Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 92

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 86 87 88 89 90 91 < 92 > 93 94 95 96 97 98 .. 133 >> Следующая


7*

|95

шість реакцій відбувається при наявності води або у водних розчинах.

Оскільки вода майже не піддається стисненню, нею користуються в різних установках для передачі тиску, для руйнування грунту, добування вугілля, транспортування різних матеріалів тощо. Воду у вигляді водяної пари використовують для обігрівання апаратів, в яких відбувається хімічний процес, для добування синтез-газу, який застосовують у виробництві NH3, CH3OH та багатьох інших продуктів хімічного синтезу. У районах з дешевою електроенергією вода може бути джерелом для добування H2, O2 і важкої води.

Промислові підприємства споживають величезну кількість води. Наприклад, на виробництво 1 т А1_витрачається 1500 т води, 1 т віс-_ козного шовку — близько 120D т свіжої j 1500 т оборотної води. Багатьом виробництвам потрібна вода певної чистоти і високої якості. Зокрема, чиста вода широко використовується в сільському господарстві.

Велика кількість промислової води (в основному теплотехнічної) після охолодження і очистки може бути знову використана на підприємстві, тому вона називається оборотною водою.

Завдяки тому, що вода є добрим розчинником багатьох твердих, рідких і газоподібних речовин, у природі ніколи не буває такої чистої води, яка б задовольняла вимоги техніки. Навіть дощова і снігова вода містить у собі певну кількість розчинених речовин, хоч і вважається найчистішою. Розрізняють механічні домішки, які містяться у воді у змуленому стані, і хімічні — розчинені у воді солі та гази. Піднімаючись у верхні холодні шари атмосфери, водяна пара конденсується, насичується газами, які є в повітрі, головним чином O2, N2, CO2, і у вигляді дощу випадає на землю. Проходячи крізь шар грунту, вода розчиняє там різні солі і гази, органічні речовини і змінює свій попередній склад.

§ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ ВОД

Залежно від походження і складу природні води можна поділити на три групи: атмосферні, наземні і підземні або грунтові.

Атмосферні води (вода з дощу і снігу) характеризуються найменшим вмістом домішок (солей і газів). Проте в районах хімічних заводів знайдено до 70 мг H2SO4 в 1 л дощової води. Сухий залишок після випарювання 1 л дощової води становить в середньому 40 мг.

Наземні води — це води річок, озер, морів і океанів. Склад води річок і озер значною мірою залежить від кліматичних умов, поверхні грунту, забруднення стічними водами. Води річок і озер порівняно з ґрунтовими містять набагато менше розчинених солей і газів, однак у них більше змулених часточок, органічних речовин і різних мікроорганізмів. Дуже важливим є те, що води річок і озер мають здатність самоочищатись: під впливом сонячної енергії і дії корисних мікроорганізмів шкідливі мікроорганізми в воді гинуть. Приблизно за 18 — 20 км від населеного пункту вода в річці набагато чистіша, ніж біля нього.

В морській воді є майже всі елементи періодичної системи, вклю-

чаючи дорогоцінні і радіоактивні метали. В ній завжди містяться гідрокарбонати кальцію і магнію, натрію і калію, а також сульфати і хлориди цих металів. Сухий залишок після випарювання 1 л морської води становить ЗО—40 г.

Грунтові води відзначаються великим вмістом мінеральних речовин, а часто і газів. Як правило, ці води прозорі і позбавлені мікроорганізмів та змулених часточок. Води з рудників та шахт часто містять солі кольорових і рідкісних металів, I2, Br2, H2S тощо, бувають забарвлені. В ґрунтових водах містяться майже всі ті солі, що і в морській воді, проте в значно менших кількостях. Грунтові води з певним складом розчинених у них мінеральних речовин і газів часто бувають лікувальними. Наприклад, широко відомі лікувальні води Мацести, Кисловодська, Желєзноводська, П'ятигорська, Трускавця, Миргорода і Хмельника.

Важливим джерелом сировини для хімічної промисловості є підземні мінеральні води, насичені різними солями. Води, насичені NaCl, служать сировиною для виробництва Na2CO3, NaOH, Cl2 і H2. З підземних розсолів добувають також I2, Br2, їх солі та інші речовини.

Показниками якості природних вод є: твердість, загальний вміст солей, прозорість, окислюваність, кислотність або лужність води, колір, запах, смак, температура, електропровідність, зміни при зберіганні, а також бактеріальна і радіоактивна забрудненість.

Вимоги до якості питної води регламентуються ГОСТ 2875 — 75. Загальна кількість солей, або мінералізація води, визначається сухим залишком (в мг/л), який утворюється при випарюванні 1 л води і висушуванні його при 105—110° C Вода, яка містить менш як—L-F солей ня 1__кг вопи, нязитчяється прісною, більш як 1 г — солоною. Вміст органічних домішок визначають за різницею мас між сухим і прожареним до червоного жару залишком.

Для хімічних виробництв основним показником якості води служить її твердість, зумовлена наявністю солей Ca і Mg. Твердість води раніше вимірювали в німецьких градусах, який відповідає вмісту в 1 л води 10 ^№_СаО_або 7,19 мг MgO. Тепер твердість води визначають у мiлiгpaм-eквiвaлeнтaJГCaг=t~aбo-Mg2+, які містяться у вигляді солей в 1 л води. Одиниця твердості (мг-екв/л) дорівнює 20,04 мг/л Ca2+ або 12,16 •Mr^Mg2+. Щоб визначити твердість води в нових одиницях, треба~число німецьких градусів твердості помножити на 0,35 або поділити на 2,8.
Предыдущая << 1 .. 86 87 88 89 90 91 < 92 > 93 94 95 96 97 98 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed