Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 29

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 23 24 25 26 27 28 < 29 > 30 31 32 33 34 35 .. 255 >> Следующая


На латеральній поверхні щічної частини, поблизу різцевої частини, відкривається підборідний отвір — for. mentale 2. На медіальній поверхні, біля коміркового краю, проходить щелепно-під'язикова лінія — linea mylohyoidea — для прикріплення щелепно-під'язикового м'яза. На рівні останнього кутньо-

Рис. 1.30. Нижньощелепна кістка:

А — великої рогатої худоби; Б— коня; В— собаки; Г— свині: 1 — pars incisiva; 2— for. mentale; 3 — pars molaris; 4 — incisura vasorum facialium; 5 — ramus mandibulae; 6 — angulus mandibulae; 7 — proc. angularis; 8 — proc. coronoideus; 9— proc. condylaris; 10 — incisura mandibulae; 11 — for. mandibulae

63

Розділ 1

го зуба на вентральному краї виділяється вирізка лицевих судин — incisura vasorum facialium 4, де проходить лицева артерія, на якій визначають пульс.

На комірковому краї тіла — margo alveolaris — є комірки для різцевих і кутніх зубів, між якими знаходиться міжкомірковий край — margo interalveolaris. На різцевій частині чотири комірки, на щічній — шість.

Гілка нижньої щелепи — ramus mandibulae 5 — відходить від тіла під тупим кутом. Місце переходу вентрального краю тіла в каудальний край гілки називають кутом нижньощелепної кістки — angulus mandibulae 6.

На зовнішній поверхні гілки добре виражена ямка жувального м'яза — fossa masseterica 1, а на внутрішній — ямка крилоподібного м'яза — fossa pterygoidea — і нижньощелепний отвір — for. mandibulae 11. Останній переходить у нижньощелепний канал — canalis mandibulae, від якого відходять канальці до комірок різцевих і корінних зубів — canalis alveolaris. Дорсально кінець гілки вирізкою — incisura mandibulae 10 — розділяється на два відростки: передній довгий відросток із загнутим каудально кінцем — вінцевий — proc. coronoideus 8— і задній виростковий — proc. condylaris 9.

До переднього відростка прикріплюється м'яз, задній — з'єднує нижньощелепну кістку з висковою.

У коня нижньощелепні кістки в перші місяці життя зростаються в одну кістку. На комірковому краї є три комірки для різцевих і шість — для кутніх зубів. Міжкомірковий край має комірку для ікла, яка може бути і в самки. Судинна вирізка добре виділяється. Гілка нижньої щелепи піднімається від тіла майже під прямим кутом. Вінцевий відросток довгий і прямий. Виростковий відросток має поперечно вигнуту валикоподібну суглобову поверхню. Ямки жувального й крилоподібного м'язів глибокі й широкі.

У свині нижньощелепні кістки рано зростаються в одну кістку. Підборідних отворів кілька (до п'яти). Судинна вирізка полога. Комірковий край має три комірки для різців, одну для ікла і сім для кутніх зубів. Гілка нижньої щелепи широка, з коротким вінцевим і заокругленим трикутним виростковим відростками.

У собаки нижньощелепні кістки не зростаються. Підборідних отворів два—три. На комірковому краї стільки ж комірок, як і у свині. Міжкомірковий край слабко виділяється. Ямка жувального м'яза об'ємна. На вентральному краї при переході тіла в гілку виділяється кутовий відросток — proc. angularis 7

Вінцевий відросток широкий, високий і злегка відігнутий назад. Виростковий відросток у вигляді поперечного валика низько поставлений.

Під'язиковий скелет — sceleton hyoideum (рис. 1.31) — складається з непарного тіла (базигіоїда), парних зябрового (тиреогіоїда) та гіоїдного рогів. Останній ділиться на кератогіоїд, епігіоїд, непостійний додатковий членик, стилогіоїд і тимпаногіоїд.

У великої рогатої худоби тіло — corpus, s. basihyoideum 1 — коротке, широке і стиснуте дорсовентрально. Рострально розміщений язиковий відросток — proc. lingualis 1', який має вентроростральний напрям.

Дорсокаудально від тіла розміщений тиреогіоїд — thyrohyoideum 2, який з'єднується зв'язкою з ростральним ріжком щитоподібного хряща гортані. Тиреогіоїд з'єднується з тілом хрящем, який з віком переходить у кісткову тканину.

64

АПАРАТ РУХУ

Ростродорсально від тіла відходить кератогіоїд — ceratohyoideum 3, який приєднується до кулястої суглобової поверхні тіла. Середня частина його звужена, а кінці розширені.

Епігіоїд— epihyoideum 4— видовжено-округлої форми, дещо стиснутий з боків.

Між епігіоїдом і стилогіоїдом у овець і великої рогатої худоби буває додатковий: членик 4, який за формою подібний до епігіоїда.

Стилогіоїд — stylohyoideum 5 — довгий, плоский і у верхній частині має значних розмірів м'язовий відросток — proc. muscularis 7

Тимпаногіоїд — tympanohyoideum 6 — спрямовується від стилогіоїда до барабанної частини вискової кістки, обходячи латерокаудально зовнішній слуховий хід, потім повертається рострально і прикріплюється на рівні мису середнього вуха. У молодих тварин тимпаногіоїд хрящовий. Пізніше відбувається його скостеніння з боку барабанної частини. Інколи його описують як шилоподібний чи під'язиковий відросток.

У коня під'язиковий скелет (див. рис. 1.31, Д) має багато подібного з під'язиковим скелетом у великої рогатої худоби. Язиковий відросток 1 довгий і звужується дорсально. Латерально на тілі розміщені великі кулясті суглобові поверхні для з'єднання з кератогіоїдом. Тиреогіоїд 2 шаблеподібно вигнутий і закінчується хрящовим епіфізом. Він стиснутий з боків і біля тіла дещо заокруглений. Тиреогіоїд рано зростається з тілом. Кератогіоїд 3 звужений у середній частині і розширений по краях. Його дистальний кінець заокруглений, а проксимальний — плоский. Епігіоїд 4 маленький, плоский і довго залишається хрящовим. Стилогіоїд 5 має вигляд плоскої й довгої пластинки. Тимпаногіоїд 6 хрящовий, округлої форми.
Предыдущая << 1 .. 23 24 25 26 27 28 < 29 > 30 31 32 33 34 35 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed