — права стулка знаходиться краніально, а ліва і перегородкова — каудально. У центрі вільного краю стулок клапанів розміщені аранцієві вузлики — noduli valvularum semilunarium (у собаки в 30 % випадків, у свині — 20 %, у великої рогатої худоби — 50 %, у коня — 40 %, у вівці — у 70 % випадків).

На внутрішній поверхні передсердь помітні гребінчасті м'язи — mm. pectinati, які у вушках мають більші розміри, а в шлуночках знаходяться подібні їм м'язові перекладки — trabeculae carneae, які забезпечують повне

355

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

м'язових шари — зовнішній і глибокий. Зовнішній шар є загальним для обох передсердь. М'язові волокна йдуть у поперечному напрямі від одного вушка до іншого. Глибокий шар у кожному передсерді має поздовжній напрямок. У ділянці венозних отворів формуються колові пучки волокон. Стінки передсердь значно тонші за стінки шлуночків, що відповідає їх функції.

У стінках шлуночків пучки волокон розміщені в п'ять шарів: зовнішній і внутрішній з косопоздовжнім напрямом; з ними межують зовнішній і внутрішній глибші шари з напрямом волокон, що нагадує вісімку, і, нарешті, — найглибший шар з напрямом волокон, також подібним до вісімки. Наявність спільних м'язових шарів у передсердях і шлуночках забезпечує їх одночасне скорочення — систолу обох передсердь або шлуночків і розслаблення — діастолу обох передсердь або шлуночків (рис. 9.13). Всередині порожнини серця вистелені тоненькою оболонкою — ендокардом — endocardium.

Фіброзний: скелет серця. М'язи передсердь і шлуночків розділяє фіброзний скелет серця, утворений передсердно-шлуночковими і артеріальними кільцями — anulus fibrosus atrioventricularis dexter et sinister; anulus fibrosus

Рис. 9.14. Фіброзний скелет і клапани серця корови (розріз на межі передсердь і шлуночків):

А — розріз серця; Б— серцеві кістки; 1 — anulus aortae; 2— valvulae semilunares aortae; 3— anUlus fibrosus trunci pulmonalis; 4 — valva tricuspidalis; 5 — os cordis sinistrum; 6 — os cordis dextrum; 7 — valvulae semilunares trunci pulmonales; 8 — a. coronaria sinisra; 9 — a. coronaris dextra; 10 — anulus fibrosus atrioventricularis dexter; 11 — anulus fibrosus atrioventricularis sinister; 12 — ramus cirumflexus; 13 — v. cordis magna; 14— valva bicuspidalis

357

Розділ 9

arteriosus, які формують відповідні отвори (рис. 9.14). У фіброзному кільці аорти закладені два або три серцевих хрящі (у великої рогатої худоби права й ліва серцеві кістки — ossa cordis). Лівий хрящ лежить в основі лівої стулки аортального клапана, правий — в основі каудальної. У великої рогатої худоби права серцева кістка 5-6 см завдовжки, а ліва — до 3 см.

Серцева провідна система. Незважаючи на відокремлення м'язів передсердь і шлуночків фіброзними кільцями, серце скорочується ритмічно: спочатку скорочуються обидва передсердя, а потім обидва шлуночки і після деякої перерви — знову передсердя, а потім шлуночки. Ритмічність роботи забезпечується серцевою провідною системою — systema conducens cardiacum (рис. 9.15). В ній генерується нервовий імпульс, який передається до м'язових волокон. Ця система побудована з так званих провідних кардіоміоцитів, що утворюють синусно-передсердний вузол, передсердно-шлуночковий вузол, передсердно-шлуночковий пучок, його ніжки та волокна Пуркіньє.

Синусно-передсердний вузол (Кіса—Флека) — nodus sinuatrialis — розміщений у ділянці пограничної борозни між краніальною порожнистою веною і правим серцевим вушком. Передсердно-шлуночковий вузол (Ашоф-фа—Тавари) — nodulus atrioventricularis — міститься в перегородці передсердь з правого боку, біля вінцевого синуса. Від нього відділяється передсердно-шлуночковий пучок (Гіса) — fasciculus atrioventricularis (His). Його стовбур — truncus — над перегородкою шлуночків розділяється на праву й ліву ніжки — crus dextrum et sini-strum. Ніжки пучка з перегородки шлуночків проникають у поперечні м'язи серця — trabeculae septomar-gmales, через них у міокард, де розгалужуються на волокна Пуркіньє. У правому шлуночку проходить один товстий поперечний м'яз серця, а в лівому їх два, і вони тонші. Атріовентрикулярний пучок і волокна Пуркіньє на стінках шлуночків вкриті сполучнотканинною піхвою.

Судини серця. Серце отримує до 10 % крові, що виштовхується за кожну систолу лівим шлуночком. Судини серця — vasa cordis — це права й ліва вінцеві артерії, велика, середня й малі серцеві вени. Обидві вінцеві, або коронарні, артерії виходять з основи аорти в ділянці розміщення клапана аорти — краніа-

Рис. 9.15. Провідна система серця: льної й лівої стулок. Права вінцева

1 — v-.cava cranialis; 2 — n°dus et gmghon артерія — a. coronaris cordis dextra

sinuatrialis; 3 — ganglion atrioventravulare; 4 — . . „ _
Предыдущая << 1 .. 154 155 156 157 158 159 < 160 > 161 162 163 164 165 166 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed