Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 87

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 81 82 83 84 85 86 < 87 > 88 89 90 91 92 93 .. 133 >> Следующая

1-Ю"7

60
Nb
3,5- 1O-4
2,5-10"3
75
Re
8,5-10—9
1-Ю"7

57
La
2,5- ІО-4
1,8- Ю-3
77
Ir
8,5-10"9
1-Ю-7

21
Sc
з - ю~4
6-ю-4
91
Pa
7-І0~12
і - іо—!0

32
Ge
2-Ю-4
7-Ю-4
88
Ra
9-Ю-12
1 -10~10

41
Nb
2-Ю-4
МО"3
89
Ac
5-Ю-15
6-ю-'4

82
Pb
1,6-ю~4
1,6-10_3
84
Po
2- 1O-15
2-Ю-14

64
Gd
ью-4
І • 10_3
94
Pu
7-Ю-'7
1 • іо—15

55
Cs
9,5•1O-5
7-Ю-4
86
Rn
5-Ю-17
7-10-16

характеристики сировини для повної оцінки родовища мають значення і економічні фактори: віддаленість від води, або залізничних шляхів сполучення, наявність видів енергії, умов розробки родовища.

Залежно від характеру робіт і виду сировини, що добувається, родовище має специфічну назву, яка склалась історично і не має ніякого наукового обгрунтування. Наприклад, залізні, мідні, фосфоритні, калійні розробки називають рудниками; розробки кам'яного вугілля — шахтами; солі, золота, платини — копальнями; самосадної солі, нафти — промислами; вапняку, гіпсу, піску, глини — кар'єрами; будівельного каменю, граніту, мармуру тощо — каменоломнями, або кар'єрами.

§ 2. ДОБУВАННЯ 1 ПІДГОТОВКА СИРОВИНИ ДО ПЕРЕРОБКИ

До складу і властивостей сировини технологія ставить вимоги, визначені в державних стандартах (ГОСТ) або технічних умовах (ТУ). Щоб сировина задовольняла цим вимогам, її часто відповідно обробляють і збагачують. Використання концентрованої сировини зменшує витрату палива, дає змогу ефективно використовувати тепло реакції, застосовувати менші об'єми апаратури для переробки сировини і діставати продукцію вищої якості.

Будь-яка мінеральна сировина складається з мінералів, які становлять її основу для певного технологічного процесу, і пустої породи. Щоб відділити корисні мінерали від домішок і перетворити звичайну руду на концентрат, руду збагачують. Метою збагачення є збільшення концентрації корисного мінералу в сировині видаленням руди з пустої породи. Завдяки збагаченню добуті концентрати мають стандартні, більш постійні й однорідні склад і властивості, ніж вихідна сировина, що дає можливість створювати сталий технологічний режим при її переробці. Якщо до складу мінеральної сировини входить ряд корисних компонентів, то при її збагаченні утворюються кілька різних концентратів. Наприклад, з уральського мідного колчедану добувають мідний, цинковий і піритний концентрати. Відходи після збагачення називаються хвостами. Відношення кількості добутого концентрату до кількості вихідної сировини, виражене у масових процентах, називається виходом концентрату. Відношення кількості корисного компонента в концентраті до кількості цього самого компонента в сировині називають ступенем вилучення. А відношення процентного вмісту корисного компонента в концентраті до процентного вмісту корисного компонента в сировині називають ступенем збагачення.

Основними операціями попередньої обробки сировини можуть бути: класифікація, або сортування, сировини за розмірами кусків; подрібнення породи; брикетування і спікання (агломерація); збагачення —• гравітаційне, електромагнітне, флотаційне, хімічне, термічне тощо; зневоднення (згущення, фільтрація, сушка); відділення пилу. Залежно від умов застосовують усі операції чи тільки частину їх, або якусь їх комбінацію.

Класифікація сировини за розмірами кусків має велике практич-

не значення і провадиться за вимогами технології. Наприклад, після розділення на грохотах мідного колчедану на куски від 25 до 250 мм завбільшки і окремо на куски 25 мм в перетині перша група йде на виплавку міді у ватержакетних печах, а друга — у ванних.

Класифікацію сировини за густиною і розмірами кусків проводять шел я подрібнення матеріалу. До розміру 35 — 40 мм в перетині куски подрібнюють на щокових дробарках. Більш тонкого подрібнення досягають на валкових дробарках, а зовсім тонкого розмелювання до стану борошна можна досягти в молоткових, кульових або вібраційних млинах.

Усі способи збагачення сировини грунтуються в основному на відмінності фізичних (іноді хімічних) властивостей корисних мінералів і пустої породи. При збагаченні руди за будь-якою схемою на всіх стадіях утворюється три продукти (див. схему): концентрат, відходи, проміжний продукт. Концентрат і відходи збирають окремо, а проміжний продукт підлягає дальшому збагаченню,

Для збагачешія твердих матеріалів застосовуються в основному ме^ханічні способи: розсіювання на грохотах, гравітаційне розділення, електромагнітну і електростатичну сепарацію та флотацію. На збагачувальних фабриках, як правило, використовують послідовно кілька способів збагачення.

В основу механічних способів збагачення покладено такі фізичні властивості мінералів, як розміри і форма зерна, густина, характер поверхні, колір і блиск, магнітні властивості, електропровідність, властивість мінералу змочуватись або не змочуватись водою.

Хімічні способи збагачення грунтуються на різній розчинності складових частин сировини в тому самому або в якомусь специфічному розчиннику та на різному відношенні окремих компонентів сировини до окислювачів, розкладання при нагріванні та ін. Наприклад, Au і Ag можна вилучити за допомогою Hg, NaCN і KCN, мідь — H2SO4 або NH3 і т. д.
Предыдущая << 1 .. 81 82 83 84 85 86 < 87 > 88 89 90 91 92 93 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed