Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 163

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 157 158 159 160 161 162 < 163 > 164 165 166 167 168 169 .. 255 >> Следующая


3. По шляху від магістралі відходять бічні гілки до всіх органів, розміщених поблизу. Діаметр бічних гілок залежить як від величини органа, в який вони спрямовуються, так і інтенсивності кровопостачання органа, зумовленого його функцією. Бічні гілки магістралей називають за назвами органів, до яких вони підходять (ниркова, шлункова), або за своїм положенням, наприклад, гомілкова артерія краніальна, каудальна, глибока. Бічні гілки від магістралей відходять під тупим кутом до близько розміщених органів і під гострим — до віддалених.

4. Ділянки галуження бічних гілок магістралей постійні у різних видів тварин, тоді як порядок їх відгалуження може дуже змінюватися не лише в різних видів тварин, а й у тварин того самого виду.

5. Хід і галуження магістралей та їхніх гілок підпорядковані загальним закономірностям будови тіла: одновісності, метамерії, двобічній симетрії. Поздовжніми судинами тіла є аорта та її продовження — середня крижова й хвостова артерії, а також вени — каудальна порожниста та ін. Метамерні судини добре розвинуті там, де є метамерія в інших системах органів, переважно в скелеті і м'язах тулуба. До метамерних судин належать міжреберні, поперекові, крижові артерії й вени, сегментні гілки хребтової, внутрішньої грудної та інших артерій. Двобічна симетрія виявляється в наявності правих і лівих артерій у ділянці тулубових стінок, тоді як до непарних органів нутрощів ідуть непарні артерії.

6. Бічні гілки магістралей утворюють одна з одною анастомози (з'єднання), які здебільшого бувають у шлунку, кишках та інших трубчастих органах, а також у ділянках суглобів кінцівок, тулубових стінках та всередині органів. Завдяки анастомозам утворюються колатералі, або обхідні шляхи, які забезпечують кровопостачання органа в разі різних ускладнень течії крові по основних провідних судинах.

7. Розрізняють чотири типи галуження артерій: розсипний, магістральний, дихотомічний і кінцевий. Розсипний тип галуження судин характеризується поділом судини на ряд дрібних гілок різного калібру. При магістральному типі галуження гілки відходять від основного стовбура в певному порядку. При дихотомічному галуженні один артеріальний стовбур поділяється на дві рівнозначні артерії (вилкоподібно), що забезпечує рівномірне й

363

Розділ 9

однакове кровопостачання відповідних частин тіла чи органа. Кінцевий тип галуження характеризується відсутністю анастомозів між гілками основних артерій. Анастомози мають тільки судини мікроциркуляції. Перевага кінцевих галужень артерій полягає в тому, що з них кров надходить у тканини під однаковим тиском, недолік — у разі закривання такої судини тромбом відповідна частина органа не одержує кров, внаслідок чого настає його змертвіння.

Рис. 9.18. Типи галуження та анастомозів судин:

А — дихотомічний тип галуження артерій; Б, В, Г, Д Е — типи анастомозів: 1 — артеріоловенулярний анастомоз; 2— капілярна сітка; 3— артеріола; 4— передкапілярні сфінктери; 5— венула; 6— артеріальна дуга; 7— артеріальна сітка; 8— чудесна сітка

364

серцево-судинна система

8. Тип галуження артерій всередині окремих органів залежить від особливостей їх розвитку, будови та функції (рис. 9,18, 9.19).

Кровопостачання кісток зумовлене типом їх будови й розвитку. У кістках судини розгалужуються відповідно до їх типу. В трубчастих кістках судини поділяють на діафізарні (живильні) — a. v. nutritia, епіфізарні та артерії окістя. Живильні судини проходять крізь живильний отвір — for. nutritium, що знаходиться в діафізі кістки і розгалужується на дві гілки діафізарної кістково-мозкової артерії (вени), які найбільше постачають кров кістковому мозку діафіза. Епіфізарні артерії приносять кров у губчасту речовину епіфізів. їх дуже багато, і вони проникають крізь живильні отвори різних розмірів. Судини окістя постачають кров також для компактної кісткової речовини. Це дуже маленькі гілки судин, що проходять через систему кісткових каналів.

Усі судини анастомозують між собою, що забезпечує інтенсивне кровопостачання кістки в різних випадках. Характерно, що венозні судини кожної кістки скелета анастомозують між собою так, що утворюють єдину сітку венозних судин, по яких забезпечується рух крові і від розміщених поряд органів чи тканин. Прикладом цього є можливість при внутрішньокістковому введенні рідини через одну якусь кістку заповнити нею всю сітку венозних судин усього організму тварини. В плоских, коротких і змішаних кістках також є живильні судини й судини окістя, які постачають кров до всіх структурних елементів.

Кровопостачання м'язів залежить від їх форми, типу будови, розміщення, особливостей розвитку й функції, які дуже різноманітні, що позначається на ході, галуженні та кількості їхніх судин. Постачати м'яз кров'ю може одна або кілька судин, які галузяться в ньому за магістральним чи розсипним типом. Дрібні судини всередині м'яза йдуть паралельно ходу м'язових пучків. М'язи, що виконують більшу роботу, мають і більшу кількість судин.

Сухожилки і зв'язки живлять кілька судин. Дрібні судини проходять паралельно пучкам сухожилкових волокон. Кількість судин у них значно менша, ніж у м'язах.
Предыдущая << 1 .. 157 158 159 160 161 162 < 163 > 164 165 166 167 168 169 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed