Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 168

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 162 163 164 165 166 167 < 168 > 169 170 171 172 173 174 .. 255 >> Следующая


У великої рогатої худоби і свині анасто-мозує із загальною міжкістковою артерією. У коня на латеральній поверхні передпліччя анастомозує з міжкістковою поворотною артерією.

5. Глибока артерія плеча — a. v. profunda brachii (див. рис. 9.23, 16) — відходить однією або двома гілками приблизно на середині плеча в каудальному напрямі. Галузиться в розгиначах ліктьового суглоба з гілками глибокого променевого нерва.

Рис. 9.23. Артерії грудної кінцівки собаки:

1 — a. transversa colli; 2 — a. scapularis dorsalis; 3 — a. circumflexa humeri caudalis; 4— a. transversa scapulae; 5— a. axillaris; 6 — a. thoracica externa; 7 — a. circumflexa humeri cranialis; 8 — a. brachialis; 9 — a. bicipitalis; 10 — a. radialis superficialis; 11 — a. mediana; 12— a. radialis; 13— a. antebrachii profunda; 14 — a. interossea communis; 15 — a. collateralis ulnaris; 16 — a. profunda brachii; 17 — a. thoracodorsalis; 18— a. subscapularis

375

Розділ 9

У великої рогатої худоби, свині й собаки розвинута слабко. У коня добре розвинута і відгалужує низхідну гілку.

6. Колатеральна ліктьова артерія — a. v. collateralis ulnaris (див. рис. 9.23, 15) — відгалужується на дистальному кінці плеча в каудальному напрямі, проходить уздовж переднього краю медіальної голівки триголового м'яза плеча на медіальну поверхню ліктьового відростка.

У великої рогатої худобий собаки розвинута слабко. У коня і свині'переходить у ліктьову артерію — a. ulnaris (див. рис. 9.24, 4).

7. Поворотна ліктьова артерія— a. recurrens ulnaris — починається дис-тальніше від ліктьового суглоба, йде під променевим згиначем зап'ястка в згиначі зап'ястка й пальців. Бере участь в утворенні ліктьової судинної сітки. Ця артерія найбільш розвинута у собаки.

8. Загальна міжкісткова артерія — a. v. interossea communis (див. рис. 9.23, 14) — відгалужується в ділянці проксимальної міжкісткової щілини передпліччя, поділяється на краніальну й каудальну артерії, іноді відгалужує ліктьову артерію:

а) міжкісткова каудальна артерія— a. v. interossea caudalis (рис. 9.25, 1) — бере участь в утворенні дорсальної сітки зап'ястка й глибокої пальмарної дуги — arcus palmaris profundus 10. З неї виходять п'ясткові пальмарні глибокі артерії — aa. metaсarpёae palmares ргойїМае 12.

Рис. 9.24. Схема артерій дорсальної поверхні правої кисті:

А — собаки; Б — свині; В— корови; Г — коня (рентгенограма); 1 — a. radialis superficialis; rossea; 2 — ramus carpeus dorsalis; 3— a. radialis; 4— a. ulnaris; 5— rete carpi dorsalis; 6— a. metacarpea dorsalis; 7 — a. digitalis dorsalis communis; 8 — a. digitalis dorsalis proprius; 9 — a. metacarpea dorsalis perforans proximalis; 10— a. metacarpea dorsalis; 11 — ramus dorsalis; I—V— digiti

2— a. inte-a. metacarpea ea

376

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

У великої рогатої худобий коияїі немає. У свині прикрита міжкістковою пальмарною зв'язкою. У собаки лежить між квадратним пронатором і кістками передпліччя;

б) міжкісткова краніальна артерія— a. interossea cranialis — виходить на дорсолатеральну поверхню передпліччя і галузиться в розгиначах зап'ястка і пальців.

У великої рогатої худоби переходить у IV пальмарну артерію, що входить у IV пальцеву латеральну артерію. У коня віддає міжкісткову огинаючу артерію, яка анастомозує з глибокою плечовою артерією;

в) ліктьова артерія— a. v. ulnaris (див. рис. 9.24, 4) — відгалужується в ділянці передпліччя разом з ліктьовим нервом. Вона бере участь в утворенні дорсальної сітки зап'ястка і пальмарних дуг.

У великої рогатої худоби її немає. В коня ліктьова артерія є продовженням колатеральної ліктьової. Вище від зап'ястка вона анастомозує із серединною артерією, а дистально разом із променевою артерією утворює глибоку пальмарну дугу — arcus palmaris profundus (див. рис. 9.25, 10) — і переходить у глибоку пальмарну п'ясткову латеральну артерію.

a. radialis; 2— a. ulnaris; 4 — . mediana; " '

Рис. 9.25. Схема артерій пальмарної поверхні правої кисті:

А — собаки; Б— свині; В— крови; Г— коня; 1 — a. interossea caudalis; 2 —

ramus perforans proximalis; 5— ramus perforans distalis; 6 — ramus distalis; 7— a. mediana; 8— a. metacarpea palmaris superficialis; 9— a. digitalis palmaris; 10— arcus palmaris profundus et 11 — superficialis; 12— a. metacarpea palmaris profundus; 13— a. metacarpea dorsalis; 14 — ramus tori digitalis; 15— arcus terminalis; I— V— digiti

377

Розділ 9

У свині ліктьова артерія є продовженням колатеральної ліктьової артерії. В ділянці зап'ястка вона анастомозує із серединною артерією і відділяє паль-марну п'ясткову артерію.

У собак ліктьова артерія відгалужується від загальної міжкісткової артерії.

O Серединна артерія

Серединна артерія — a. v. mediana (див. рис. 9.25, 7) — є продовженням плечової артерії після відгалуження від неї загальної міжкісткової артерії. По медіальній поверхні променевої кістки серединна артерія опускається на п'ясток у супроводі серединного нерва і однойменної вени. Вона відгалужує гілки: 1) м'язові — rami musculares — для згиначів зап'ястка й пальців; 2) променеву — a. radialis; 3) гілки для утворення пальмарної судинної сітки зап'ястка — arteriae pro retae carpi palmares. Променева артерія відгалужується в ділянці проксимальної третини передпліччя і прямує в дорсальну сітку зап'ястка.
Предыдущая << 1 .. 162 163 164 165 166 167 < 168 > 169 170 171 172 173 174 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed