Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 20

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 14 15 16 17 18 19 < 20 > 21 22 23 24 25 26 .. 255 >> Следующая


У зв'язку з новими умовами існування і заміною зябрового дихання на легеневе в амфібій спостерігається редукція кісток верхнього відділу черепа і піднебіння (див. рис. 1.22, Б, В). Череп має вигляд системи кісткових перекладин, розділених великими вікнами. Під'язиково-щелепний хрящ гіоїдної дуги вже не фіксує щелепи до нейрокранія і перетворюється на слухову кісточку (стовпчик); бризкальце перетворюється на порожнину середнього вуха. Нижній відділ гіоїдної дуги разом з рудиментами зябрових дуг утворює скелет під'язикового апарату, який є кістковою основою для язика і місцем фіксації вісцеральних та гіпобранхіальних м'язів.

У рептилій мозкова капсула, капсули органів нюху і слуху мають відносно невеликі розміри (див. рис. 1.22, Г, Д. Дермальні елементи в слуховій ділянці зникають, внаслідок чого утворюються вискові вікна. Потилична кістка має один виросток, добре розвинуті леміш, піднебінні й крилоподібні кістки. Прогресивний розвиток щелепового апарату зумовлює посилену фіксацію його до нейрокранія, що, в свою чергу, позначилося на будові й формі верхнього відділу черепа. Рухи щелеп у рептилій ще тісно пов'язані зі зміщенням позиції скелета під'язикового апарату і гортані. Це зумовлено тим, що щелепи не лише захоплюють і утримують поживу, їх активні рухи допомагають проковтувати її. Саме спосіб проковтування поживи в рептилій суттєво вплинув на еволюцію щелепового й під'язикового апаратів.

У птахів більшість кісток нейрокранія рано зростаються, верхня вискова дуга редукувалась, а нижня збереглась. На відміну від рептилій, значно розвинута мозкова капсула. Квадратна кістка суглобом з'єднана з крилоподібною, а через неї — з піднебінною і щелепними кістками й утворює складну систему важелів, що забезпечують рухливість наддзьобка відносно ней-рокранія.

У ссавців основними особливостями черепа, на відміну від черепа інших хребетних, є перебудова щелепового апарату і сильний розвиток мозкової капсули (див. кольорову вклейку, рис. ІІ). У ссавців виник вторинний щелепний суглоб (сквамозо-дентальний), який утворився внаслідок контакту вінцевого відростка зубної кістки нижньої щелепи з лускатою кісткою. Кістки первинного суглоба (квадратна, суглобова) перетворюються на слухові кісточки (ковадло, молоточок). Збільшення мозкової порожнини та її ростральне переміщення призвели до зближення її з нюховою ділянкою, які розмежовує решітчаста пластинка. Таке переміщення мозкової порожнини зумовлює розходження очних ямок і редукцію міжочноямкової перегородки, залишки якої у ссавців представлені передньою частиною пресфеноїда і задньою частиною носової перегородки. В утворенні мозкової капсули беруть участь кістки первинного нейрокранія, що розвиваються на основі хряща, і кістки вторинного походження.

Задню частину стінки мозкової порожнини утворює потилична кістка, яка складається зі зрощених основної, бічних та верхніх потиличних кісток. Потиличний виросток у ссавців подвійний.

45

Розділ 1

Спереду потиличної кістки знаходиться клиноподібна кістка, яка утворилася злиттям пресфеноїда з базисфеноїдом. Збоку до першого приростають очноямково-клиноподібні кістки, утворюючи очноямкові (орбітальні) крила цієї кістки, а до базисфеноїда латерально приростають епіптеригоїди, утворюючи вискові крила.

Кам'яниста кістка відповідає передній і задній вушним кісткам рептилій, які рано зливаються в одну кістку, причому задньовушна кістка гомологічна соскоподібній частині. Зовні до кам'янистої кістки приростає покривна барабанна кістка, яка утворює барабанну порожнину й обмежує зовні середнє вухо. Кам'яниста кістка часто зливається у ссавців з покривною лускатою кісткою в одну кістку — вискову. Розширення мозкової порожнини супроводжується зміщенням слухової капсули донизу. Луската кістка також належить до кісток, що обмежують мозкову порожнину.

Верхню й бічні стінки нейрокранія утворюють кістки шкірного походження, кількість яких, порівняно з кількістю їх у рептилій, зменшилась. Верхню стінку черепа формують тім'яні, лобові й носові кістки. Тім'яні кістки в деяких ссавців зливаються в непарну кістку. Міжтім'яна кістка розвивається з одного або двох зачатків, її вважають гомологом задніх тім'яних кісток.

Для спланхнокранія ссавців характерний значний розвиток верхньої щелепи з двох кісток — різцевої та верхньощелепної. Верхня щелепа стає міцнішою і краще фіксується до нейрокранія. Міцність її досягається прогресивним розвитком вторинного кісткового піднебіння і розростанням лицевої пластинки верхньощелепної кістки. Фіксується верхня щелепа до нейрокранія через дах черепа та піднебінну кістку. Роль крилоподібної кістки у фіксації зменшується, і вона редукується або зовсім зникає.

В онтогенезі на ранній стадії розвитку з мезодерми (склеротомів) розвивається сполучнотканинний (перетинчастий) осьовий череп, який утворює м'які стінки мозкових міхурів нервової трубки, слухових і нюхових капсул. Заміщення сполучнотканинного осьового черепа хрящовим починається біля переднього кінця хорди закладанням двох хрящів — парахордалій (див. рис. 1.21, А). Спереду від хорди закладається ще два хрящі — трабекули (черепні балки). В подальшому парахордалії й трабекули зростаються в одну хрящову пластинку, яка й утворює хрящову основу осьового черепа. Сполучнотканинні слухові та нюхові капсули також заміщуються хрящовою тканиною і приростають відповідно до парахордалій і трабекул. Хрящова стадія осьового черепа поступово замінюється кістковою стадією шляхом закладання окремих осередків скостеніння. Сполучнотканинні стінки даху черепно-мозкової порожнини, верхні частини бічних стінок заміщуються покривними кістками. Покривні кістки у новонароджених з'єднані між собою сполучнотканинними пластинками, які є часточками перетинчастого скелета і називаються фонтанелями, або тім'ячками.
Предыдущая << 1 .. 14 15 16 17 18 19 < 20 > 21 22 23 24 25 26 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed