Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 86

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 80 81 82 83 84 85 < 86 > 87 88 89 90 91 92 .. 133 >> Следующая


виробництва, але не можуть бути джерелом для добування металів; горюча сировина—вугілля, нафта, торф, сланці, гази та інші копалини органогенного походження, які використовують як паливо або як хімічну сировину.

Мінералогія налічує нині понад 2000 мінералів, які відрізняються один від одного хімічним складом, будовою та іншими ознаками. Вміст хімічних елементів, що їх знаходять у земній корі на глибині до 16 км, визначають в атомних процентах. Ці величини, названі О. Є. Ферсманом кларками, встановлені на підставі величезної кількості аналізів. У табл. 7 вміщено дані про середній склад земної кори в масових процентах.

Як видно, 99,61% земної кори складається з сполук тільки 15 перших елементів таблиці, а на всі інші елементи припадає лише 0,39%. А якщо взяти перші 25 елементів, то їх сумарний шіст у земній корі становить 99,94%, тобто на всі інші елементи припадає тільки 0,06%, хоч серед них знаходяться і такі, що порівняно широко застосовуються в народному господарстві (Pb, Hg, Br, І та ін.). Ділянки земної кори, де знаходяться більш-менш значні поклади тих чи інших елементів або їх сполук (мінералів), називають родовищами мінеральної сировини.

Нерівномірне поширення сировини на поверхні земної кори призводить до того, що деякі держави зовсім не забезпечені важливими видами сировини. Радянський Союз має величезну територію і найба-гатші родовища сировини. Завдяки великій роботі радянських учених В. І. Вернадського, М. С. Курнакова, О. Є. Ферсмана, І. М. Губ-кіна та багатьох інших розроблено наукові основи розвідки, добування і переробки різних видів мінеральної сировини для хімічної промисловості.

Д. І. Менделєєв звернув увагу на те, що елементи з малою атомною масою взагалі більш поширені, ніж важкі елементи. Закони геохімії встановлюють залежність поширеності елемента від властивостей його атомного ядра і залежність характеру розподілу елементів у земній корі від властивостей зовнішньої оболонки їх атомів.

Радянський Союз посідає перше місце в світі щодо розвіданих запасів S, фосфатів, калійних солей, NaCl, Na2SO4, азбесту, торфу, деревини, нафти і природного газу, Fe, Mn, Cr, Al, Cu, Pb, Zn, Ni, Pt, Hg та багатьох інших корисних копалин.

Оскільки сировина в хімічній промисловості становить в середньому 60—70% собівартості продукту, то її правильний вибір, раціональне і економічне використання є одним з найважливіших завдань хімічної технології.

Для планування розвитку і розміщення промислових об'єктів дуже важливо, щоб провадився точний облік наявної і перспективної сировини, правильно оцінювались запаси того чи іншого родовища. При оцінці родовища визначають запаси і властивості сировини, хімічний склад, умови залягання покладів і доступність їх розробки.

За ступенем вивченості родовища запаси мінеральної сировини поділяють на три категорії: А, В і C Запаси категорії AiB — це промислові запаси, придатні для використання. Запаси категорії C є геологічними, або_перспективними. Крім розмірів покладу і якісної

Таблиця 7. Поширення елементів у земній корі

(склад літосфери за О. П. Виноградовим)

Атомний номер
Елемент
Ат.%
Мас.%
Атомний номер
Елемент
Ат.%
Мас.%

8
о
58,0
47,2
59
Pr
9-Ю-5
7-Ю-4

1
H
3,0
0,15
62
Sm
9-10-5
7-Ю-4

14
Si
20,0
27,6
42
Mo
6-10-5
3-Ю-4

13
Al
6,6
8,80
90
Th
7-Ю-5
8-Ю'-4

11
Na
2,4
2,64
72
Hf
5-Ю"5
3,2- 1O-4

26
Fe
2,0
5,10
66
Dy
5-Ю-5
4,5•IQ-1

20
Ca
2,0
3,6
68
Er
5-Ю-5


12
Mg
2,0
2,10
35
Br
4-Ю-5
1,6•1O-1

19
K
1,4
2,6
70
Yb
3-Ю-5
3 -10-4

22
Ті
2,5-10-1
6-ю-1
73
Та
1,8- 1O-5
2-Ю"4

6
C
1,5 ¦1O-1
1-ю-1
92
U
2-Ю-5
3•1O-4

15
P
5-Ю-2
8-Ю-2
63
Eu
!,8-Ю-5
1,2•1O-4

7
N
2,5- 1O-2
МО-2
67
Ho
1,5-10"5
1,3•1O-"4

25
Mn
3,2-IQ-2
9•1O-2
74
W
1-ю-5
1•1O-4

16
S
3,0- 10-2
5-Ю-2
34
Se
1,5-10—5
6-Ю"'5

9
F
2,8•1O-2
2,7•1O-2
71
Lu
!•Ю-5
1 • Ю-4

17
Cl
2,6- 10-2
4,5•1O-2
65
Tb
МО-5
1,5-10~4

3
Li
1,9•1O-2
6,5•1O-3
81
Tl
3-Ю-5
3-ю-4

56
Ba
5,7-10-2
5-Ю-2
69
Tm
8- 10~6
8¦1O-5

38
Sr
MO-2
4•1O-2
48
Cd
7,6-10_6
5-10_5

23
V
6-1O-3

51
Sb
5-10-6
4•1O-5

37
Rb
7-Ю-3
3,1 ¦1O-2
53
І
4-Ю"6
3-Ю'-5

40
Zr
4-10_3
2- Ю-2
83
Bi
1,7-Ю-6
2-Ю-5

28
Ni
3,2-10_3
8-10~3
47
Ag
1,6-10~6
1-Ю-5

29
Cu
3,6•1O-3
І ¦ 10-2
49
In
1,5- І0~6
1-Ю-5

30
Zn
1,510-3
5-Ю-3
80
Hg
7-Ю-7
7-Ю'"6

27
Co
1,5- 10-3
3-10_3
76
Os
5-Ю-7
5-10-6

4
Be
1,2-1O-3
6-Ю"4
46
Pd
1,6-10-7
і • ю*-6

50
Sn
7-Ю-4
4-10—3
52
Те
1,3-10-7
1-Ю-6

39
Y
6-10-4
2,8 •I O-3
44
Ru
1-ю-7
5-Ю"7

58
Ce
6•1O-4
4,5-10—3
78
Pt
5-Ю-8
5-10~7

5
В
6•1O-4
з-іо-4
79
Au
5-Ю-8
5-Ю'-7

31
Ga
4•1O-4
1,5-10"3
45
Rh
1,7-10~8
Предыдущая << 1 .. 80 81 82 83 84 85 < 86 > 87 88 89 90 91 92 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed