Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 88

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 82 83 84 85 86 87 < 88 > 89 90 91 92 93 94 .. 133 >> Следующая


• Найпростішим способом механічного збагачення є ручне рудо-розбирання, яке полягає у відбиранні породи вручну за її зовнішніми

Подранена порода Пг0

Рис 101 Схема дії електромагніт- Рис. 102. Схема мокрого гравітаційного званого сепаратора гачення

/ — вихідна руда, 2 — електромагніт, /, //, /// — осаджувальні камери, 1 — важка З — концентрат, 4 — відвал (крупнозерниста) фракція, 2 — середня фракція,

З — легка (дрібнозерниста) фракція

ознаками — кольором, блиском, розміром і формою кусків або зерен. Для прискорення ручного рудорозбирання застосовують стрічкові транспортери або столи, що обертаються з невеликою швидкістю.

.Розсіювання (грохочення) матеріалів за крупністю їхніх зерен застосовується тоді, коли порода складається з міцних і крихких мінералів. Крихкі породи подрібнюються легше, ніж міцні, і при просіюванні проходять крізь отвори решета. Грохочення здійснюється на грохотах (рис. 96, 97) різних систем і розмірів. Збагачення яке грунтується на різниці характеру поверхні, полягає в тому, що зерна з гладенькою поверхнею переміщуються під дією зовнішньої сили швидше, ніж зерна з шорсткою поверхнею. Повітряне збагачення здійснюється в сепараторах (рис. 98).

Для збагачення, яке проводиться за тертям поверхнею, застосовують щфальні, або гвишігові^старато?и.

В основу електромагнітного збагаченні покладено різну магнітну сприйнятливість мінералів, які входять до складу сировини. Частинки мінералу, що намагнічуються при проходженні через магнітне поле, відхиляються від свого попереднього шляху (рис. 101) і падають окремо від частинок, які не зазнають впливу магнітного поля.

Електростатичні сепаратори служать для розділення матеріалів, які мають різну електропровідність. Принцип конструкції їх подібний до електромагнітного сепаратора, але замість магніту встановлено електрод, сполучений,з негативним полюсом випрямляча електричного струму. Частинки мінералів, які мають високу електропровідність, заряджаються негативно і відштовхуються у віддалений бункер, а діелектрики падають у бункер, розміщений під стрічкою транспортера Так можна відділяти електропровідні мінерали від діелектричних порід: вапняків, силікатів, гіпсу.

Гравітаційне або гідравлічне збагачення (мокре чи сухе) грунтується на різній швидкості осадження в рідині або газовому потоці

зерен різних розмірів або різної густини. Мокре збагачення найчастіше здійснюють у потоці води. В іншому випадку застосовують інертну рідину або сухе збагачення. Для сухого збагачення треба брати матеріал подрібнений сильніше, НІЖ для МОКрОГО. ПрИНЦИПОВа рис 103- Змочування і незмо-

схема мокрого гравітаційного збагачен- чування поверхні мінералів во-ня наведена на рис. 102. Подрібнений пою під час флотації

і змішаний з водою матеріал (пульпа)

подається у відстійник, розділений перегородками на три осаджу-вальні камери. Великі і важкі часточки осідають у камері І, середні— в камері II і найлегші — в камері III. Залежно від кількості осаджувальних камер можна добути будь-яку кількість фракцій. Осадження легших фракцій полегшується внаслідок зменшення швидкості потоку та розширення відстійника.

Дуже ефективними є відцентрові гідравлічні класифікатори, робота яких грунтується на дії відцентрових сил.

Найбільш поширеним сучасним способом збагачення є флотація, що застосовується на збагачувальних фабриках у величезних масштабах. Флотаційним способом розділяють на кілька фракцій полімета-лічні сульфідні руди, відділяють апатит від нефеліну, збагачують кам'яне вугілля, численні мінерали при виробництві солей та ін. Флотаційне збагачення грунтується на різному відношенні поверхні мінералів до води. Гідрофобні мінерали 1 (рис. 103) не змочуються водою, спливають на поверхню води; мінерали 2, які водою змочуються (гідрофільні), поринають на дно.

До мінералів, що не змочуються, прилипають бульбашки повітря і разом з ними піднімаються на поверхню, утворюючи піну. Отже, для процесу флотації треба створити такі умови, щоб зерна мінералів і пустої породи, яку треба відокремити, неоднаково змочувались водою. Чим дрібніші часточки, тим більше відношення їх поверхні до об'єму (і маси) і тим сильніше відбувається змочування. Тому п^пед флотацією проводять тонке подрібнення мінералів до розміру часточок 0,1—0,3 мм в перетині. Дуже дрібні гідрофобні часточки спливають незалежно від їх густини. Таким чином, при флотації легше спливають більш важкі гідрофобні часточки корисного мінералу, ніж легкі часточки пустої породи.

Змочуваність часточок характеризується роботою адгезії Wa

(вода — мінерал)

Зр—т р—і т—г р—t

де Ор_г, сгт-г, O-P-t — питома вільна поверхнева енергія на межі відповідних фаз. Для підсилення і прискорення флотації через суміш подрібненого мінералу з водою продувають знизу повітря. Проте динамічна піна, яка утворюється тільки внаслідокбарботажу, легко руйнується. Тому для створення сприятливих умов флотації в пульпу вводять спеціальні флотореагенти. Так, для збільшення стійкості повітряних бульбашок і утворення стабільної піни на поверхні пульпи
Предыдущая << 1 .. 82 83 84 85 86 87 < 88 > 89 90 91 92 93 94 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed