Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 118

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 112 113 114 115 116 117 < 118 > 119 120 121 122 123 124 .. 255 >> Следующая


а).

На початку жування активно включаються в роботу підборідно-під'язиковий та груднино-під'язиковий м'язи, причому останній працює за принципом поступальної дії. Через 4 мс виявляє біоелектричну активність підборідно-язиковий м'яз, а ще через 2 мс підключаються шилоязиковий та щелепно-під'язиковий м'язи. Слід зауважити, що щелепно-під'язиковий м'яз починає виявляти активність тільки під час жування їжі. Під'язиково-язиковий м'яз включається в роботу лише через 18 мс після початку роботи перших м'язів. Біоелектрична активність вискового м'яза виявляється вже через 8 мс, але найвища його активність спостерігається через 50 мс, коли починає включатися в роботу жувальний м'яз.

259

Розділ 55

Під час активного жування працюють усі м'язи, однак біоелектрична активність значно підвищується у груднино-під'язикового та щелепно-під'язикового м'язів, активність під'язиково-язикового м'яза дещо знижується (див. рис. 5.13, д). У цей самий час першим виявляє активність підборідно-під'язиковий м'яз разом з шилоязиковим. Через 7 мс спостерігається висока активність підборідно-язикового м'яза, а ще пізніше (9 мс) і щелепно-під'язикового. Під'язиково-язиковий м'яз включається в роботу лише через 14 мс, однак кінець його біоелектричної активності збігається з повторним включенням у роботу попередніх м'язів.

Груднино-під'язиковий м'яз виявляє слабку активність перед включенням у роботу підборідно-під'язикового м'яза, однак амплітуда його біопотенціалів досягає найбільшої висоти в період активної роботи підборідно-під'язикового м'яза. Висковий м'яз вступає в роботу в середині періоду роботи всіх м'язів під'язикового апарату і продовжує скорочення з жувальним м'язом, який виявляє активність лише через 24 мс.

Рис. 5.13. Електрична активність м'язів (за С. К. Рудиком, 1984):

1 — m. geniohyoideus; 2— m. genioglossus; 3— m. styloglossus; 4— m. sternohyoideus; 4 — m. mylohyoideus; 5— m. masseter; 6— m. temporalis; 6 — m. hyoglossus; а — час взяття їжі; б— початок жування; в, д— час активного жування; г, е — час перед ковтанням та ковтання

260

НУТРОЩІ

Час перед ковтанням характеризується тим, що біоелектрична активність усіх м'язів під'язикового апарату різко знижується, хоча активність під'язиково-язикового м'яза зберігається високою. В цей час дуже активні лише жувальний і висковий м'язи. Під час ковтання їжі активність жувального м'яза зникає, активність вискового м'яза надзвичайно слабка, однак у решти м'язів вона підвищується (див. рис. 5.13, в). При цьому першим виявляє активність підборідно-під'язиковий м'яз. Майже одночасно включаються в роботу підборідно-язиковий, шилоязиковий, щелепно-під'язиковий та гру-днино-під'язиковий м'язи. Під'язиково-язиковий м'яз вступає в роботу лише через 13 мс (С. К. Рудик, 1984).

Залози ротової порожнини — glandulae oris — поділяють на пристінні (губні, щічні, піднебінні, язикові) і застінні (привушні, піднижньощелепні, під'язикові).

Привушна залоза — gl. parotis (рис. 5.14, 1) — найбільша і найкомпакт-ніша із слинних залоз. Розміщена вона під шкірою, вентральніше від основи вушної раковини, в заглибленні позаду заднього краю нижньої щелепи й атлантом. Зовні вона прикрита вентральними м'язами вушної раковини. Своєю широкою основою залоза лежить на дузі зовнішньої сонної артерії. У разі слабкого розвитку (у собаки) вона має округлу форму і не поширюється далеко від основи вушної раковини. Якщо залоза значно розвинена, вона або видовжується, звужуючись донизу (велика рогата худоба), або набуває чотирикутної форми (кінь). Вивідні протоки окремих часток залози об'єднуються в загальну протоку привушної залози (стенонова протока) — ductus parotideus 1.

У великої рогатої худоби привушна залоза має бурувато-червоне забарвлення, її верхня частина ширша за нижню. Протока залози йде в міжщелепному просторі, потім переходить через судинну вирізку з медіального боку щелепи на латеральний і відкривається в щоці на рівні 4-го верхнього кутнього зуба. У овець протока проходить по зовнішній поверхні жувального м'яза.

У коня привушна залоза найбільша, сірого чи жовто-червоного кольору. Протока залози проходить так, як у великої рогатої худоби, і відкривається низьким слинним сосочком на рівні 3-го кутнього зуба.

У свині залоза лежить у жировій тканині, сильно розвинена, трикутної форми. Протока залози проходить через судинну вирізку і відкривається в щоці на рівні 4-го чи 5-го кутнього зуба.

У собаки залоза порівняно невелика і обмежує верхнім кінцем основу вушної раковини. Протока залози проходить упоперек зовнішнього боку жувального м'яза і відкривається на щоці на рівні 3-го кутнього зуба.

Нерви: парасимпатичні — через gn. oticum; чутливі — від n. zygomaticus та n. auriculotemporal; симпатичні — волокна для судин залози.

Судини: a. auricularis caudalis, r. massetericus.

Піднижньощелепна слинна залоза — gl. submandibularis 2 — у великої рогатої худоби відносно добре розвинена і тягнеться від атланта до підщелепного простору, де майже стикається із залозою протилежного боку. Вона більша від привушної залози, має видовжену форму, жовтувате забарвлення. Протока залози (вартонова протока) — ductus submandibularis — проходить медіально від сухожилка двочеревцевого м'яза, а потім медіовентраль-но від під'язикової залози і відкривається на під'язиковій бородавці. Залоза виділяє серозно-слизовий секрет.
Предыдущая << 1 .. 112 113 114 115 116 117 < 118 > 119 120 121 122 123 124 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed