Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 166

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 160 161 162 163 164 165 < 166 > 167 168 169 170 171 172 .. 255 >> Следующая


3. Дорсальна лопаткова артерія — a. v. scapularis dorsalis (див. рис. ХІІІ, 11) — йде в м'язи холки по медіальній поверхні вентрального зубчастого м'яза. Вона галузиться у вентральному зубчастому й ромбоподібному м'язах.

У великої рогатої худоби і свині відділяється другим стовбуром від хребтової артерії. На шиї в рогатої худоби проходить попереду першого ребра, в свині — позаду другого. Розвинута слабко. В коня дорсальна лопаткова артерія відгалужується зліва від підключичної артерії, а справа — від плечо-головного стовбура першим стовбуром. Вона віддає найпершу міжреберну артерію, утворюючи разом з нею реберно-шийний стовбур — truncus costocervicalis (див. рис. 9.21, 14). З грудної порожнини виходить позаду 2—3-го ребра.

4. Найперша міжреберна артерія— a. v. intercostalis suprema (див. рис. 9.21, 4) — є загальним стовбуром для 2—4-ї міжреберних артерій.

У великої рогатої худоби і свині вона відгалужується першим стовбуром від реберно-шийного стовбура і віддає три перші міжреберні артерії. У коня вона відходить від дорсальної лопаткової артерії. В собак іде загальним стовбуром з дорсальною лопатковою та глибокою шийною артеріями і проходить між голівками і горбками ребер.

5. Поверхнева шийна артерія — a. cevricalis superficialis (див. рис. ХІІІ, 5) — відгалужується від підключичної артерії на рівні першого ребра. Віддає дельтоподібну, висхідну та передлопаткову гілки: перша — ramus deltoideus — супроводжує в латеральній грудній борозні v. cephalica і розгалужується в шкірі; друга — ramus аscёndens — підіймається дорсально на медіальну поверхню m. cleidocephalicus, в якому і розгалужується; третя — ramus praescapularis — є подальшою м'язовою гілкою артерії, спрямовується вгору паралельно передньому краю лопатки.

371

Розділ 9

У свині дельтоподібна гілка відгалужується від пахвової артерії. У собаки від поверхневої шийної артерії відгалужується ще надлопаткова артерія — a. suprascapularis, яка проходить поряд з передлопатковим нервом каудально на медіальну поверхню лопатки і галузиться в ділянці шийки лопатки в м'язах.

6. Внутрішня грудна артерія — a. v. thoracica interna (див. кольорову вклейку, рис. ХІІІ, 7 — відгалужується від підключичної артерії на рівні першого ребра, навпроти поверхневої шийної артерії. Вона вкрита поперечним грудним м'язом і проходить по дорсальній поверхні грудної кістки та реберних хрящах. Від неї відгалужуються: міжреберні гілки — rami intercostales ventrales — в міжреберні м'язи, які з'єднуються з міжреберними дорсальними гілками, утворюючи колатераль для грудної аорти; пронизні гілки — ramus perforantes, що йдуть у грудні м'язи, і тоненькі судинки до органів грудної порожнини. В ділянці мечоподібного відростка груднини внутрішня грудна артерія віддає м'язово-діафрагмальну артерію і продовжується як краніальна надчеревна артерія. М'язово-діафрагмальна артерія — a. v. musculophrenica (див. рис. 9.21, 17) — проходить уздовж реберної дуги по медіальній поверхні, галузиться в діафрагмі, відгалужує міжреберні гілки, які анастомозують з міжреберними дорсальними гілками. Краніальна надчеревна артерія — a. v. epigastrica cranialis (див. рис. 9.21, 18) — прямує в черевні м'язи по внутрішній поверхні прямого м'яза живота. На черевній стінці анастомозує з каудальною надчеревною артерією, яка відходить від зовнішньої клубової артерії, утворюючи колатераль для черевної аорти.

У свині й собаки внутрішня грудна артерія віддає гілки для краніальних часток молочної залози.

7. Зовнішня грудна артерія— a. v. thoracica externa (див. рис. 9.21, 19) — остання гілка підключичної артерії перед її продовженням у пахвову артерію. Галузиться в грудних м'язах.

У собаки зовнішня грудна артерія іноді буває подвійною.

¦ АРТЕРІЇ ГРУДНОЇ КІНЦІВКИ

Головну артеріальну магістраль грудної кінцівки утворює пахвова артерія, яка є продовженням підключичної артерії після відгалуження зовнішньої грудної артерії. Вона проходить по медіальній поверхні плечового суглоба на його згинальну поверхню, де відгалужує підлопаткову артерію і продовжується як плечова артерія. Дистально проходить по медіальній поверхні ліктьового суглоба на каудальну поверхню передпліччя, віддає загальну міжкісткову артерію і продовжується як серединна артерія, що досягає п'ястка. На п'ястку вона поділяється на загальні пальцеві артерії. У жуйних і коня в ділянці пястка вона називається поверхневою пальмарною п'ястковою артерією.

На своєму шляху артеріальна магістраль відгалужує бічні гілки в м'язи та їхні сухожилки, зв'язки, кістки, шкіру. В ділянці суглобів утворюються артеріальні дуги й сітки.

372

серцево-судинна система

O Пахвова артерія

Пахвова артерія — a. v. axillaris (див. рис. 9.20, 4; рис. 9.21, 9) — є продовженням підключичної артерії, проходить по медіальній поверхні плечового суглоба. Позаду плечового суглоба відгалужує підлопаткову артерію і переходить у плечову.

У жуйних пахвова артерія відгалужує попереду плечового суглоба надлопаткову артерію — a. suprascapularis, яка проходить уздовж переднього краю підлопаткового м'яза і разом з передлопатковим нервом входить у пе-редостний м'яз, а також відгалужує гілки в грудні м'язи та плечову кістку.
Предыдущая << 1 .. 160 161 162 163 164 165 < 166 > 167 168 169 170 171 172 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed