Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 167

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 161 162 163 164 165 166 < 167 > 168 169 170 171 172 173 .. 255 >> Следующая


В свині й собаки надлопаткова артерія відгалужується від поверхневої шийної артерії.

O Підлопаткова артерія

Підлопаткова артерія — a. v. subscapularis (рис. 9.22) прямує каудодор-сально до основи лопатки вздовж її каудального краю по медіальній поверхні довгої голівки триголового м'яза плеча. Крім м'язових гілок від неї відгалужуються:

1. Огинаюча плечова каудальна артерія — a. v. circumflexa humeri caudalis 3 — проходить разом з пахвовим нервом каудально від плечового суглоба на його латеральну поверхню, спочатку під підлопатковим і більшим круглим м'язами плеча, а потім між довгою й латеральною голівками триголового м'яза плеча. Вона анастомозує з медіальною огинаючою артерією плеча.

У великою рогатої худоби, свині й собаки від неї відгалужується колатеральна променева артерія — a. ^lateralis radialis, що йде разом з гілками променевого нерва в розгиначі ліктьового суглоба та в плечовий м'яз. У жуйних на середині плеча колатеральна променева артерія відгалужує живильну артерію плечової кістки — a. nutritia humeri — і затим поділяється на дві гілки. Краніальна гілка — a. antebrachialis superficialis cranialis — спрямовується в ділянку ліктьового суглоба; каудальна гілка — a. colla-teralis media — також галузиться в ділянці ліктьового суглоба, анастомозує з a. recurrens interossea. В коняїї немає.

2. Грудоспинна артерія— a. v. thoracodorsalis 6 проходить разом з однойменним нервом і веною в найширший м'яз спини й більший круглий м'яз, анастомозуючи з п'ятою міжреберною артерією.

3. Огинаюча артерія лопатки — a. v. circumflexa scapulae 4 проходить у ділянці шийки лопатки. У свині вона подвійна. Розгалужується в перед- і заостному м'язах.

4. Артерія триголового м'яза плеча — a. tricipitis — однією або кількома гілками проникає в довгу голівку триголового м'яза плеча. Вона розвинутіша у великих тварин.

O Плечова артерія

Плечова артерія — a. v. brachialis (див. рис. 9.22, 8) — розташована на медіокраніальній поверхні плечової кістки, потім прямує разом з гілками м'язово-шкірного нерва на її дорсальну поверхню, позаду двоголового м'яза

373

Розділ 9

плеча. На ліктьовому суглобі проходить попереду бічної медіальної зв'язки суглоба на медіокаудальну поверхню передпліччя, де відгалужує загальну міжкісткову артерію і переходить у серединну артерію. Вона відгалужує чотири гілки в дорсальному і чотири — в каудальному напрямах.

1. Огинаюча плечова краніальна артерія— a. circumflexa humeri cranialis (рис. 9.23, 7) — виходить з дорсальної стінки плечової артерії і проходить

Рис. 9.22. Артерії грудної кінцівки коня:

А — схема; Б— рентгенограма; 1 — a. subclavia; 2— thoracoacromialis; 3— a. circumflexa humeri caudalis; 4— a. circumflexa scapulae; 5— ramus muscularis; 6— a. thoracodorsalis; 7— a. subscapularis; 8— a. brachialis; 9— a. collateralis ulnaris; 10— a. interossea recurrens; 11 — a. interossea communis; 12— a. ulnaris; 13— a. mediana; 14— a. metacarpea palmaris profunda; 15— a. digitalis; 16— a. coronalis; 17— a. falanx prima; 18— a. metacarpea dorsalis medialis; 19— a. ra dialis; 20 — rami pro rete carpi palmaris; 21 — a. transversa cubiti; 22— a. bicipitalis; - a. profunda brachii; 24— a. circumflexa humeri cranialis; 25— a. axillaris

dor

23-

374

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

разом з гілками м'язово-шкірного нерва на дорсальну поверхню плечової кістки. Анастомозує з огинаючою плечовою каудальною артерією, а також з надлопатковою артерією. Живить м'язи: дзьобоподібний, глибокий грудний і двоголовий плеча.

У великої рогатої худоби і собаки часто, а в свині завжди відходить разом з латеральною огинаючою артерією плеча.

2. Артерія двоголового !м'яза плеча — a. bicipitalis (див. рис. 9.23, 9) — починається в ділянці дистальної третини плеча.

3. Променева поверхнева артерія— a. radialis superficialis (див. рис. 9.23, 10) — є тільки у собаки, відходить разом або біля артерії двоголового м'яза плеча, іноді — від колатеральної ліктьової артерії. Вона проходить під шкірою на дорсолатеральну поверхню передпліччя разом з однойменним нервом і підшкірною веною передпліччя. Поділяється на дві гілки: більш тонку медіальну — бере участь в утворенні дорсальної сітки зап'ястка, більш товсту латеральну, яка на середині п'ястка поділяється на ІІ, ІІІ, IV дорсальні загальні пальцеві артерії — aa. digitales dorsales communes (рис. 9.24, 7), що анастомозують із загальними пальмарними пальцевими артеріями. Кожна загальна пальцева артерія віддає дві власні дорсальні пальцеві артерії — aa. digitales dorsales propriae (див. рис. 9.24, 8).

4. Поперечна артеріялліктя— a. v. transversa cubiti — відходить у ділянці згинальної поверхні ліктьового суглоба в дорсальному напрямі. Проникає між променевою кісткою і згиначами ліктьового суглоба в розгиначі зап'ястка та пальців, у яких галузиться разом з променевим нервом.

Бере участь в утворенні ліктьової судинної сітки і відгалужує тонку гілку, що супроводжує поверхневий променевий нерв і утворює дорсальну сітку зап'ястка. Ця гілка гомологічна поверхневій променевій артерії.
Предыдущая << 1 .. 161 162 163 164 165 166 < 167 > 168 169 170 171 172 173 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed