Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 233

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 227 228 229 230 231 232 < 233 > 234 235 236 237 238 239 .. 255 >> Следующая


До захисних і допоміжних органів ока належать повіки, слізний апарат, м'язи, окістя очної ямки (періорбіта) і фасції.

Повіки— palpebra — виконують захисну функцію. Вони закривають очне яблуко, а під час змикання рівномірно розподіляють сльози по його поверхні. Повік три: верхня, нижня і третя (рис. 14.5). Верхня і нижня повіки— palpebrae superior et inferior (8 8) — це шкірно-м'язові складки, розміщені попереду ока. Між ними є щілина повік — rima palpebrarum. Повіки з'єднуються в медіальному й латеральному кутах ока і утворюють відповідні спайки повік. Медіальна спайка повік — commissura paplebrarum medialis — округла, латеральна — commissura palpebrarum lateralis — загострена. Край повіки має два ребра. На зовнішньому ребрі росте в один ряд довге і товсте волосся — вії — cilia 7, на внутрішньому — розміщені отвори вивідних проток сальних залоз — gl. sebacea 9. Ці залози виділяють секрет, який змащує край повіки, внаслідок чого сльози не можуть скочуватись на щоки. Вії ростуть тільки на верхній повіці, а у жуйних і на нижній. На краю кожної повіки поблизу медіального кута є щілиноподібний зовнішній отвір слізного канальця — слізна крапка — punctum lacrimale 1.

Зовні повіки вкриті ніжною шкірою з коротким волоссям, яка в ділянці внутрішнього ребра переходить у сполучну оболонку — кон'юнктиву — tunica conjunctiva. Кон'юнктива повік переходить на очне яблуко і закінчується по краю рогівки. Розрізняють кон'юнктиву повік і кон'юнктиву очного яблука — tunica conjunctiva palpebrarum et bulbi. Місця переходу кон'юнктиви з повік на очне яблуко утворюють верхнє і нижнє склепіння — fornix conjunctivae superior et inferior 6. Щілину між кон'юнктивою повік і ока називають кон'юнктивальним мішком — saccus conjunctivae. У

531

Розділ 14

зивають кон'юнктивальним мішком — saccus conjunctivae. У медіальному куті ока кон'юнктива потовщується і утворює слізне м'ясце (горбок) — caruncula lacrimalis 2. Слізне м'ясце оточене мілким заглибленням — слізним озером — lacus lacrimalis 4.

У коня на нижній повіці росте чутливе волосся, а у собаки дорсомедіаль-но від верхньої повіки — пучок довгого волосся.

Третя повіка — palpebra tertia 5— це складка кон'юнктиви серпоподібної форми, яка лежить у медіальному куті ока. В основі складки знаходиться еластичний хрящ.

М'язи повік приводять повіки в рух. До них належать: коловий м'яз ока (повікова частина), підіймач верхньої повіки, медіальний підіймач кута ока і опускач нижньої повіки.

Коловий м'яз ока (повікова частина) — m. orbicularis oculi (pars palpe-bralis) — лежить у товщі повік, між шкірою і кон'юнктивою. Під час скорочення закриває щілину повік.

Підіймач верхньої повіки— m. levator palpebrae superioris — стрічкоподібний, розміщений всередині періорбіти. Починається від крилоподібного відростка клиноподібної кістки, лежить на зовнішній поверхні дорсального прямого м'яза ока і закінчується у верхній повіці.

Медіальний підіймач кута ока — m. levator anguli oculi medialis — пластинчастий, трикутної форми. Починається від основи виличного відростка лобової кістки, спрямовується косо до верхньої повіки і закінчується в коловому м'язі ока.

Опускач нижньої повіки— m. malaris — лежить безпосередньо під шкірою. Починається тонкими пучками в нижній повіці і закінчується в щічній

фасції ділянки лицевого гребеня (горба).

Слізний апарат — apparatus lacrimalis — складається із слізних залоз верхньої і третьої повік, слізного озера, слізних ка-нальців, слізного мішка та носо-слізної протоки.

Слізна залоза верхньої повіки — gl. lacrimalis palpebrae su-perioris — лежить в основі виличного відростка лобової кістки над кон'юнктивою верхньої повіки. Гї вивідні протоки відкриваються в кон' юнктиві верхньої повіки. Залоза виділяє секрет — сльози — lacrimae. Вони зволожують і очищають кон'юнктиву очного яблука і збираються в слізному озері. Із слізного озера !!из. 14.5. . Оно к°рс2из идгормуіиміповімама: й через слізні крапки сльози над-

1 — слізні крапки; 2 — слізне м ясце; п — медіальний L . . .

кут ока; 4 — слізне озеро; 5 — третя повіка; 6 — верхнє ходять у слізні канальці -

кон'юнктивальне склепіння; 7 — вії; 8, 8 — верхня і 1'"Tl '1 гл • •

нижня повіки; 9 — отвори проток сальних залоз; 10 — canaliculi lacrimales. Слізні ка-рогівка; 11 — латеральний кут ока

532

ОРГАНИ ЧУТТЯ

на на ються за

нальці впадають у слізний мішок — saccus lacrimalis, що лежить у спеціальній ямці слізної кістки. Із слізного мішка починається носослізна протока — ductus nasolacrimalis, яка відкривається в носовій порожнині.

У великої рогатої худоби залоза складається з двох відділів, має 6-8 великих проток і кілька дрібних. Носослізна протока відкривається в складці дна присінка носової порожнини. У коня слізна залоза велика (5,5 х 3 см), має 12—16 вивідних проток діаметром до 1,5 мм. Носослізна протока відкривається, як у великої рогатої худоби. У свині залоза виділяє слизовий секрет. Слізного мішка немає. Носослізна протока коротка, відкривається у вентральний носовий хід. У собаки залоза лежить під очноямковою зв'язкою, блідо-червоного кольору. Носослізна протока відкривається в складці дна присінка носової порожнини або у вентральний носовий хід.
Предыдущая << 1 .. 227 228 229 230 231 232 < 233 > 234 235 236 237 238 239 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed