Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 18

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 12 13 14 15 16 17 < 18 > 19 20 21 22 23 24 .. 255 >> Следующая


? КРИЖОВИЙ ВІДДІЛ СКЕЛЕТА

Крижові хребці — vertebrae sacrales — в кількості 3—5 (6) зростаються між собою і утворюють крижову кістку — os sacrum (рис. 1.19). Тіла їх у каудальному напрямі зменшуються і відокремлюються одне від одного поперечними лініями — linea transversae — та міжхребцевими крижовими отворами. Вони виходять на вентральну поверхню кістки як тазові крижові отвори — foramina saCTalia pelvina, а на дорсальну — дорсальними крижовими отворами — foramina sacralis dorsalia. Зрощені поперечнореберні відростки утворюють у ділянці 1-го хребця крила крижової кістки — ala ossis sacri 5, у каудальному напрямі — її бічні частини — pars lateralis 6. На латеральній поверхні крил знаходяться вушкоподібні суглобові поверхні — facies auricularis 7— для з'єднання з крилами клубової кістки. Остисті відростки

Рис. 1.19. Крижова кістка:

А — собаки; Б — свині; В — корови; Г — коня; Д — вівці; Е — кози; 1 — caput vertebrae; 2 — arcus vertebrae; 3 — for. interarcuale; 4— for. sacralia dorsalia; 5— ala ossis sacri; 6— pars lateralis; 7— facies auricularis; 8 — crista sacralis media; 9 — proc. articularis cranialis; 10 — proc. articularis caudalis; 11 — proc. spinosus

40

АПАРАТ РУХУ

крижових хребців зрощуються в середній крижовий гребінь — crista sacralis media 8 — або їх зовсім немає. З обох боків від цього гребеня проходять латеральні гребені — crista sacralis lateralis, утворені зрощеними суглобовими відростками. Передній вентральний край тіла першого хребця називають мисом — Promontorium.

У великої рогатої худоби 5 хребців. Остисті відростки зрощуються в гребінь з потовщеним вільним краєм. Крила крижової кістки сплющені краніо-каудально, суглобові відростки мають жолобоподібні суглобові поверхні. На вгнутій вентральній поверхні крижової кістки проходить серединний судинний жолоб. Вентральні крижові отвори великі. Крижові хребці зростаються в тварин у віці 3—3,5 років.

У коня 5 (6) хребців. Кінці остистих відростків відокремлені один від одного, потовщені, часто роздвоєні. Крила крижової кістки мають вигляд тригранних пірамід, спрямовані латерально і горизонтально; краніальними суглобовими поверхнями з'єднуються з поперечнореберними відростками останнього поперекового хребця, вушкоподібними — з крилами клубової кістки. Краніальні суглобові відростки розвинуті, тіло крижової кістки плоске.

У свині 4 хребці. Остистих відростків немає, міждугові отвори широкі. Суглобові відростки 1-го хребця мають жолобоподібні суглобові поверхні. Вуш-коподібні поверхні крил повернуті латерально. Зрощуються крижові хребці у віці 1,5 року.

У собак 3 хребці. Остисті відростки зрощуються тільки в основі, вершини їх відокремлені. Краніальні суглобові поверхні плоскі. Вушкоподібні суглобові поверхні спрямовані латерально. Хребці зрощуються у віці 6 місяців.

? ХВОСТОВИЙ ВІДДІЛ СКЕЛЕТА

Хвостові хребці — vertebrae coccygeae, s. caudales — у різних тварин неоднаково редуковані, внаслідок чого хребетний канал зникає в каудальному напрямі. Від хребців залишаються тільки тіла та горбки від інших частин. Голівки і ямки плоскі, тіла короткі й тонкі (рис. 1.20).

У великої рогатої худоби 18—20 хребців. Тіла їх видовжені. Краніальні суглобові відростки збереглися, каудальні мають форму широких пластин, за-

Розділ 1

гнутих вентрально. На вентральній поверхні тіл (особливо перших) є гема-льні дуги — arcus haemalis 6, що утворюють отвір, де проходить середня хвостова артерія.

У коняхвіст короткий, кількість хвостових хребців — 18 (15—20). Вони масивні, циліндричні, майже квадратні. Дуги збереглися тільки на перших трьох хребцях. Остистих відростків немає, поперечні відростки короткі, масивні, зникають на кінці хвоста.

У свині 20—23 хребці. Тіла перших сплющені дорсовентрально, інші — циліндричні. На перших є дуги хребців. Остисті та суглобові відростки випинаються за тіло в каудальному напрямі, поперечні — широкі, пластинчасті.

У собаки 20—23 хребці. Дуги збереглися на перших 5—6. Шилоподібні остисті відростки спрямовані каудально. На краніальних суглобових відростках збереглися соскоподібні відростки. Поперечнореберні відростки великі, довгі, з потовщеними кінцями, спрямованими вентрокаудально. Гемальні дуги є майже на всіх хребцях, що зумовлює їх булавоподібну форму.

<$> скелет голови (череп)

Скелет голови являє собою складне злиття кісток різної будови, функції та походження. Складність будови скелета голови зумовлена різноманіттям його функцій. У черепі розміщені головний мозок, органи нюху, зору, присін-ково-завитковий орган. Значною частиною скелета голови є щелеповий апарат із зубами та м'язами, а також з органами, що функціонально пов'язані з цим апаратом. На черепі розміщений початковий відділ дихального апарату, а інколи й сильні захисні утвори — роги, ікла. Скелет голови є також місцем фіксації м'язів голови, шиї й тулуба.

У скелеті голови ссавців розрізняють два відділи — мозковий (нейрокра-ній) і лицевий (спланхнокраній). В утворенні цих відділів у вищих хребетних беруть участь кістки різного походження. Обидва відділи в хребетних виникають і спочатку розвиваються як утвори різного призначення. Нейро-краній з'являється з розвитком переднього кінця нервової трубки, яка перетворюється на головний мозок, а спланхнокраній розвивається в передньому відділі кишкової трубки в результаті формування органів дихання і травлення. Спланхнокраній виникає значно раніше і незалежно від нейрокранія.
Предыдущая << 1 .. 12 13 14 15 16 17 < 18 > 19 20 21 22 23 24 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed