Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 14

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 8 9 10 11 12 13 < 14 > 15 16 17 18 19 20 .. 255 >> Следующая


Для з'єднання хребців один з одним на дугах розміщені парні суглобові відростки — краніальні й каудальні — processus articularis cranialis et caudalis 3, 3. Суглобові поверхні краніальних суглобових відростків спрямовані дорсально, а каудальних — вентрально. Відро-

т, л „ у, е стки краще розвинуті на більш рухливих хреб-

Рис. 1.9. Рентгенограма хребця J J

30

АПАРАТ РУХУ

Рис. 1.10. Типові шийні хребці:

А — собаки; Б — свині; В — корови; Г — коня; 1 — caput vertebrae; 2 — fossa vertebrae; 3 — foramen transversarium; 4 — processus articularis cranialis; 5 — processus articularis caudalis; 6— processus spinosus; 7 — processus costo-transversarius; 8— processus mamillaris

цях. Там, де рухливість менша (наприклад, у грудному відділі), на дугах хребців в основі остистих відростків замість суглобових відростків є тільки суглобові поверхні.

Парні поперечні відростки — processus tranversus 6 — є місцем для прикріплення ребер, а де ребер немає, їх зачатки зростаються з реберними відростками, внаслідок чого утворюються дуже розвинуті поперечнореберні відростки — processus costo-transversarius 16.

Непарний остистий відросток — processus spinosus 1 — відходить дорсально від дуги хребця. Парні соскоподібні відростки — processus mamillaris 9 — лежать або на поперечних відростках (грудні хребці), або на суглобових відростках (на краніальних у поперековому відділі і на каудальних у шийному). Остистий, поперечнореберний та соскоподібний відростки призначені для прикріплення м'язів.

Шийний відділ скелета виконує роль міцного одноплечого важеля, на передньому кінці якого знаходиться голова тварини. Незалежно від різниці в довжині шиї у ссавців сім шийних хребців — vertebrae cervicale (рис. 1.10). За будовою найбільш подібні між собою третій, четвертий і п'ятий хребці — типові. Перший, другий, шостий і сьомий хребці відрізняються один від одного і є атиповими.

Перший шийний хребець, або атлант — atlas (рис. 1.11) — забезпечує значну рухливість голови. Він складається з двох дуг — дорсальної і вентральної — arcus dorsalis 1et ventralis 2. Остистий відросток замінений горбком — tuberculum dorsate 3. Вентральна дуга відповідає тілу хребця, з боку хребцевого отвору на ній знаходиться суглобова поверхня для зуба

31

Розділ 1

Рис. 1.11. Атлант:

А — собаки; Б— свині; В— корови; Г— коня (дорсальна поверхня); Д — коня (вентральна поверхня); Е — вівці; Є — кози; 1 — arcus dorsalis; 2 — arcus ventralis; 3 — tuberculum dorsale; 4 — tuberculum ventrale; 5 — facies articularis dentis; 6 — ala atlantis; 7 — fovea articularis atlantis; 8 — fovea articularis caudalis; 9— fossa atlantis; 10 — foramen alare; 11— foramen transversarium; 12— incisura alaris; 13 — foramen vertebrale laterale

осьового хребця (епістрофея) — facies articularis dentis 5, а з вентральної поверхні — вентральний горбок — tuberculum ventrale 4, який більш розвинутий, ніж дорсальний. Поперечні відростки зростаються із суглобовими, внаслідок чого утворюються крила атланта — ala atlantis 6. Основи крил із краніального кінця утворюють суглобові ямки — fovea articularis atlantis 7— для з'єднання з виростками потиличної кістки, на каудальному кінці — fovea articularis caudalis 8 — для з'єднання з другим шийним хребцем. На вентральній поверхні крил знаходяться крилові ямки — fossa atlantis 9. Передній кінець крила пронизує криловий отвір — foramen alare 10, що відкривається в кри-лову ямку. Криловий отвір сполучається борозною з хребцевим бічним отвором — foramen vertebrale laterale 13, який проходить у хребетний канал. Каудально на крилі розміщується поперечний отвір — foramen transversarium 11.

У великої рогатої худобина атланті є тільки дві пари отворів, немає пари поперечних отворів (див. рис. 1.11, В)- Крила атланта утворюють краніальні й ширші каудальні кути. Суглобова поверхня для зуба епістрофея досягає половини вентральної дуги (рис. 1.12).

У коня на атланті знаходиться три пари отворів. Крила мають заокруглені краї, загнуті вентрально, що утворює глибокі крилові ямки. Суглобова поверхня для зуба епістрофея досягає також половини вентральної дуги.

У свині тільки дві пари отворів і в основі крил позаду починається між-поперечний канал — canalis transversarius, що входить у криловий отвір (див. рис. 1.11, Б). Вентральна дуга вужча за дорсальну і має глибоку вирізку для зуба епістрофея. Вентральний горбок великий і повернутий каудально.

32

АПАРАТ РУХУ

У собаки дві пари отворів, замість крилового отвору є крилова вирізка — incisura alaris (див. рис. 1.11, 12). Дорсальна дуга широка, без горбка. Вентральна дуга вузька і повністю вкрита суглобовою поверхнею для зуба епістрофея. Крила атланта тонкі, плоскі, горизонтальні, і міжпоперечний отвір досягає дорсальної поверхні крила в криловій ямці.

ДРУГИЙ ИШШІШІ. аб° жтв^ хре- Рис. 1.12. Рентгенограма атланта 4-місяч-бець (епістрофей) — axis S. epistro- ної телички

pheus (рис. 1.13) — має зуб — dens axis 1, що відповідає голівці хребця, а гребінь епістрофея 3 — остистому відростку. Є поперечнореберні відростки з поперечними отворами — foramen transversarium 9, що знаходяться в їх основі. Спереду поперечнореберного відростка є хребцевий бічний отвір. Краніальні суглобові відростки масивні і розміщені з боків від зуба.
Предыдущая << 1 .. 8 9 10 11 12 13 < 14 > 15 16 17 18 19 20 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed