Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 158

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 152 153 154 155 156 157 < 158 > 159 160 161 162 163 164 .. 255 >> Следующая


Рис. 9.6. Схема розвитку артерій тазової кінцівки:

А, Б, В— стадії розвитку; 1 — a. femoralis; 1 — a. iliaca externa; 2 — a. ishii; 2 — a. iliaca interna; 2' — a. glutaea caudalis; 3 — a. peroneus; 4 — a. digitalis communis; 5 — anastomosis; 5 — a. poplitea; 6 — a. tibialis cranialis; 7 — a. tunaus caudalis

<$> ОНТОГЕНЕЗ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ

Кровоносна система розвивається в два етапи. Спочатку в стінці жовткового мішка утворюється скупчення клітин мезенхіми (кров'яні острівці), які перетворюються на судини (рис. 9.7)

Потім у ембріона у вигляді парного зачатка за рахунок мезенхімних клітин внутрішнього листка спланхнотома під головною кишкою закладається серце. Парні зачатки серця зближуються і утворюють одне непарне серце, яке має вигляд скрученої трубки із заднім розширеним венозним і переднім артеріальним відділами (рис. 9.8). Це відбувається на стадії 9 сомітів. Вже на цій стадії серце починає скорочуватись.

350

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

Рис. 9.7. Розвиток серцево-судинної системи:

А — кровообіг ембріона птаха, Б— ембріона свині; 1 — шлуночок серця; 2— дуга аорти; 3— яремна вена; 4— аорта; 5— загальна кардинальна вена; 6— кардинальна вена; 7— жовтково-брижова артерія; 8 — жовтково-брижова вена; 9— венозний синус; 10— капіляри жовткового мішка; 11 — пупкова артерія; 12 — пупкова вена; 13— капіляри плаценти (артерії чорні, вени світлі)

Рис. 9.8. Онтогенез серця:

А, Б, В — поступові стадії розвитку парної закладки серця; Г, Д — наступні стадії розвитку серця; Е, Є— стадії утворення клапанів серця; 1 — нервовий жолобок; 2— хорда; 3— первинний сегмент; 4 — закладка серця; 5 — порожнина тіла; 6— нервова трубка; 7— дорсальна аорта (парна); 8— головна кишка; 9— міокард і епікард; 10— порожнина серцевої трубки; 11— артеріальний стовбур; 12— шлуночок; 13— передсердя; 14 —венозний синус; 15— вушки передсердя; 16— вінцева борозна; 17— стулковий клапан; 18— порожнина шлуночка; 19— м'язові перекладки; 20— сухожилкові струни; 21 — міокард

351

Розділ 9

Спочатку стінка серця утворена тільки ендотелієм, навколо якого розвивається міокард, а з серозної оболонки утворюється осердя.

На серцевій трубці розрізняють венозний синус, передсердя, шлуночок і артеріальний конус, з яких надалі, як і у філогенезі, спочатку утворюється трикамерне серце, а потім — чотирикамерне. В ембріональний період у перегородці передсердь є овальний отвір — for. ovalae, який закривається клапаном — valvula foraminis ovalis. У шлуночках плодів розростається густа сітка м'язових перекладок, які у дорослої тварини перетворюються на сухожилкові струни, соскові м'язи, м'язові перекладки та поперечні м'язи серця.

Плацентарний кровообіг з'являється в зародку з утворенням пупкових судин (артерій і вен). Пупкові артерії виникають як продовження задньої ділянки аорти, а пупкові вени перетворюються на непарну вену. Непарна вена несе кров у капілярну сітку печінки, а з печінки по печінкових венах кров надходить у каудальну порожнисту вену. Частина крові не проходить через печінку, а через венозну протоку (аранцієву) вливається в каудальну порожнисту вену. Серце вже розділене перегородками на чотири камери, але в перегородці передсердь є ще значний овальний отвір. Легенева артерія сполучається широкою артеріальною (боталовою) протокою з аортою. Легеневе коло кровообігу виключене з кровообігу.

Отже, у плода артеріальна кров неодноразово змішується з венозною: 1) коли артеріальна кров пупкової вени, не проходячи капіляри печінки, по печінкових венах або ж через венозну протоку вливається в каудальну порожнисту вену; 2) коли крізь овальний отвір передсердь або через артеріальну (боталову) протоку надходить в аорту.

Після народження тварини в пупкових судинах течія крові припиняється. Пупкова вена заростає і перетворюється на круглу зв'язку печінки, а пупкові артерії — на парні круглі зв'язки сечового міхура. Овальний отвір

і замість нього зали-

заростає шається тільки овальна ямка (у 20 % великої рогатої худоби овальний отвір залишається). Артеріальна протока також заростає і перетворюється на зв'язку.

Рис. 9.9. Схема будови осердя:

1 — аорта, 1 — легеневий стовбур; 2— міокард передсердя; 3 — epicardium; 4 — pericardium (lamina parietalis); 5 — фіброзний листок осердя; 6 — pleura pericardiaca; 7— міокард шлуночків; 8 — реберна плевра; 9— внутрішньогрудна фасція; 10 — грудна стінка; 11 — порожниста вена; 12 — перехід парієтального листка перикарда в епікард; 13 — cavum pericardii; 14 — ligg. sternopericardiaceae

352

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

ф СЕРЦЕ

Осердя. Серце міститься в осерді. Воно прикріплюється до хребта судинами серця, а до грудної кістки й діафрагми — зв'язками.

Осердя складається із зовнішнього і внутрішнього серозних листків, між якими знаходиться ще фіброзний листок (рис. 9.9). Зовнішній серозний листок утворений правим і лівим середостінними листками плеври, яка називається перикардіальною плеврою — pleura pericardiaca 6. Перикардіальна плевра в ділянці груднини переходить у реберну плевру і таким чином утворює зв'язки осердя — ligg. sternopericardiacae 14.
Предыдущая << 1 .. 152 153 154 155 156 157 < 158 > 159 160 161 162 163 164 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed