Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 43

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 37 38 39 40 41 42 < 43 > 44 45 46 47 48 49 .. 133 >> Следующая


Для утворення вищих напорів застосовують багатоступеневі насоси, які мають кілька робочих колес, розміщених на одному валу.

У поршневому насосі (рис. 26) всмоктування і нагнітання рідини відбувається при зворотно-поступальному русі поршня / в циліндрі

2. Під час руху поршня вправо в замкненому просторі між кришкою З циліндра і поршнем створюється розрідження. Під дією різниці тисків у місткості і циліндрі рідина всмоктується по трубопроводу і надходить у циліндр через клапан 4, при цьому клапан 5 закривається під тиском рідини. Коли поршень рухається вліво, виникає тиск, під дією якого клапан 4 закривається, а клапан 5 відкривається. Рідина через клапан 5 надходить у напірний трубопровід і далі в напірну місткість. Поршень насоса приводиться у рух кривошипно-шатунним механізмом 6, яким обертовий рух вала перетворюється на зворотно-поступальний рух поршня. Залежно від конструкції поршня відрізняють власно поршневі і плунжерні насоси (рис. 27). Плунжер, або скалка, не має ущільнювальних кілець і відрізняється від поршня значно більшим відношенням довжини до діаметра. Плунжерні насоси застосовують для перекачування забруднених і в'язких рідин.

Струминний наеее (рис. 28) для переміщення рідин використовує кінетичну енергію іншої рідини, яку називають робочою. За робочу рідину найчастіше беруть воду або пару. Робоча рідина / надходить з великою швидкістю з сопла / через камеру змішування 2 в дифузор

3, затягуючи рідину // внаслідок поверхневого тертя, звідки виходить суміш ///.

Рис. 27. Схема горизонтального Рис. 28. Струминний насос,

плунжерного насоса простої дії:

i — плунжер; 2 — циліндр; З — сальник; 4 — всмоктуючий клапан; 5 — нагнітаючий клапан.

Окремим видом струминного насоса є ,інжектор — апарат для подавання води в паровий котел. Аналогічний за конструкцією струминного насосу інжектор застосовується тоді, коли можна допускати змішування робочої пари з водою, що подається в котел.

Ежектор — струминний насос, за допомогою якого переміщують рідини, пар і гази, в яких відбувається передача енергії від робочої рідини або пари до всмоктуваної. Енергія утвореної суміші використовується для переміщення її по трубопроводу.

Моні?жю — це горизонтальний або вертикальний резервуар, в якому рідина перекачується внаслідок енергії стиснутого повітря або якогось інертного газу. Монтежю працює періодично, з малим к. к. д., за принципом пульверизатора. Перевагою монтежю є те, що в ньому немає частин або деталей, що рухаються або труться і тому швидко зношуються. Монтежю застосовують для перекачування забруднених, хімічно-агресивних і радіоактивних рідин. Окремим видом монтежю є пульсометр, в якому замість стиснутого повітря використовується водяна пара. Пульсометри — прості і дешеві насоси, якими широко користуються в хімічній промисловості.

Найбільш поширені в хімічній промисловості відцентрові насоси, які мають ряд істотних переваг перед поршневими: висока продуктивність, швидкохідність і т. п. Простота будови дає змогу виготовляти ці насоси з хімічно стійких металів, які важко обробляти (феросилід, кераміка і т. п.). Ними можна перекачувати рідини, які мають тверді домішки завдяки великим зазорам між лопатками і відсутності клапанів. Ix можна встановлювати на легких фундаментах, і, що дуже важливо, приєднувати безпосередньо до двигуна.

Компресорні машини, або компресори, призначені для переміщення і стиснення газів. Проведення багатьох хімічних процесів у газовій фазі під тиском часто потребує збільшення їх швидкості і зменшення об'єму реакційної апаратури. В хімічній технології гази стискують для створення оптимальних умов проведення того чи іншого процесу, для переміщення газів по трубопроводах і апаратах, створення вакууму, перемішування і розпилення рідин та ін.

Відношення кінцевого тиску р2, створюваного компресорною машиною, до початкового тиску рг, при якому відбувається всмоктування газу, називається ступенем стиснення.

Залежно від ступеня стиснення розрізняють такі типи компре-

сорних машин: вентилятори, І— <; 1,1) — для переміщення вели'

ких кількостей газів; газодувки 11,1 <. — <. 3,0]— для перемі-

щення газів при високому опорі газопровідної мережі; компресори

— > 3,0І — для створення високих тисків; вакуум-насоси — для

відсмоктування газів при тисках, нижчих за атмосферний.

За принципом дії компресорні машини поділяються на поршневі, ротаційні, відцентрові й осьові.

У поршневих машинах гази стискаються внаслідок зменшення об'єму, в якому міститься газ, при зворотно-поступальному русі поршня.

Стиснення газу в ротаційних машинах зумовлено зменшенням об'єму, в якому міститься газ, при обертанні ексцентрично розміщеного ротора.

У відцентрових машинах енергія передається потоку газу силовою дією лопаток робочого колеса, внаслідок чого відбувається стиснення і підвищення кінетичної енергії газу. Ця енергія перетворюється на тиск у нерухомих частинах машини.

В осьових машинах газ стискується під час руху його вздовж осі робочого колеса і спрямовуючого апарата.
Предыдущая << 1 .. 37 38 39 40 41 42 < 43 > 44 45 46 47 48 49 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed