Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 157

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 151 152 153 154 155 156 < 157 > 158 159 160 161 162 163 .. 255 >> Следующая


347

Розділ 9

рин серце відносно більше у зв'язку з тим, що несе більше навантаження. Серце краще розвинуте і у тварин з більшою рухливістю.

Отже, у птахів і ссавців серце вже чотирикамерне. В амфібій і рептилій аорта має два корінці, у птахів залишається тільки права аорта, а у ссавців — ліва.

? розвиток підключичних і сонних артерій

Дуга аорти і сонні артерії утворюються із зябрових артеріальних дуг, які закладаються в ембріонів наземних тварин у кількості шести пар (рис. 9.4). Ці дуги з'єднуються в черевну та дорсальну аорти. В утворенні цих судин дорослих тварин беруть участь тільки третя, четверта й шоста пари зябрових артерій, тоді як інші артерії редукуються.

З шостої пари зябрових дуг утворюються легеневі артерії, причому ліва в плода зберігає зв'язок із дорсальною аортою у вигляді ductus arteriosus, а у дорослих тварин — у вигляді lig. arteriosus між легеневою артерією та аортою. Права артеріальна дуга втрачає зв'язок із дорсальною аортою.

Четверта пара зябрових артеріальних дуг дає початок дугам аорти дорослих тварин. У рептилій функціонують обидві аорти, у птахів — тільки права, у ссавців — тільки ліва, а права стає підключичною правою артерією.

Третя пара зябрових дуг перетворюється на внутрішні сонні артерії. З краніальних гілок вентральної аорти розвиваються сонні загальні й зовнішні артерії. Із залишків першої й другої зябрових артеріальних дуг розвиваються гілки сонних артерій.

Залежно від довжини шиї, її положення та особливостей будови при формуванні дуги аорти в різних тварин відмічаються різні типи її галуження. Спочатку відокремлюється права підключична артерія, потім обидві загальні сонні артерії і, нарешті, ліва підключична артерія.

Внутрішні сонні артерії виникають шляхом утворення спочатку артеріальної магістралі, від якої пізніше відходять метамерні гілки.

Рис. 9.4. Схема розвитку дуги аорти та підключичних артерій:

А — початкова форма; Б— кісткові риби; В— амфібії; Г — рептилії; Д — птахи; Е — ссавці; Є — схема галуження дуги аорти в собаки, Ж — у жуйних тварин; I—VI — зяброві артеріальні дуги; 1 — черевна аорта; 2— дорсальна аорта; 3— легенева артерія; 4— права, 8— ліва підключичні артерії; 5 — зовнішня, 6 — внутрішня сонні артерії, 7 — дуга аорти; 9 — ліва, 10 — права загальні сонні артерії; 11, 12— плечоголовний стовбур

348

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

? розвиток артерій грудної кінцівки

У плавникоподібні кінцівки артерії йдуть метамерно. З перетворенням плавникоподібних кінцівок на ногоподібні мематерія судин зникає. В онтогенезі у наземних тварин кінцівки розвиваються з бічних тулубових стінок у вигляді бруньок. У них вростає до чотирьох метамерних артерій, які галузяться, утворюючи мікроциркуляторну сітку.

У міру формування скелета в м'язах кінцівок розвиваються основна магістраль та її колатералі. З появою зачатків передпліччя, а потім і зап'ястка та пальців виникають послідовно й артерії з відповідними венами: міжкісткова артерія і вена, серединна, ліктьова і променева. В останню чергу виникають п'ясткові та пальцеві судини (рис. 9.5).

? розвиток артерій тазової кінцівки

В амфібій, рептилій та птахів головною магістраллю тазової кінцівки є клубова артерія — а. iliaca (рис. 9.6). Вона відходить від аорти каудально від крижово-клубового суглоба та каудальніше кульшового і прямує в кінцівку до пальців разом з нервом. У ділянці гомілки вона називається малою гомілковою артерією — a. peronea, що відповідає пальцевій артерії.

У ссавців клубова артерія зберігається тільки в ділянці таза як внутрішня клубова артерія та каудальна сіднична артерія. У ділянці гомілки вона редукується до дуже тонкого стовбурика, по якому проходить сідничний нерв — a. comitans n. ischiadici (у собаки і рідко в копитних тварин). Замість сідничної артерії у ссавців утворюється зовнішня клубова арте-

Рис. 9.5. Схема розвитку грудної кінцівки (за П. М. Мажугою, 1984):

А — первинна капілярна сітка в зачатку кінцівки; Б — закладка плечової кістки та плечової артерії; В-Е — послідовні стадії розвитку основної магістралі та її гілок у зв'язку з формуванням кінцівки; 1 — плечова, 2— міжкісткова, 3— серединна, 4— ліктьова, 5— променева, 6— п'ясткові та пальцеві артерії

349

Розділ 9

рія — стегнова — і далі — підколінна артерія з анастомозу між гомілковою та сідничною

артеріями. В ділянці гомілки виникає нова судина — краніальна великогомілкова артерія, що з'єднується з пальцевими артеріями і таким чином замінює малогомілкову артерію, яка поступово редукується. Від гомілкової артерії на каудальну поверхню лапи відходить прихована артерія — a. saphena, яка супроводжує відповід-ниВ неарвгенезі в тазову кінцівку йде кілька метамерних артерій, з них розвивається тільки одна, спочатку примітивна магістраль — сіднична артерія, а пізніше утворюється постійна магістраль, що починається із зовнішньої клубової артерії.

У ділянці таза змінюється розміщення судин. Спочатку утворюється середня крижова артерія, що є продовженням черевної аорти в ділянці таза, а далі, в ділянці хвоста, проходить як хвостова артерія. В бічні стінки таза і до внутрішніх органів тазової порожнини відходить ряд гілок від внутрішньої клубової артерії. Порядок розгалуження гілок у ділянці таза в різних тварин неоднаковий. Наприклад, у собаки для всіх внутрішніх органів утворюється самостійна магістраль, яка після розгалуження всіх гілок переходить у соромітну внутрішню артерію; всі ж парієтальні гілки відходять від внутрішньої клубової артерії, яка в собаки є другою магістраллю в ділянці таза. У коня спільним стовбуром для всіх вісцеральних артерій є внутрішня соромітна артерія; внутрішня клубова артерія заміщує відсутню середню крижову артерію.
Предыдущая << 1 .. 151 152 153 154 155 156 < 157 > 158 159 160 161 162 163 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed