Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 149

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 143 144 145 146 147 148 < 149 > 150 151 152 153 154 155 .. 160 >> Следующая

26. saing, bersaing dengan, menyaingi - конкурировать с к.-л. persaingan - конкуренция pesaing - конкурент, соперник
27. sanggup - мочь, быть в
состоянии, быть способным
28. sembah, memper- -кап -
исполнять, представлять
(на сцене) 29.seru, meN- - призывать
30. setiausaha - секретарь
31. siar, meN- -кап - вещать,
передавать (новости, информацию) siaran - вещание, передача (по радио, ТВ)
32. singgah - забегать, заскакивать
(к.-л.)
33. sungguh sesungguhnya - воистину,
действительно, на самом деле
34. suntik, meN- - уколоть; делать
прививку, укол suntikan - инъекция, укол 35.suruhanjaya - комиссия
36. tagih, meN- - употреблять
(наркотики, алкоголь и пр.), пристраститься к ч-л. penagihan dadah/alkohol -
наркомания/алкоголизм
37. tangan
menangani - заниматься ч-л,
справляться с ч.-л. (трудной работой, проблемой и т.д.)
38. tegur, meN- - упрекать,
попрекать, делать замечание
39. tekan, meN-(kan) - нажимать,
давить (чем-то на что-то); перен. - подчеркивать, выделять (мысль и т.д.)
40. tunai (wang tunai) - наличные
деньги
41. waktu
pada waktunya - вовремя
42. wawas, wawasan - концепция,
доктрина
357
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 31
PELAJARAN 31
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: 1. Наводнения (Banjir)
2. Наследственные титулы (Gelaran Warisan)
ГРАММАТИКА: - неопределенные местоимения (kata ganti tak tentu);
- выражение биологического пола (jantina) животных со словами jantan и betina
BANJIR
(petikan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia) Satu lagi perkara yang patut saya katakan ialah berkenaan banjir yang telah melanda sebahagian besar negara kita baru-baru ini. Peristiwa ini sungguh menyedihkan. Kerugian yang ditanggung oleh kerajaan dan negara amatlah besar dan hanya dapat ditentukan dalam masa lima enam bulan yang akan datang. Memang tidak siapa boleh menafikan banjir adalah bencana alam yang tidak dapat dielakkan. Setiap tahun beberapa bahagian Malaysia Barat pasti mengalami musim banjir dan sudah sewajarnya pula kerajaan serta rakyat dalam kawasan yang terlanda banjir mempunyai persediaan yang cukup bagi menghadapi sebarang kemungkinan.
Saya berasa sangat puas hati dengan langkah-langkah yang diambil oleh pihak Kerajaan, tentera dan polis bagi menyelamat mangsa-mangsa banjir dan memberi pertolongan dan bantuan kepada mereka. Penduduk-penduduk yang mengalami banjir terpaksa diberi pertolongan makanan, pakaian dan ubat-ubatan.
Ара yang sudah berlaku tidak perlu saya ceritakan dengan panjang lebar kerana kita semua mengetahuinya. Kita harus memikirkan langkah-langkah tegas mengenai persediaan di masa hadapan supaya dapat kita mengurangkan kesusahan dan penderitaan rakyat. Adalah satu tanggungjawab bagi setiap rakyat sama ada dewasa ataupun remaja yang diam di kampung-kampung sepanjang tebing sungai berbuat ара jua untuk kepentingan dan keselamatan diri sendiri serta rumah tangga masing-masing iaitu menyimpan bekalan makanan dan lain-lain keperluan menjelang musim hujan. Ini adalah nasihat nenek moyang kita dahulu kerana pada masa itu mereka tidak mengharapkan sesiapa pun membantu mereka. Orang-orang yang diam di tebing-tebing sungai hendaklah memiliki perahu untuk membawa mereka ke tempat-tempat yang lebih selamat manakala air naik.
Kita berharap dapat melaksanakan rancangan-rancangan pengawalan banjir dalam ара cara jua pun sama ada dengan mengadakan tasik-tasik kecil atau pun usaha-usaha yang lain yang membolehkan air mengalir ke laut dengan segera. Semuanya ini, saya harap, akan dapat dilaksanakan asal sahaja rancangan-rancangan ini boleh membawa hasil-hasil yang kita kehendaki. Insya-Allah.
358
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 31
1. Mengapakah banjir merupakan sebuah kejadian yang sungguh menyedihkan? 2. Pertolongan ара terpaksa diberi kepada penduduk kawasan-kawasan yang mengalami banjir? 3. Langkah-langkah apakah mesti difikirkan bagi masa depan? 4. Bagaimanakah tanggungjawab setiap rakyat yang diam sepanjang tebing sungai? 5. Bagaimanakah nasihat nenek-moyang orang Melayu berkenaan dengan banjir? 6. Rancangan apakah boleh dilaksanakan untuk menghadapi masalah banjir?
* * * Perbualan
Pelancong: Maaf, saudara, boleh saya tanya? Iskandar: Ya, tentu, silakanlah.
Pelancong: Apakah bangunan itu?
Iskandar: Yang mana? Yang sebelah sana? Oh, itu Penjara Pudu.
Pelancong: Peliknya! Penjara yang dindingnya penuh lukisan macam
pameran seni lukis. Mana boleh? Iskandar: Kenapa pelik? Ара salahnya sebuah bangunan jadi indah-indah?
Penjara pun ара kurangnya?
Pelancong: Tapi siapa yang melukis ini semua?
Iskandar: Seorang penjenayah yang dahulu berada di sini. Tapi kini penjara ini dah kosong, penjenayah tidak dimasukkan sini lagi. Tempatnya sudah lama, berdiri sejak tahun 1895.
* * *
КОММЕНТАРИЙ
1. Наряду с жалованными титулами, в среде малайской аристократии бытуют титулы наследуемые, отражающие разную степень родства с султанскими домами штатов. В отличие от жалованных титулов они являются частью имени, как Tunku/Tuanku в имени первого премьер-министра Малайзии, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.
Предыдущая << 1 .. 143 144 145 146 147 148 < 149 > 150 151 152 153 154 155 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed