Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 21

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 255 >> Следующая


Спланхнокраній утворюється із зябрових дуг. Перші дві зяброві дуги редукуються. На місці третьої (щелепної) зябрової дуги з каудальної частини піднебінно-квадратного хряща розвивається слухова кістка — коваделко, із задньої частки меккелевого хряща — молоточок. Верхня частина вхідного отвору ротової порожнини формується закладанням на місці піднебінно-квадратного хряща покривних різцевих і верхньощелепних кісток, нижня частина — нижньощелепною кісткою на місці меккелевого хряща. З верхніх

46

АПАРАТ РУХУ

члеників четвертої зябрової дуги (під'язиково-щелепного хряща) утворюється слухова кісточка — стремінце. Нижні хрящові членики перетворюються на елементи скелета під'язикового апарату (тимпаногіоїд, стилогіоїд, епі-гіоїд, кератогіоїд, частина базигіоїда). Інші зяброві дуги утворюють тиреогіоїд та хрящі гортані.

? КІСТКИ МОЗКОВОГО ВІДДІЛУ СКЕЛЕТА ГОЛОВИ

До кісток мозкового відділу черепа належать чотири непарні кістки (потилична, міжтім'яна, клиноподібна, решітчаста) і три парні (тім'яні, вискові, лобові). Здебільшого це плоскі кістки, які з'єднуються між собою нерухомо швами і утворюють стінки мозкової порожнини з отворами. На внутрішній поверхні кісток мозкового відділу черепа є втиснення та підвищення.

Потилична кістка — os occipitale — обмежує задню та нижню стінки мозкової порожнини черепа (див. кольорову вклейку, рис. ІІ; рис. 1.23, 1.24). Спереду і зверху вона межує з міжтім'яною й тім'яною, збоку — з висковими, а знизу — з клиноподібною кістками. Потилична кістка (див. рис. 1.24) складається з основної частини (тіла), луски 1і двох бічних частин, які обмежують великий отвір — for. magnum 5.

У великої рогатої худоби основна частина потиличної кістки — pars basilaris — на внутрішній поверхні рострально має втиснення моста мозку — impressio pontina, а каудально — втиснення довгастого мозку — impressio medullaris .

Спереду основна частина з'єднується з тілом клиноподібної кістки (див. рис. 1.23, 10). На місці їх з'єднання виділяються м'язові горбки — tuberculum muscularis 6. Бічні частини — pars lateralis — мають короткі, широкі й зігнуті кінцями всередину яремні відростки — processus jugularis (див. рис. 1.24, 3) — та потиличні вирости — condylus occipitalis 2— для з'єднання з атлантом. Латерально від основи виростка з вентральної поверхні є заглиблення — вентральна виросткова ямка — fossa condylaris ventralis, на дні якої виділяється подвійний отвір каналу під'язикового нерва — canalis n. hypoglossi (див. рис. 1.24, 4). Каудально від нього розміщується один або кілька отворів виросткового каналу — canalis condylaris. Луска — squama occipitalis — потиличної кістки (див. рис. 1.24, 1) рано зростається з тім'яними й міжтім'яною кістками в одну пластинку, на місці зрощення якої виділяється каркова лінія — linea nuchae.

У коня (див. рис. 1.24, Б В) тіло потиличної кістки на місці переходу мозкової поверхні в зовнішню має дещо загострені краї, які обмежують значний рваний отвір — for. lacerum (див. рис. 1.23, 7). Бічні частини потиличної кістки мають злегка вигнуті латерально яремні відростки 3. Зовнішня поверхня луски поділяється на каркову й невелику тім'яну частини, які розділені поперечним карковим гребенем — crista nuchae, що з боків переходить у вискові гребені луски вискової кістки. На карковій поверхні посередині виступає потиличне підвищення — protuberantia occipitalis externa (див. рис. 1.24, Б), вентрально від нього розміщена каркова ямка — fossa nuchalis 8. Вони є місцем фіксації каркової зв'язки. Зовні тім'яна частина луски по серединній лінії має слабко виражений зовнішній стріловий гребінь — crista sagittalis externa.

47

Розділ 1

48

АПАРАТ РУХУ

У свині (див. рис. 1.24, Д) тіло потиличної кістки 4 приплюснута, бічні частини разом з лускою 1 обмежують трикутної форми великий отвір 5. Яремні відростки 3 довгі, прямі, спрямовані донизу. Луска потиличної кістки висока, розширена догори, зовні гладенька, тобто без потиличного підвищення. У дорослих тварин у луску потиличної кістки поширюються лобові пазухи.

У собаки (див. рис. 1.24, P) основна частина плоска і своїми бічними краями щільно підходить до кам'янистої кістки, внаслідок чого рваний отвір невеликий (див. рис. 1.23, 7). Луска потиличної кістки 1 трикутної форми і на тім'яних поверхнях має стріловий гребінь (див. рис. 1.24, 7, ступінь розвитку якого залежить від породи собаки. Карковий гребінь добре виражений. Бічні частини мають короткі й широкі яремні відростки 3. У деяких порід собак на місці з'єднання потиличної луски з висковою кісткою є надвирост-ковий отвір — for. supracondylare.

Клиноподібна кістка — os sphenoidale (див. рис. 1.23, 10, рис. 1.21, 23) — розміщена в основі черепа і рострально межує з лемешем, решітчастою, піднебінними, крилоподібними кістками, а каудально — з потиличною й висковою кістками. Вона складається з основної клиноподібної — os basi-sphenoidale — і передклиноподібної — os presphenoidale — кісток, які зростаються в одну кістку. В клиноподібній кістці розрізняють тіло, дві пари крил (вискові й очноямкові), парний крилоподібний відросток та отвори для проходження нервів і судин.
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed