Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 15

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 9 10 11 12 13 14 < 15 > 16 17 18 19 20 21 .. 255 >> Следующая


У великої рогатої худоби гребінь епістрофея має вигляд квадратної пластинки (не поділений), зуб — порожнистого напівциліндра (див. рис. 1.13, В). У коня гребінь епістрофея каудально роздвоюється і зростається з кауда-суглобовими відростками. Зуб має плоску дорсальну поверхню та опуклу суглобову (вентральну). Вентральний гребінь добре розвинутий (див. рис. 1.13, Г).

льними

Рис. 1.13. Осьовий хребець:

А — собаки; Б — свині; В — корови; Г — коня; Д — вівці; Е — кози; 1 — dens; 2 — fossa vertebrae; 3 — proc. spinosus; 4— crista ventralis; 5— proc. articularis cranialis; 6— proc. articularis caudalis; 7— for. vertebrale laterale; 8— proc. transversus; 9— for. transversarium

33

Розділ 1

лате-жо-мають

У свині гребінь епістрофея крилоподібний, вузький, високий, має каудальний напрям. Зуб конусоподібний, тупий.

У собаки гребінь епістрофея нависає краніально над зубом та каудально зростається з каудальними суглобовими відростками. Хребцевий бічний отвір замінений вирізкою. Зуб циліндричний.

Третій, четвертий, п'ятий і шостий шийні хребці масивні і мають двогіл-кові поперечнореберні відростки та поперечні отвори — foramen transversarium — в їх основі. Суглобові відростки великі і з'єднуються л ральними гребенями, що надає шийним хребцям форми чотиригранних лобчастих призм. Остисті відростки спрямовані краніально. Хребці довге тіло та розвинуту голівку і ямку в тварин, у яких довга шия, і навпаки, у тварин з короткою шиєю хребці мають коротке тіло, плоску голівку і ямку.

У великої рогатої худобихребці масивні. Реберні відростки розміщені вентрально від поперечних відростків і спрямовані вперед. На шостому хребці вентрального гребеня немає, реберні відростки широкі і довгі, мають вигляд квадратної пластинки. Голівка і ямка на тілі хребців добре розвинуті, остисті відростки невеликі, потовщені на кінцях, поступово збільшуються каудально.

У коня шийні хребці довгі, масивні, голівки та ямки виражені. Реберний відросток спрямований краніально, а поперечний — каудально, так що вони знаходяться в одній горизонтальній площині. Вентральні гребені добре розвинуті. На шостому шийному хребці відростки на кінцях потовщені, міжпо-перечний отвір дуже широкий.

У свині хребці масивні, короткі. Реберні відростки широкі, спрямовані вентрально від поперечних і черепицеподібно накладаються один на одного. В основі поперечнореберних відростків є дорсовентральний отвір. Дуги вузькі, міждугові отвори широкі, остисті відростки вузькі й довгі.

У собаки тіло хребців призматичне, тому що голівки і ямки паралельно косі. Реберні відростки спрямовані краніально, поперечні — каудально, знаходяться в одній горизонтальній площині. Дуги хребців довгі. Остисті відростки малі. Соскоподібні відростки розміщені на каудальних суглобових відростках.

Сьомий шийний хребець на відміну від інших має одну пару каудальних реберних ямок — foveae costales caudales — біля ямки хребця. Поперечний відросток не галузиться, поперечного отвору немає. Остистий відросток більш розвинутий порівняно з іншими шийними хребцями.

У великої рогатої худоби вентрального гребеня немає, але добре розвинутий остистий відросток (широкий та високий).

У конярозвинутий вентральний гребінь, остистий відросток маленький.

У свині, як правило, в основі поперечного відростка знаходиться дорсо-вентральний отвір.

У собаки остистий відросток розміщений вертикально до дуги хребця, голівка і ямка плоскі, реберних ямок у деяких порід немає.

34

АПАРАТ РУХУ

? ГРУДНИЙ ВІДДІЛ СКЕЛЕТА

Грудний відділ складається з грудних хребців, ребер і груднини, які разом утворюють грудну клітку.

Грудні хребці — vertebrae тлогасісае (рис. 1.14) — мають дві пари реберних ямок на тілі (біля голівки та ямки) — fovea costalis cranialis 11 et caudalis 12 і одну пару на поперечних, малорозвинутих відростках — fovea costalis transversalis 13. На грудних хребцях суглобові відростки замінені суглобовими поверхнями на дугах хребців, за винятком двох перших і кількох останніх хребців. На поперечних відростках розміщені соскоподібні відростки. Остисті відростки спрямовані каудально, неоднаково розвинуті на різних хребцях. У ділянці холки на перших хребцях остисті відростки довгі, в каудальному напрямі поступово знижуються і стають прямими. Хребець з вертикальним остистим відростком називають діафрагмальним, або антикли-нальним. Хребці, розміщені позаду нього, мають краніально спрямовані остисті відростки. Кількість грудних хребців у різних тварин неоднакова — від 13 до 19 (див. табл. 1.1). Останній грудний хребець має тільки одну краніальну пару реберних ямок.

У великої рогатої худоби грудні хребці мають латеральні хребцеві отвори — foramen vertebrale laterale 5. Реберні ямки поперечних відростків сідлоподібні. Тіла хребців короткі, широкі. Остисті відростки пластинчасті, з гострими краями, спрямовані каудально. Найдовший остистий відросток має другий хребець. Діафрагмальний хребець — 13-й.

У коня грудних хребців 18 (19) з дуже глибокою каудальною вирізкою. На тілах помітні вентральні гребені. Остисті відростки, за винятком перших чотирьох, дуже потовщені на вільних кінцях, каудальні краї тупі. Довжина їх збільшується до п'ятого хребця, а потім знову зменшується. Діафрагмаль-
Предыдущая << 1 .. 9 10 11 12 13 14 < 15 > 16 17 18 19 20 21 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed