Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 116

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 110 111 112 113 114 115 < 116 > 117 118 119 120 121 122 .. 255 >> Следующая


Язик коня не має подушки і язикового хряща. Ниткоподібні сосочки м'які, тонкі й довгі. Грибоподібні сосочки добре видно на бічній поверхні верхівки

255

Розділ 5

й тіла язика. Валикоподібних сосочків частіше два, але буває й більше. Форма листкоподібних сосочків видовжена, вони розміщені по боках язика. Конічних сосочків немає.

У свині язик відносно вузький, з довгою верхівкою. Ниткоподібні сосочки м'які, тонкі. На корені язика розміщені довгі конічні сосочки. Грибоподібні сосочки маленькі, особливо помітні по краях язика в середній його третині. Валикоподібні сосочки розміщені біля кореня язика по одному з кожного боку. Листкоподібні сосочки малих розмірів. Між конічними сосочками і в їх товщі є лімфоїдні вузлики язикового мигдалика. Є парний білянадгортан-ний мигдалик — tonsilla paraepiglottica.

У собаки язик широкий, із загостреними краями, по середній частині язика проходить язикова борозна — sulcus medianus linguae. Густо розміщені ниткоподібні сосочки язика м'які, тонкі. Грибоподібні сосочки розміщені по всій спинці язика. Валикоподібні сосочки, по 2—3 з кожного боку, знаходять-

Рис. 5.12. М'язи під'язикового апарату (за С. К. Рудиком, 1984):

А — коня; Б— собаки; 1 — m. genioglossus; 2— m. geniohyoideus; 3— m. myloglossus; 3 — mylohyoideus;^ m. geniohyoideus internus; 5 — m. genioepiglotticus; 6 — m. hyoglossus; 7 — m. styloglossus; 8 — m chondroglossus; 9— m. stylopharyndeus; 10— stylohyoideum; 11 — m. stylohyoideus; 12— m. digastricus; 13— m thyrohyoideus; 14— m. sternothyroideus; 15— m. sternohyoideus; 16— lingua; 17— m. occipitohyoideus

256

НУТРОЩІ

ся біля кореня язика. Листкоподібні сосочки слабко помітні. В основі язика розміщений язиковий хрящ, що підтримує висунутий язик. Конічні сосочки зроговілі. Язикового мигдалика немає.

Основу язика утворюють добре розвинені м'язи, які диференціюються на велику кількість спеціальних м'язів, одні з них розміщені в товщі язика і є власними м'язами язика, інші йдуть до язика від під'язикового скелета та нижньої щелепи (рис. 5.12). Функцію м'язів слід розглядати з усіма м'язами під'язикового апарату, що працюють як єдине ціле (С. К. Рудик, 1985).

Власне язиковий м'яз — m. Hngualis proprius — складається з попере -чних, перпендикулярних та поздовжніх м'язових пучків. Останні розміщені поверхнево під слизовою оболонкою язика від кореня до верхівки язика.

Щелепно-язиковий м'яз 3 — m. myloglossus — починається на медіальній поверхні нижньої щелепи від підборіддя до рівня третього премоляра (жуйні, кінь) чи останнього моляра (свиня). Волокна йдуть у поперечному напрямі і закінчуються в серединному сухожилковому шві, перекриваючи передню частину щелепно-під'язикового м'яза. У собакицього м'яза немає.

Щелепно-під'язиковий м'яз 3 — m. mylohyoideus — бере початок від ба-зигіоїда, язикового відростка (жуйні, кінь) і сухожилкового тяжа, який утворюється злиттям підборідно-язикового, лопатково-під'язикового, шилопід'язи-кового, груднино-під'язикового м'язів. Рострально м'яз тягнеться до рівня першого премоляра (жуйні, кінь). Напрям волокон у межах м'яза різний. Так, у передній його частині волокна йдуть дорсокаудально, а в задній — дорсорострально (велика рогата худоба). У коням язові волокна прямують у передній частині дорсорострально, в середній — поперечно і в задній — дор-сокаудально.

У свині й собаки м'яз починається від базигіоїда і передньої половини ти-реогіоїда і продовжується до рівня другого-третього премоляра (собака) чи першого моляра (свиня).

Шилоязиковийм'яз (див. рис. 5.12, 7) — m. styloglossus — починається на латеральній поверхні дистальної третини стилогіоїда, вище й дещо позаду від початку хрящоязикового м'яза. М'яз розміщений на бічній поверхні тіла і верхівки язика (жуйні, кінь, свиня). У собаки м'яз починається разом з хрящоязиковим м'язом на стилогіоїді і окремими волокнами на барабанному міхурі й тимпаногіоїді.

Хрящоязиковий м'яз 8 — m. chondroglossus — добре відокремлений від шилоязикового й шилопід'язикового м'язів. Він бере початок на дистальному кінці стилогіоїда, дещо нижче і спереду від початку шилоязикового м'яза, спрямовується до язика, розміщуючись медіально від шилоязикового м'яза, і входить у язик на межі тіла й кореня.

У коня хрящоязиковий м'яз має вигляд тоненької пластинки, яка латерально прикрита шилоязиковим і під'язиковим м'язами. У собаки м'яз починається на латерокаудальній поверхні середньої третини стилогіоїда і обмежений початком шилоязикового м'яза. У свині'цього м'яза немає.

Підборідно-язиковий м'яз 1 — m. genioglossus — масивний і бере початок на підборідді разом з підборідно-під'язиковим м'язом, але дещо дорсальніше й латерально. Починається м'яз коротким, але товстим сухожилком і спрямовується до верхівки, тіла й кореня язика. Вентральні пучки м'яза продов-

257

Розділ 5

жуються до основи надгортанника, створюючи підборідно-надгортанний м'яз 5— m. genioepiglotticus (кінь, собака).

Під'язиково-язиковий м'яз 6— m. hyoglossus — відходить від базигіоїда, язикового відростка і нижньої третини тиреогіоїда (жуйні, кінь) або лише від базигіоїда й тиреогіоїда (свиня, собака). М'яз закінчується в корені, тілі й верхівці язика.
Предыдущая << 1 .. 110 111 112 113 114 115 < 116 > 117 118 119 120 121 122 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed