Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 7

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 < 7 > 8 9 10 11 12 13 .. 133 >> Следующая


И

На підставі основних і загальноцехових витрат визначають цехову собівартість. Додаючи до цехової собівартості загальнозаводські витрати, дістають заводську собівартість. Після нарахування на заводську собівартість позавиробничих витрат, які розподіляються на продукцію пропорційно їх заводській собівартості, дістають певну заводську собівартість продукції.

РОЗДІЛ її

Основні поняття і визначення в хімічній технології

§ 1. СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Послідовний опис всіх операцій, що відбуваються у відповідних апаратах і машинах, пов'язаних з виробництвом тієї чи іншої продукції, називається тєхіщопчцою схемою. Практика здійснення всіх операцій, пов'язаних з виробництвом певного продукту, називається тех-нодохіашш процесом. -

За способом організації і механізмом перебігу основні процеси хімічної технології поділяються на періодичні, безперервні і напів-безперервні (комбіновані). ГІеглддичні^процеси характеризуються тим, що всі стадії процесу відбуваються в одному апараті, а фізико-хімічні умови — концентрація реагуючих речовин, температура, тиск тощо — з часом змінюються, тобто періодичні процеси характеризуються єдністю місцяТГдїйснення всіх стадій процесу і зміною з часом його хімічних і фізичних умов. Після закінчення процесу продукцію вивантажують, завантажують нові порції реагентів і процес повторюють. Прикладом періодичного процесу може бути виробництво ціанаміду кальцію в ретортах або виробництво сталі в мартенівських і конвертор них-Лена х.

Характерною рисою .безперервного, процесу є незмінність умов здійснення всіх стадій процесу з часом, при проведенні їх в різних апаратах, послідовно з'єднаних між собою, або в різних частинах того самого апарата.

При безперервному процесі сировина надходить в апарат безперервно або періодично окремими порціями, в міру готовності її вивантажують, але в апараті всі стадії процесу відбуваються одночасно в різних зонах, а фізико-хімічні умови окремих стадій процесу залишаються незмінними.

Часто на виробництві вдаються до комбінованих — періодично-безперервних процесів, до яких можна віднести виплавлення чавуну. Прн таких процесах завантаження сировини і випуск продукції проводяться періодично, через певні проміжки часу, а всі стадії в цілому відбуваються безперервно.

Безперервні процеси порівняно з періодичними мають ряд істотних переваг: створення сталого технологічного режиму, краще використання тепла реакції, механізація й автоматизація керування процесом, відсутність затрат часу на вивантаження і завантаження апаратури, на охолодження печі. Все це створює кращі умови праці і сприяє підвищенню продуктивності праці і якості продукції, веде до зменшення об'єму апаратури, а також капіталовитрат.

В окремих випадках, в основному при малих масштабах виробництва або при переробці дорогої сировини, безперервний процес може виявитись менш економічним, ніж періодичний.

Процеси класифікують також залежно від зміни з часом їх параметрів (швидкостей, температур, концентрацій і т. д.). За цією ознакою процеси поділяються на такі, що встановились,— стаціонарні і такі, що не встановились,— нестаціонарні, або перехідні. В хімічній технології нестаціонарні (періодичні) процеси менш поширені.

В багатьох технологічних схемах передбачається регенерація матеріалів, тобто відновлення їх попередніх властивостей і повернення на повторне використання, як, наприклад, відновлення каталітичних властивостей каталізаторів, поглинальних властивостей іонооб-мінників, повернення старій гумі пластичності і тому подібне, шляхом деякої переробки, іноді з використанням хімічного процесу.

Схожим на процес регенерації є процес рекуперації, при якому розчинник, що був використаний, після перегонки, конденсації і очищення пропусканням через силікагель або активоване вугілля, повертається в технологічний процес.

§ 2. СХЕМИ РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТОКІВ

За кратністю обробки сировини процеси можна поділити на процеси з відкритим ланцюгом і кругові, або циркуляційні (циклічні), в яких сировина, що не прореагувала за один цикл, разом з новою порцією сировини повертається в голову процесу.

Процес одноразової обробки сировини називають процесом з відкритим ланцюгом, або розімкненим. Прикладом одноразової обробки сировини можна назвати окислення SO2 в SO3 на поверхні твердого каталізатора під час проходження газової суміші через контактний апарат.

У круговому (циклічному) процесі частина сировини циркулює в замкненому циклі. Прикладом циклічного процесу може бути синтез NH3 з H2 і N2, коли азотоводнева суміш, що не прореагувала при проходженні через контактний апарат, відокремлюється від NH3 і знову направляється в контактний апарат для дальшого контактування.

Як розімкнені, так і циркуляційні процеси можуть відбуватися при різних матеріальних і теплових напрямах потоків.

Прямоточні, або паралельноточні, процеси характеризуються рухом матеріалів і теплових потоків в одному напрямі (рис. 1, а).

Протитечійні процеси, навпаки, відбуваються при протилежному русі реагентів або матеріалів і теплових потоків (рис. 1, б). Якщо по-
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 < 7 > 8 9 10 11 12 13 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed