Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 22

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 16 17 18 19 20 21 < 22 > 23 24 25 26 27 28 .. 255 >> Следующая


У великої рогатої худоби тіло клиноподібної кістки коротке. На внутрішній поверхні задньої частини тіла виділяється глибока ямка гіпофіза (турецьке сідло) — fossa hypophysialis (див. рис. 1.26, 18), а спереду від неї — борозна зорового перехрестя — sulcus chiasmatis, яка на зовнішній поверхні тіла переходить у зорові отвори. Парні крилоподібні відростки — processus pterygoideus (див. рис. 1.23, 16) — відходять від зовнішньої поверхні тіла основної клиноподібної кістки, мають вентроростральний напрям і з'єднуються латеральною поверхнею з піднебінними, а медіальною — з крилоподібними кістками. Ростральний край крилоподібного відростка утворює крилоподібний гребінь — crista pterygoidea (рис. 1.25, 5), який дорсально переходить в очноямково-клиноподібний гребінь — crista orbitosphenoidalis. Спереду крилоподібного гребеня є отвори, з яких верхній веде в зоровий канал 7 — canalis opticus, нижче від нього круглий отвір з'єднується з очноямковою щілиною в очноямковокруглий отвір — for. orbitorotundum 17. Крізь ці отвори нерви проходять у крилопіднебінну ямку — fossa pterygopalatina.

Латерально від тіла основної клиноподібної кістки відходять парні вискові крила — alae temporales, вільний каудальний край яких формує щілиноподібні рвані отвори 21. На внутрішній поверхні крил виділяються відбитки грушоподібних часток головного мозку — грушоподібні ямки — fossa piriformis. Латерально від тіла знаходиться нервова борозна та овальний отвір — for. ovale 20.

Рис. 1.23. Скелет голови з вентральної поверхні:

А — великої рогатої худоби; Б— коня; В— свині; P— собаки: 1 — for. magnum; 2— condylus occipitalis; 3 — proc. jugularis; 4— canalis n. hypoglossi; 5— pars basilaris; 6— tuberculum muscularis; 7— for. lacerum; 8 — bulla tympanica; 9 — tympanohyoid; 10 — os sphenoidale; 11 — for. alare caudale; 12 — incisura carotica; 13 — incisura ovalis (for. ovale); 14 — tuberculum articulare; 15 — proc. retroarticularis; 16 — proc. pterygoideus; 17— os pterygoideum; 18— os palatinum; 19 — hamulus; 20— vomer; 21 — choanae; 22— for. palatinum majus; 23 — sulcus palatinus; 24 — for. palatinum minor; 25 — tuber maxillae; 26 — arcus zygomaticus; 27 — crista facialis (tuber faciale); 28 — proc. palatinus; 29— margo interalveolaris; 30— for. ethmoidale; 31 — canalis opticus; 32— fissura orbitalis; 33 — for. rotundum; 34 — fissura palatina; 35— fissura interincisiva (canalis interincisivus); 36— os incisivum; 37— proc. palatinus; 38— bulla lacrimalis

49

Розділ 1

Тіло передклиноподібної кістки — corpus os presphenoidalae — містить пазуху — sinus sphenoidalis, яка з'єднується з піднебінними пазухами. З внутрішньої поверхні на передньому кінці тіла виділяється клиноподібний дзьоб — rostrum sphenoidale, який є основою півнячого гребеня решітчастої кістки. Очноямкові крила відходять у ростродорсальному напрямі і беруть участь у формуванні медіальної стінки очної ямки. Зовнішня поверхня тіла прикривається заднім кінцем лемеша (див. рис. 1.23, 20).

У коня клиноподібна кістка має вигляд метелика. На мозковій поверхні тіла є невелика гіпофізарна ямка (див. рис. 1.26, 18). Пазуха 11 клиноподібної кістки має значні розміри і з'єднується з верхньощелепними пазухами. Вискові крила прилягають до луски вискової кістки, зовнішня поверхня яких частково формує підвискову ямку. Вільний каудальний край крил формує рваний отвір (див. рис. 1.23, 7), на ростральному кінці його розрізняють три вирізки: медіальну — сонну — incisura carotica 12, середню — остисту — incisura spinosa — і латеральну — овальну — incisura ovalis 13. Парний крилоподібний відросток 16 має значні розміри і відходить двома пластинками — однією від тіла клиноподібної кістки, другою — від вискового крила. Між ними знаходиться криловий канал — canalis alaris — з двома отворами (див. рис. 1.25): ростральним і каудальним — for. alare rostrale et caudale 10.

Рис. 1.24. Каудальна поверхня черепа:

А — великої рогатої худоби; Б, В— коня (молодої і дорослої тварини); Г— собаки; Д— свині; 1 — squama occipitalis; 2 — condylus occipitalis; 3 — proc. jugularis; 4 — pars basilaris; 5 — for. magnum; 6 — protu-berantia occipitalis externa; 7 — crista sagittalis externa; 8— fossa nuchalis; 9— os interparietale; 10— os parietale; 11— os temporale

50

АПАРАТ РУХУ

У дорсальній стінці крилового каналу біля крилоподібного гребеня є менший криловий отвір — for. alare parvum 11. Очноямкові крила добре розвинуті і вклинюються в спеціальну щілину лобової кістки та очної ямки, каудально прикриваються лускою вискової кістки. На ростральному краї крила є невелика вирізка, яка разом з вирізкою лобової кістки формує решіт-

Рис. 1.25. Скелет голови з латеральної поверхні (вилична дуга видалена):

А — великої рогатої худоби (знизу); Б— коня; В— свині; Г— собаки; 1 — proc. lacrimalis caudalis; 2— for. lacrimale; 3— fossa sacci lacrimalis; 4— fossa glandulae lacrimalis; 5— crista pterygoidea; 6— for. ethmoidale; 7 — canalis opticus; 8 — fissura orbitalis; 9— for. rotundum; 10— for. alare caudale; 11 — for. alare parvum; 12 — for. sphenopalatinum; 13— for. maxillare; 14 — for. palatinum caudale; 15— canalis pterygoideus; 16 — fovea trochlearis; 17 — for. orbitorotundum; 18 — canalis supraorbitalis; 19 — for. stylomastoideum; 20 — for. ovale; 21 — for. lacerum; 22— for. n. hypoglossi; 23— proc. pterygoideus; 24 — bulla lacrimalis
Предыдущая << 1 .. 16 17 18 19 20 21 < 22 > 23 24 25 26 27 28 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed