Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 38

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 32 33 34 35 36 37 < 38 > 39 40 41 42 43 44 .. 117 >> Следующая


V Л, І. Заходило сонце, мінялося барвами небо — то жовтогарячими), то густо(червоними), то просинюватими. (Григір Тю-ТЮННМК.) 2. Червоно (боким) яблуком округлим скотився день, доспілий і тяжкий. (М. Рильський.) 3. Над водою пропливало легеньке біло (сніжне) павутиння. (ТО. Збанацький.) 4. Небом котилися сірі з білим хмари, вряди (годи) вигулькувало сонце. (Вал. Шевчук.) 5. В’яже осінь ліси перевеслами бурштино-во(коралово) жовтими. (Н. Забіла.) 6. Чудовий килим опалого листя осики то спалахує криваво (червоним) і малиновим кольором, то вилискує ніжно (рожевим), світло (жовтим), оранжевим. (70. Збанацький.) 7. Вітер жене стернею блякле перекоти (поле). (0. Гончар.) 8. Тільки рясним верхо (віттям) шептала вічно (зелена) сосна. (Леся Українка.)

§ 44. Правопис слів із частинами напів- і пів-

L Частини напів- і пів- звичайно пишуться разом: напів-відкритий, напівосвітлений, напів'ява, напівсон, напівфабрикат, півроку, піввідра; півлітра, півогірка, пів'яблука.

1. Напівтемрява й тиша панували у морі. (М.'Трублаїні.) 2. На дошці ще лишився напівстертий дитячий малюнок крейдою. (0. Донченко.) 3. На заході півнеба охопили нерухомі заграви, дощ лив як з відра. (О. Гончар.) 4. Прибій за якої півгодини перескакував уже через каміння. (М. Коцюбинський.) 5. Могутній Дуб, Він півтисячоліття стоїть на Хортиці. (Л. Забашта.) 6. Мічу-рін запрошує кожного з присутніх з’їсти пів’яблука і піваб-рикоса нових сортів. (О. Довженко.) 7. Бач, яка худенька, маленька, тільки очі на півобличчя — карі, гарні, чисті. (70. Яновський.)

Частина пів- пишеться через дефіс лише з власними назвами: gfo-України, пів-Києва, пів-Криму, пів-Європи.______________________

Ь Пів-Європи пройдено, скільки пережито. (О. Підсуха.)

Від Лохвиці до самої Молдови пів-УкраТни — то козацькі вДови. (Л. Костенко.)

3. Частина пів пишеться окремо лише в зворотах типу пів на третю.

Ь Було ще рано, пів до восьмої. (М. Коцюбинський.) 2. Одержавши плату, Ніна о пів на шосту залишила бібліотеку. (С. До-Тобольський.)

85
131. Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуТь через дефіс; 2) які пишуться разом. *

(Пів) ночі, (пів)ескадрона, (пів) Миргорода, (пів)Остр0Га (ПІв) ПЛЯШКИ, (пів)оберт, (пів)лимона, (пів)венери, (пів) ов^* (пів)вікна, (пів)Алушти, (пів)автомат.

Ключ. З перших букв, що йдуть за частиною пів-, прочитаєте народне При слів’я.

132*. Перепишіть, розкриваючи дужки і, де треба, вставляючи дефіс.

1. Якісь думки снуються в голові, (напів)журливі і (напів) свідомі. (М. Рильський.) 2. Мавка поволі вибирає (напів)зі. в’ялі квітки з пожатого жита. (Леся Українка.) 3. І никає помазаником божим (пів) правда, (пів) свобода, (пів) життя. (М. Вінграновський.) 4. Нам неправда ненависна як антисвіт, та (пів) правда — ненависніша вдвічі. (Б. Олійник.) 5. Що вчора мірою було — (пів) міри стало нині, немов щодня нове крило дарується людині. (М. Рильський.) 6. Із хаосу, із натяку, з (пів)слова народжується думка, звук, акорд. (П. Дорошко.)

7. (Пів)усміх викривив губи Бондаря. (С. Журахович.)

§ 45. Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень

1. Складноскорочені слова, утворені з початкових букв або звуків, пишуться (незалежно від написання словосполучення) великими буквами: Організація Об'єднаних Націй — OOH1

гідроелектростанція — ГЕC, Міністерство закордонних справ — МЗС, науково-технічна революція — HTP.

Великими буквами пишуться і складноскорочені слова, утворені від іншомовних словосполучень: ЮНЕСКО, НАТО, УЄФА.

Проте малими буквами пишуться такі слова, як вуз, загс.

Якщо такі складноскорочені іменники відмінюються, то за-кінчення біля них дописуються малими буквами: ЗІЛом, ЛАЗи.

1. Життя таке вибухове — комп’ютери, скутери, ціла тобі HTP (І. Драч.) 2. Шлюбна, пара переступила, нарешті, поріг загсу. (Ю. Яновський.) 3. Навколо ЗІМа на значній відстані вовтузяться хлопчаки. (О. Довженко.)

2. У складноскорочених словах, утворених іншими способами, усі частини пишуться з малих букв: районний виконавчий комі-тет — райвиконком, завідувач господарства — завгосп, організаційний відділ — оргвідділ.

Але власні складноскорочені назви пишуться з великої бук-ви: Дніпрогес, Донбас, Укрінбанк.

86
He забуваються слова: лікнеп, і комнезам, і змичка.

jj Дмитерко.) 2. Дивізія чекала на командарма. (П. Панн.)

«Комбрига викликали в штаб корпусу. (ТО. Бедзик.) і*

34 На відміну від складноскорочених слів графічні скорочен-я читаються повністю. Наприклад, пишемо — 1984 p., читаємо — %84 РІК> пишемо — 1 т• читаємо — і так далі.

Слова на письмі скорочуються завжди на приголосний: громадянин — гР-> наприклад — напр., область — обл., півнінно-схід-ни$~~ півн.-сх. Але: нашої ери — н. е., острів — о.

У кінці графічних скорочень ставиться крапка (приклади див. вЯще), але крапка не ставиться при скорочених назвах мір: 10 кг, 15 KMt 5 хв, 3 мкф тощо. He ставиться крапка і між подвоєними буквами, що вказують на множину: pp.— роки, тт.— томи.

Якщо в графічному скороченні залишаються початок і кінець слова, то на місце пропущених букз ставиться лише дефіс (без крапки): видавництво — вид-во, район — р-н, фабрика — ф-ка, товариство — т-во.
Предыдущая << 1 .. 32 33 34 35 36 37 < 38 > 39 40 41 42 43 44 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed