Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 82

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 76 77 78 79 80 81 < 82 > 83 84 85 86 87 88 .. 133 >> Следующая


Для тонкого роздрібнення широко використовуються барабанні

1 кільцеві млини, в яких матеріал з кусками 10—12 мм роздрібнюється до розмірів 2—0,075 мм. В барабанних млинах матеріал роздрібнюється у внутрішній частині барабана, що обертається навколо осі, різними подрібнюючими тілами — кулями, стержнями, галькою або самороздрібненням. Барабанний млин (рис. 92) складається з горизонтального циліндричного корпусу /, закритого торцевими кришками

2 і 3 з цапфами, встановленими в підшипниках 4. Барабан і кришки футеровані стальними плитами 6. Роздрібнення проводиться мокрим і сухим способами. У кульових барабанних млинах подрібнюючими тілами є стальні кулі діаметром 25—120 мм, якими барабан заповнюється приблизно наполовину. В інших млинах барабан заповнюється галькою.

У стержньових млинах подрібнюючими тілами є стальні стержні, які рівномірно роздрібнюють матеріал. Стержні виготовляються діаметром 40—100 мм і на 25—50 мм коротшими від довжини барабана.

Кільцеві млини застосовують для тонкого роздрібнення матеріалів малої і середньої твердості (крейда, тальк, барвники та ін.), для яких не можна використати барабанні млини в зв'язку з тим, що на кулі і футеровку налипає м'який матеріал. У кільцевих млинах робочою частиною є ролики або кулі, які роздрібнюють матеріал, роздавлюючи або стираючи його на поверхні нерухомого або обертового кільця.

Надтонке роздрібнення досягається у вібраційних, струминних та колоїдних млинах, в яких матеріал роздрібнюється до 1,75 10_3 — 1 • 10-4 мм.

Вібраційний млин — це циліндричний або коритоподібний корпус, приблизно на 80% свого об'єму завантажений кульками або стержнями. Корпус приводиться в коливний рух ексцентриковим

валом, що обертається з швидкістю від 1000 до 3000 об/хв. Матеріал інтенсивно роздрібнюється до часточок, менших за 60 мкм, під дією частих зіткнень роздрібнюючих тіл і стиранням. Внаслідок створення у вібраційних млинах високих температур в них не можна роздрібнювати матеріали з низькими температурами розм'якшення і плавлення.

У струминних млинах енергія, необхідна для роздрібнення матеріалу, подається від струменя енергоносія — повітря, перегрітої пари або інертного газу, які подаються з сопел із звуковою і надзвуковою швидкістю. Для надтонкого роздрібнення застосовують струминні млини з плоскою і трубчастою помольними камерами (рис. 93), в яких роздрібнення відбувається завдяки багаторазовим зіткненням та стиранням частинок у місцях пересікання струменя. Перевагою струминних млинів є висока енергонапруженість і ефективність роздрібнення, відсутність обертових деталей, можливість одночасно з роздрібненням здійснювати класифікацію, сушіння, окислювання, відновлення та інші технологічні процеси. Струминні млини використовують для роздрібнення дорогих матеріалів — діоксиду титану, карбіду кремнію, капрону та ін.

У колоїдних млинах, які застосовують в основному для мокрого надтонкого роздрібнення, матеріал роздрібнюється в дуже малому зазорі (до 0,05 мм) між дисковим ротором, що обертається з великою швидкістю, і нерухомим корпусом. У вихровому потоці, що утворюється в зазорах, часточки матеріалу обертаються навколо своїх власних осей з такими швидкостями, що відцентрові сили розривають їх.

Крім того, в промисловість впроваджуються вибухові, термічні, електротермічні та термохімічні способи подрібнення і роздрібнення твердих матеріалів. і Окускування, агломерація, брикетування - ' і гранулювання твердих матеріалів. У тех- ^

2 З

Рис. 92. Схема кульового барабанного млина:

/ — корпус (барабан); 2, З — торцеві кришки; 4 — підшипник; 5 — зубчастий вінок; 6 — плити; 7 — завантажувальна цапфа; 8 — розвантажувальна цапфа; s — діафрагма; 10 — ліфтери; // — кулі.

Рис. 93. Схема струминного-млина з плоскою розмелювальною камерою:

/ — колектор; 2 — сопла; 3 — розмелювальна камера; 4 — інжектор; 5 — вихлопна труба; tf — осаджувальна труба; 7 — бункер.

Рнс. 94. Агломераційна машина:

1 — бункер; 2 — живильник; 3 — паяльник; камери розрідження (вакуумні); 5 — палети; брикети (агломерат).

4 — 6 —

нології часто потрібно мати великі і міцні куски матеріалу для того, щоб його можна було завантажувати у високі апарати, залишаючи між кусками прошарки для руху газів або рідини. Для окускування матеріалу в промисловості, особливо в металургії, застосовуються спікання,брикетування або агломерація. У виробництві добрив, щоб надати порошкоподібним матеріалам певної форми і розмірів, для зручного розсіювання і рівномірного живлення рослин, застосовується гранулювання.

Агломерація — це процес сшкання рудного дріб'язку та пилу в великі пористі Куски, придатні для використання в шахтних печах. Процес агломерації пов'язаний також із зміною хімічного складу та структури матеріалів, що підлягають спіканню. Техніко-економічне значення агломерації в металургії надзвичайно велике, оскільки використовувати руди ряду родовищ без агломерації практично неможливо. Під час агломерації відбувається перетворення оксидів заліза, в магнітний залізняк. Крім того, відбувається випалення сірки, миш'яку та інших шкідливих домішок. Без агломерації в кольоровій металургії було б неможливим виплавлення металу при сучасних масштабах. Останнім часом виробляють офлюсований агломерат у вигляді окатишів, для чого подрібнену руду змішують з коксом або антрацитом і флюсами (вапняком). Застосування окатишів значно-підвищує продуктивність доменних печей і зменшує витрату коксу та флюсів. В процесі випалення відбувається часткове відновлення руди і вміст заліза в ній досягає 80—90%.
Предыдущая << 1 .. 76 77 78 79 80 81 < 82 > 83 84 85 86 87 88 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed