Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 236

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 230 231 232 233 234 235 < 236 > 237 238 239 240 241 242 .. 255 >> Следующая


* М'язи вушної раковини описані в п. «М'язи голови».

538

ОРГАНИ ЧУТТЯ

Човен — scapha 4 — виступає над поверхнею шкіри. Він має зовнішню і внутрішню поверхні. Зовнішню опуклу поверхню називають спинкою вушної раковини — dorsum аигісиїае, яка проксимально переходить у виступ завитки, а дистально закінчується верхівкою вушної раковини — apex auriculae 1. Внутрішня поверхня утворює човникову ямку — fossa scaphoidea, в яку веде вушна щілина — fissura auriculae. Вушна щілина обмежена переднім і заднім краями 2, 3. Передній край відносно прямий, задній — опуклий. Проксимально краї сходяться у спайці вушної раковини, а дистально — на її верхівці. Човникова ямка проксимально продовжується у ямку завитки — fossa conchae. Шкіра вушної раковини пігментована і вкрита у ділянці спинки коротким волоссям, а в ділянці човникової ямки — довгим. У шкірі човникової ямки є залози — gl. ceruminosae, які виділяють вушну сірку.

Завитка — concha — розміщена під шкірою вискової ділянки голови на жировій подушці — corpus adiposum auriculae. Завитка утворена хрящем вушної раковини, який всередині вкритий шкірою. Краї хряща заходять один за другий і формують завиткову ямку. Окремі ділянки хряща утворюють шість виступів (зубців) — два ростральних і чотири каудальних. Ростральні виступи жать спереду від вушної спайки. Перший удальний виступ називають козелком — tragus. Він є опорою спайки вушної раковини. Навпроти нього лежить другий каудальний виступ — антикозелок — antitragus, що складається з двох пластинок. Проксимально від козелка розміщений третій каудальний виступ — напівкільцеподібний хрящ. Між ними є глибока вирізка 5. Від латерального кінця напівкільцеподібного хряща вентрально відходить четвертий каудальний виступ — гри-фелеподібний відросток 7 Напівкільцеподіб-ним хрящем вушна раковина з'єднується з кільцеподібним хрящем зовнішнього слухового ходу.

У великої рогатої худоби вушна раковина широка і спрямована вбік. Вушна щілина широка і повернута вперед. На внутрішній поверхні раковини шкіра утворює чотири поздовжні складки, розділені борознами.

У коня вушна раковина довга. Верхівка чітко окреслена і спрямована вгору. Вушна щілина вузька і повернута вперед. На внутрішній поверхні раковини є гребені.

лека-

Рис. 14.10. Хрящ вушної раковини коня:

1 — верхівка раковини; 2 — передній край; 3 — задній край; 4— човен; 5— вирізка; 6— кільцеподібний хрящ зовнішнього слухового ходу; 7— грифелеподібний відросток

539

Розділ 14

У свині вушна раковина велика. Залежно від породи вона може бути опущена вниз, спрямована вгору або вбік. На задньому краї човна раковини, перед спайкою, є виступ — мочка (сережка).

У собаки форма і розмір раковини залежать від породи. На задньому краї вушної щілини є шкірна кишенька, а на передньому і задньому краях хряща човна — зубці.

Зовнішній слуховий хід — meatus acusticus externus — складається з хрящової і кісткової частин (рис. 14.11). Хрящова частина представлена кільцеподібним хрящем — cartilago anularis, яким починається зовнішній слуховий хід. Кісткова частина лійкоподібна. Гї звужений кінець спрямований у порожнину середнього вуха і утворює косо поставлене барабанне кільце — anulus tympanicus, отвір якого закритий барабанною перетинкою.

Барабанна перетинка — membrana tympani 3 — побудована з волокнистої сполучної тканини. Зовні вона вкрита епідермісом, а з боку середнього вуха — слизовою оболонкою з одношаровим плоским епітелієм. Барабанна перетинка кругла і конусоподібно випинається в барабанну порожнину, що зумовлено її з'єднанням з ручкою молоточка.

Середнє вухо — auris media — проводить звукові коливання від зовнішнього до внутрішнього вуха. Воно складається з барабанної порожнини та слухових кісточок з їхніми м'язами і зв'язками (див. рис. 14.11, 14.12).

Барабанна порожнина — cavum tympani (див. рис. 14.11, 22) — розміщена в барабанній частині кам'янистої кістки і заповнена повітрям. Вона має чотири стінки: латеральну, медіальну, дорсальну і вентроростральну. На латеральній стінці є внутрішній отвір зовнішнього слухового ходу, закритий барабанною перетинкою. На медіальній стінці розміщене вікно присінка — fenestra vestibuli, закрите підніжкою стремінця 7, і вікно завитки — fenestra cochleae 17, закрите вторинною барабанною перетинкою — membrana tympani secundaria. Між вікнами лежить мис — Promontorium 18. По дорсальній стінці проходить канал лицевого нерва. На вентроростральній стінці є отвір слухової труби — tuba auditiva 19, яка сполучає барабанну порожнину з порожниною носоглотки.

Слухових кісточок чотири: молоточок, коваделко, сочевицеподібна кісточка і стремінце. Вони з'єднані між собою суглобами.

Молоточок — malleus (див. рис. 14.11, 4) — складається з голівки і ручки, між якими знаходиться

Рис. 14.11. Схема будови присінково-завиткового органа:

1 — вушна раковина; 2— зовнішній слуховий хід; 3— барабанна перетинка; 4 — молоточок; 5 — коваделко; 6— стремінний м'яз; 7— стремінце; 8 — півколові протоки; 9 — маточка; 9 — пляма і гребінь рівноваги; 10— ендолімфатич-на протока; 11 — мішечок; 12— завитка; 13 — перилімфатичний простір; 13 — спіральний орган; 14 — барабанні сходи; 15 — присінкові сходи; 16 — водопровід завитки; 17 — вікно завитки; 18 — мис; 19 — слухова труба; 20 — сочевицеподібна кісточка; 21 — напружувач барабанної перетинки; 22— барабанна порожнина
Предыдущая << 1 .. 230 231 232 233 234 235 < 236 > 237 238 239 240 241 242 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed