Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 155

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 149 150 151 152 153 154 < 155 > 156 157 158 159 160 161 .. 255 >> Следующая


У нижній частині соромітних губ міститься клітор — clitoris (див. рис. 8.7, 8). Він має конусоподібну форму і прикритий краніальною плоттю клітора — preputium clitoridis. Клітор складається з двох ніжок, тіла й голівки, тобто відповідає статевому члену самця. Він рельєфно виступає у кобили (див. рис. 8.7, В), довжина його до 8 см. У корови він дещо більший (до 12 см). У деяких тварин він має значні розміри і містить кісточку клітора (куниця, мавпа).

Нерви: n. pudendus. Судини: a. pudenda interna.

342

Розділ

9

<$> Філогенез кровоносної

системи

<$> Онтогенез кровоносної

системи

Ф Серце

<$> Кровоносні судини

серцево-судинна система

о складу серцево-судинної системи входять кровоносна і лімфатична системи, які доповнюють одна одну функціонально й морфологічно, а також органи

JXWX -

та

належать

кровотворення та імуногенезу. Кровоносна система складається з серця та порожнистих трубок — судин, в яких тече кров. Течію крові в судинах забезпечує скорочення серця.

Кровоносні судини, що відводять кров від серця, називають артеріями, судини, які приносять кров до серця, — венами. Між артеріями і венами знаходяться судини мікроциркуляторного русла. Отже, кровоносні судини разом із серцем утворюють замкнену систему.

Кровоносна система заповнена кров'ю. її клітини функціонують упродовж короткого періоду, тому вони постійно утворюються в органах кровотворення. До них у дорослих тварин відносять: червоний кістковий мозок, який є складовою кісткових органів; тимус, селезінку у гризунів; фабрицієву сумку у птахів. У плодів до органів кровотворення також жовтковий мішок та печінка.

Основними функціями серцево-судинної системи є: трофічна, що забезпечує обмін речовин, гуморальна регуляція організму, його терморегуляція і захист.

Необхідні для обміну поживні речовини і вода надходять у кров з кишок, а кисень — з легень і кров'ю розносяться по всьому організму. Продукти обміну речовин, які виділяються клітинами в міжклітинну речовину, також надходять у кров і переносяться до органів виділення — легень, нирок, потових залоз та ін.

Ендокринні залози виділяють у кров особливі хімічні речовини — гормони, які разом з нервовою системою забезпечують регуляцію діяльності організму.

У процесі обміну речовин, особливо в органах, що активно функціонують (скелетні м'язи, травні залози) утворюється значна кількість теплової енергії, надлишок якої через кров виводиться шкірою і органами дихання.

343

Розділ 9

Захисна функція крові полягає в тому, що її клітини (лейкоцити) фагоци-тують усе чужорідне і забезпечують імунітет організму. Вона виявляється також у здатності крові до зсідання, що запобігає її втраті.

Кров в організмі циркулює двома колами кровообігу — великим і малим (рис. 9.1). Велике, або системне, коло кровообігу починається з лівого шлуночка серця і далі спрямовується в аорту. Від аорти відходять численні артерії, які в тканинах органів розгалужуються на безліч капілярів. Капіляри, з'єднуючись, утворюють вени, по яких кров знову повертається до серця в його праве передсердя (по краніальній порожнистій вені з передньої частини тіла і по каудальній порожнистій вені — із задньої). У правому передсерді закінчується велике коло кровообігу.

З правого передсердя кров вливається в правий шлуночок, який є початком малого, або легеневого, кола кровообігу. З правого шлуночка кров тече через стовбур легеневих артерій у капіляри легень. Тут з неї виділяється вуглекислий газ (СО2), вона насичується киснем (О2) і по легеневих венах знову тече до серця в ліве передсердя, де закінчується мале коло кровообігу.

По артеріях і венах кров тече порівняно швидко, тоді як у судинах мікро-циркуляторного русла вона тече повільно, що забезпечує обмін речовин між кров'ю і тканинами.

Течію крові в судинах по колах кровообігу забезпечують: скорочення серця і стінок судин, а також структур, що оточують судини, та зміна тиску в грудній і черевній порожнинах під час дихання. Рух крові в певному напрямку підтримує клапанний апарат серця і вен.

Під час проходження крові через капіляри рідка її частина — плазма — проникає крізь їх стінки в тканини і утворює в них «тканинну» рідину, яка частково надходить у вени, а частково — у лімфатичні судини (в останніх іа називається лімфою).

Функції серцево-судинної системи контролюються і регулюються нерво-і ендокринною системами.

вона

Ф

вою

Ф ФІЛОГЕНЕЗ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ

У філогенезі тварин ця система, що забезпечує обмін речовин, виникла ще на ранніх етапах розвитку багатоклітинних організмів.

У примітивних організмів виникає міжклітинна рідина, яка заповнює простори між клітинами. Вона за допомогою дифузії розносить по всьому тілу поживні речовини, що надходять в організм, і збирає продукти життєдіяльності, що підлягають виведенню з організму.

У складніших організмів виникає спеціальне судинне ложе, побудоване із своєрідних судин — каналів, вистелених шаром ендотелію. Ці примітивні судини відкриваються в особливі порожнини — лакуни. Вони заповнені безбарвною рідиною, подібною до тканинної рідини. Ця рідина тече по каналах завдяки руху самої тварини (комахи, ракоподібні). В подальшому утворюється просте коло кровообігу, яке складається з однієї пульсуючої спинної судини, по якій тече кров у бік голови, і двох черевних, метамерно з'єднаних між собою (у черв'яків — немертин).
Предыдущая << 1 .. 149 150 151 152 153 154 < 155 > 156 157 158 159 160 161 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed