Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 16

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 10 11 12 13 14 15 < 16 > 17 18 19 20 21 22 .. 255 >> Следующая


Рис. 1.14. Грудні хребці:

А — собаки; Б— свині; В— корови; Г— коня; 1 — caput vertebrae; 2— fossa vertebrae; 3— corpus vertebrae; 4 — crista ventralis; 5— for. vertebrale laterale; 6 — incisura vertebralis caudalis; 7— proc. articularis caudalis; 8 — proc. spinosus; 9 — proc. transversus; 10 — proc. mamillaris; 11 — fovea costalis cranialis; 12 — fovea costalis caudalis; 13— fovea costalis transversalis

35

Розділ 1

ний хребець — 14—16-й. Краніальні суглобові відростки помітні лише на першому хребці, на всіх інших є тільки суглобові поверхні. Іноді бувають бічні хребцеві отвори. На останніх хребцях на краніальних суглобових відростках розміщені соскоподібні відростки.

У свині грудних хребців 14—15 (рідко 13, 16, 17). В основі поперечних відростків є дорсовентральні отвори, які з'єднуються з латеральними хребцевими отворами. Остисті відростки пластинчасті, широкі, довжина їх, починаючи з першого хребця, зменшується в каудальному напрямі. Діафрагмаль-ний хребець — 11-й. На останніх п'яти хребцях суглобові відростки мають циліндроподібні суглобові поверхні.

У собаки грудних хребців 13 (14). Каудальна хребцева вирізка глибока. Остисті відростки товсті, скривлені, з дещо розширеними кінцями на перших хребцях і загострені — на останніх. Діафрагмальний хребець — 11-й. На останніх хребцях краніальні суглобові відростки більші, на них розміщені соскоподібні. Вентрально від каудальних суглобових відростків розміщені додаткові відростки, вершини яких спрямовані назад.

Ребро — costa — складається з довгого зігнутого кісткового ребра — os costale — і реберного хряща — cartilago costae (рис. 1.15, 1.16). Кількість пар ребер відповідає кількості грудних хребців. На дорсальному, або хребцевому, кінці ребра розміщені голівка ребра — capitulum costae 1 — та горбок ребра — tuberculum costae 3, які відокремлюються шийкою ребра — collum costae 4. На голівці ребра помітні дві опуклі суглобові поверхні, розділені борозною

— sulcus capituli 2 — для з'єднання з тілами двох сусідніх хребців. Горбок ребра сполучається з поперечним відростком хребця, суглобова поверхня якого повернута медіально. Голівка і шийка ребра розміщені краніально

— дорсально від горбка ребра. Позаду горбка на проксимальній частині тіла ребра — corpus costae 6 — більш-менш чітко виступає кут ребра — angulus costae 5 — з горбистістю для закріплення м'язів. На тілі ребра вздовж його опуклого каудального краю з медіальної поверхні проходить судинна борозна — sulcus vascularis 7 а вздовж краніального краю з лате-

Рис. 1.15. Ребра:

А — корови; Б— коня; В— хребцевий кінець ребра; 1 — caput costae; 2— sulcus capituli; 3— tuberculum costae; 4— collum costae; 5— angulus costae; 6— corpus costae; 7— sulcus vascularis; 8— sulcus muscularis; 9— tuberculum m. scaleni medii

36

АПАРАТ РУХУ

ральної поверхні — м'язова борозна — sulcus muscularis 8. Вентральний, або груднинний, кінець кісткового ребра шорсткий, з'єднується з реберним хрящем.

Довжина й ширина ребер неоднакова в різних сегментах і збільшується до 7-го ребра, а потім зменшується. Перше ребро найбільш пряме й коротке, з добре розвинутими голівкою та горбком ребра і короткою шийкою. Вентральний кінець цього ребра дуже товстий.

Перші 7-8 пар ребер з'єднуються з грудниною реберними хрящами і їх називають справжніми, або груднинними, — costa verae (sternales). Ребра, які безпосередньо не з'єднуються з грудниною, називають несправжніми, або ас-тернальними, — costae spurie (asternales).

Реберні хрящі — cartilago costae (див. кольорову вклейку, рис. ІІ, 99) — гру-днинних ребер суглобовими поверхнями на вентральних кінцях з'єднуються з грудниною (корова, свиня). Довжина цих хрящів збільшується в каудальному напрямі. Хрящі астернальних ребер вентрально звужуються, послідовно прикріплюються до попередніх ребер, разом з останнім кістковим ребром утворюють реберну дугу — arcus costalis.

Іноді трапляються коливні ребра — costa fluctuans, які дорсально прикріплені до хребців, а вентрально вільним кінцем розміщені у м'язах черевної стінки. У разі порушення обміну мінеральних речовин в організмі тварин коливні ребра зменшуються в розмірах або зовсім редукуються.

У великої рогатої худоби 13 (14) пар ребер. Ребра мають широке плоске тіло, довгі шийки, сідлоподібні суглобові поверхні на горбках, нерівні, гострі краї. Ширина ребер збільшується до 6-го (7-го), довжина — до 7-го (9-го), кривина їх невелика. Груднинні кінці від 2-го до 10-го ребер мають на вентральному кінці суглобові поверхні для з'єднання з реберними хрящами. Перше ребро пряме, циліндричне. Реберні хрящі з 2-го до 10-го (11-го) мають суглобові поверхні на двох кінцях. Справжніх ребер — 8 пар.

У коня 18 (в арабських т коней — 19), ширина їх рівномірна по довжині, форма змінюється від пластинчастої до циліндричної. Шийка коротка, горбок і голівка мало опуклі, суглобова поверхня на горбку ребра плоска. Довжина й

Рис. 1.16. Будова ребра (аА). Зміна будови голівки, шийки та горбка ребра залежно від розміщення в грудній клітці коня (ББ:
Предыдущая << 1 .. 10 11 12 13 14 15 < 16 > 17 18 19 20 21 22 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed