Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 3

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 2 < 3 > 4 5 6 7 8 9 .. 133 >> Следующая


4. Промисловість хімічних волокон, що виробляє штучні волокна на основі целюлози (віскоза, ацетатний шовк) і синтетичних полімерних продуктів (капрон, анід, нейлон, лавсан, нітрон, хлорин тощо).

5. Промисловість синтетичних смол і пластичних мас, а також продуктів їх переробки, що випускає полімерні продукти і матеріали (напівфабрикати) та вироби з них.

6. Лакофарбова промисловість, що виробляє лаки, фарби і емалі.

7. Промисловість реактивів і особливо чистих речовин.

8. Промисловість синтетичних барвників (анілінобарвникова), яка виробляє широкий асортимент синтетичних барвників для тканин, шкіри, хутра, а також пігменти для поліграфічної, лакофарбової, пластмасової та інших галузей промисловості.

9. Хіміко-фотографічна промисловість, що виробляє різні світлочутливі фотокіноматеріали — фото- і кіноплівки, фотопластинки, фотопапір, безпідкладочні світлочутливі шари та ін.

10. Промисловість побутової хімії, що виробляє різні хімічні речовини, що застосовуються в побуті,— мила, миючі та відбілюючі засоби, клеї, політури, дезинфекційні речовини, аерозолі та побутові абразивні матеріали.

11. Хіміко-фармацевтична промисловість, що виробляє лікарські речовини і медичні препарати та ін.

Останнім часом виникла нова галузь основного органічного синтезу — нафтохімічна промисловість, яка з продуктів нафтопереробки виробляє велику кількість хімікатів, що використовуються у виробництві синтетичних смол, пластмас, синтетичного каучуку, барвників тощо.

§ 3. ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ

Для розуміння основних завдань хімічної технології як науки важливо визначити її місце серед інших наук і значення хімічної технології при підготовці спеціаліста-хіміка в університеті.

Слово технологія походить від двох грецьких слів: «технос» — майстерність, ремесло або виробництво і «логос» — наука. Отже, дослівно «технологія» — це наука про виг^о^тщтво. V

Перетворення одних речовитгТметеріалТв~в інші з комплексом заданих корисних властивостей — основна мета хімії і хімічної технології. Хімічна технологія вивчає сукупність фізичних і хімічних процесів і шляхи їх здійснення в промисловості з метою виробництва різних продуктів. Найважливішим завданням хімічної технології є вивчення хімічних перетворень разом з процесами переносу кількості руху, тепла і речовини, що може бути досягнуто тільки при-використанні в хімічній технології знань з інших наук. Гідродинаміка при цьому відіграє особливо важливу роль, оскільки інтенсивність процесів переносу тепла і маси значною мірою визначається гідродинамічними умовами. Значний вплив на формування теоретичних основ хімічної технології мала чітка класифікація хіміко-технологічних процесів, що грунтується на гідродинамічних закономірностях.

Ідея єдиних кінетичних закономірностей, яка покладена в основу сучасної класифікації хіміко-технологічних процесів, виходить з подібності диференційних рівнянь, які описують найпростіші (лінійні) процеси переносу: кількості руху (закон Ньютона)

теплоти (закон Фур'є)

(2)

маси (закон Фіка)

На основі цих законів всі хіміко-технологічні процеси поділено на групи, кінетичні закономірності яких підлягають загальному за--конуч- швидкість процесу прямо пропорційна рушійній силі і обернено пропорційна опору. Таким чином, вчення 1їро~ТірЩееїГ> аітараттг-хі-мічної технології сформувалось у чітку наукову дисципліну, а всі

різноманітні процеси хімічної технології було зведено до п'яти груп процесів, об'єднаних характерними кінетичними закономірностями. В сучасних курсах хімічної технології вивчають такі розділи її: хімізм і фізико-хімічні умови перебігу процесу; сировину, енергетику; апаратуру; конструктивні матеріали; контроль і управління процесами; продуктивність, організацію і охорону праці та економіку виробництва.

Синтетичний характер курсу загальної хімічної технології, його динамічність і безперервне оновлення, постійний зв'язок із соціальними і науково-технічними завданнями розвитку продуктивних сил і індустріалізації країни сприяють формуванню спеціаліста-хіміка з широким науково-технічним кругозором, який здатний не тільки працювати, а й керувати сучасним складним і відповідальним хімічним виробництвом.

§ 4. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

З археологічних розкопок відомо, що вже багато тисячоліть тому людина добувала і переробляла деякі руди, глину, пісок та вапняки. Так, більш як шість тисяч років тому люди виплавляли залізо і переробляли його на зброю, інструменти та сільськогосподарське знаряддя. Дуже давно людство знайоме із золотом, сріблом, оловом, ртуттю, бронзою та міддю. Ще за три-чотири віки до нашо? ери деякі народи знали скло, кераміку, користувались сіркою, природними покладами соди, виготовляли мінеральні фарби, виробляли Олію, оцет, запалювальні снаряди та ін.

Тисячу років тому на Русі почали варити сіль та виготовляти мінеральні фарби, а в 1632 р. було побудовано перший завод з виробництва заліза. І

Початок створення сучасної хімічної промисловості можна віднести до кінця XVIII — початку XIX ст.
Предыдущая << 1 .. 2 < 3 > 4 5 6 7 8 9 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed