Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 25

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 19 20 21 22 23 24 < 25 > 26 27 28 29 30 31 .. 255 >> Следующая


Кам'яниста частина — pasr petrosa — розміщена з дорсомедіального боку вискової кістки і зовні прикрита барабанною й лускатою частинами. На медіальній поверхні кам'янистої частини виділяється отвір внутрішнього слухового ходу — meatus acusticus internus 7 У глибині внутрішнього слухового ходу видно отвори, з яких каудальний веде у внутрішнє вухо (для нерва VIII пари), а ростральний є початком лицевого каналу (для нерва VII пари). Латеральна поверхня кам'янистої кістки разом з барабанною частиною утворює барабанну порожнину.

У коня виличний відросток (див. кольорову вклейку, рис. ІІ, 12) лускатої частини з'єднується зі висковим відростком виличної кістки і з верхньощелепною та лобовою кістками. Суглобовий горбок (див. рис. 1.23, 14) добре виражений і каудально переходить у нижньощелепну ямку — fossa mandibularis, позаду якої розміщені позасуглобовий відросток — proc. retroarticularis 15— і отвір — for. retroarticulare. Частина луски, розміщена між позасуглобовим відростком і потиличною кісткою, називається потиличним відростком луски і разом з кам'янистою частиною та тім'яною кісткою утворює висковий хід — meatus temporalis.

Барабанний міхур має дещо заокруглену форму, без внутрішніх комірок. М'язовий відросток довгий, загостреної форми. Медіально від м'язово-трубного каналу подвійною щілиною відкривається канал більшого й меншого кам'янистого нервів. Тимпаногіоїд у вигляді короткого кісткового відростка розміщений вентролатерально від зовнішнього слухового ходу.

Кам'яниста частина соскоподібним відростком — proc. mastoideus — вклинена між барабанною частиною і яремним відростком. Між соскоподібним відростком і барабанною частиною розміщений шилососкоподібний отвір для проходження лицевого нерва. Каудально від внутрішнього слухо-

Рис. 1.28. Кам'яниста і барабанна частини вискової кістки:

А — великої рогатої худоби; Б — свині; В — коня; Г — собаки: 1 — pars squamosa; 2 — processu zygomaticus; 3— proc. muscularis; 4— pars petrosa; 5— bulla tympanica; 6— canalis musculotubarius; 7 — meatus acusticus internus; 8— apertura externa аqueductus vestibuli; 9— apertura externa canaliculi cochleae

56

АПАРАТ РУХУ

вого ходу виділяється два щілиноподібних отвори (див. рис. 1.28): більший верхній — зовнішній отвір водопроводу присінка — apertura externa aqueductus vestibuli 8 — і нижній — зовнішній отвір канальця завитки — apertura externa canaliculi cochleae 9.

У свині вискова кістка (див. кольорову вклейку, рис. ІІ) дещо подібна до вискової кістки у великої рогатої худоби, проте кам'яниста частина не зростається з іншими частинами. Виличний відросток лускатої частини масивний і на всьому протязі з вентрального боку з'єднується з висковим відростком виличної кістки. Позасуглобовий відросток виражений слабко, а отвору немає. Барабанний міхур (див. рис. ІІ, 16) — довгастої форми з великою кількістю комірок. Зовнішній слуховий хід 15 — довгий, вузький. Соскоподібного відростка немає.

У собаки всі частини вискової кістки рано зростаються. Суглобовий горбок представлений суглобовою борозною, глибина якої збільшується за рахунок добре розвинутого позасуглобового відростка. Зовнішній слуховий хід (див. рис. ІІ, 15) короткий, має вигляд кісткового кільця. Барабанний міхур 16 має округлу форму зі слабко вираженим м'язовим відростком.

Лобова кістка — os frontale (див. рис. 1.27) — у великої рогатої худоби утворює всю верхню стінку мозкового відділу черепа, у коня, свині й собаки — лише ростральну його частину. Вона частково опускається на бічну стінку черепа і входить до складу кісткової основи очноямково-вискової ділянки. Лобові кістки межують рострально з носовими і слізними, латеро-вентрально — з піднебінними, клиноподібною та висковими, каудально — з тім'яними і міжтім'яною, ростро-медіовентрально — з решітчастою кісткою. Лобова кістка складається з лобової луски, очноямкової та носової частин.

У великої рогатої худоби лобова луска (див. рис. 1.27, А) сильно розвинута, особливо в бік потиличної ділянки, і має роговий відросток — proc. cornualis 9, який сполучається з протилежним роговим відростком міжрого-вим підвищенням — protuberantia intercornualis 10. Носовий край — margo nasalis — вклинюється між носовою й слізною кістками і заходить за рівень переднього краю очної ямки. Бічний край — margo lateralis — виличним відростком — proc. zygomaticus (див. кольорову вклейку, рис. ІІ, 10) — розділяється на надочноямковий і тім'яний краї. Виличний відросток не досягає виличної дуги і сполучається лише з лобовим відростком виличної кістки.

Надочноямковий край — margo supraorbitalis — має надочноямковий отвір — for. supraorbitale (див. рис. 1.27, 7), від якого рострально проходить судинна борозна. Тім'яний край — margo parietalis — переходить у вискову лінію, яка у вигляді дещо закрученої й виступаючої грані тягнеться від виличного відростка до основи рогового відростка. Між зовнішніми й внутрішніми кістковими пластинками лобової луски знаходиться лобова пазуха — sinus frontalis 8, яка в старих тварин може заходити в тім'яні, вискові кістки та роговий відросток.
Предыдущая << 1 .. 19 20 21 22 23 24 < 25 > 26 27 28 29 30 31 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed