Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 49

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 133 >> Следующая


Нутч-фільтри — це найпростіші фільтри періодичної дії, які працюють під вакуумом або тиском. У них напрямки сили тяжіння і руху фільтрату збігаються. На рис. 36 подано схему нутч-фільтра, який працює під тиском не більш як 3 ат. Він складається з корпусу 1 з сорочкою 2, кришкою З і днища 4. Фільтрувальна перегородка 5, що являє собою тканину або шар волокна, розміщена на опорі 6. Над фільтрувальною перегородкою знаходиться захисна перегородка 7 і кільцева 8. Суспензію та стиснуте повітря подають через штуцери 9 і 10, для видалення фільтрату є штуцер 11. Фільтр має запобіжні клапани 12. Перевагою всіх нутч-фільгрів'є можливість добре промити осад, а загальним недоліком — велика площа, яку вони займають.

У промисловості поширені фільтр-преси з вертикальними рамами, які є фільтрами періодичної дії, що гір^сгШвть під тиском. У них напрями сили тяжіння і руху фільтрату перпендикулярні. Фільтруючим матеріалом спочатку служить тканина, а потім осад. Цей фільтр можна розглядати як ряд нутч-фільтрів особливої конструкції, розміщених вертикально щільно один до одного, внаслідок чого досягається вели

Бруд

Рис. 37. Рамний фільтр-прес системи Абрагама.

ка поверхня фільтрування на невеликій площі. Рамний фільтр-прес (рис. 37) складається з рам і плит, упереміжку встановлених на міцній станині. Плити і рами мають квадратні приливи з круглими отворами, ці отвори з'єднані з внутрішнім простором рам вузькими щілинами, через які надходить суспензія і фільтрат збігає в загальний колектор. Коли рами заповнюються осадом, що фіксується контрольними рамами, фільтр-прес виключають і промивають осад. Промитий осад продувають стиснутим повітрям або парою. Потім рухому плиту відсувають, роз'єднують плити і рами, а осад видаляють у бункер. Недоліком фільтр-пресів є необхідність обслуговувати їх вручну, недосконале промивання осаду та швидке зношування фільтрувальної тканини, jr

Автоматизовані фільтр-преси з горизонтальними камерами періодичної дії працюють під тиском. У них напрям сили тяжіння і руху фільтрату збігається. В такому апараті вдало поєднано переваги інших фільтрів. Його можна розглядати як ряд невисоких нутч-фільтрів особливої конструкції, розміщених впритул один над одним, внаслідок чого утворюється велика поверхня фільтрування порівняно з площею, яку займає фільтр. Ці фільтри призначені для розділення тонкодисперсних суспензіи_при концентрації твердої фази 10—15 кг/м3 і температурі до 80° C ГАвтоматизований_фільтр-прес показано на рис. 38. Верхня частина / кожної плити вкрита перфорованим листом 2, під яким є простір для фільтрату 3. Нижня частина — рама 4 — утворює при стисненні плит камеру 5 для суспензії і осаду. Між верхньою і нижньою частинами плит розміщено водонепроникні діафрагми 6. Фільтрувальна тканина розміщується на перфорованому листі 2. Під час фільтрування, промивання і продування осаду в камери 5 надходить з колектора 8 по каналах 9 послідовно суспензія, промивна

рідина і стиснене повітря (положення А). Фільтрат, відпрацьована рідина і повітря відводяться з фільтра по каналах 10 в колектор 11. Осад віджимається діафрагмою 6, для чого в простір 12 по каналах 13 подається вода під тиском (положення Б). Після віджимання осаду плитн розсуваються і через утворені щілини осад видаляється з фільтрату (положення В). Продуктивність автоматизованого фільтр-преса порівняно з рамним значно вища. В цих фільтр-пресах велика поверхня фільтрування, за допомогою діафрагм регулюється товщина і вологість осаду і створюються необхідні умови для регенерації тканини в пдоцесі р_оботи фільтра.

промисловості досить поширені барабанні вакуум-фільтри безперервної дії з зовнішньою поверхнею фільтрування та протилежним напрямом сили тяжіння і руху фільтрату. Фільтр (рис. 39) має горизонтальний перфорований циліндричний барабан 1, вкритий ззовні фільтрувальною тканиною. Барабан обертається навколо своєї осі, нижня частина його занурюється в суспензію, яка надходить систематично в резервуар 4. Фільтрувальна поверхня барабана поділена на окремі частини, які під час обертання барабана послідовно приєднуються до трубопроводів вакууму, промивної рідини' і стиснутого повітря для обробки осаду, що насмоктується на поверхню барабана при проходженні його частини через резервуар з суспензією. Промитий зневоднений осад віддувається повітрям від тканини, зрізається ножем 12 і надходить у бункер і на розфасовку. Барабанний фільтр з невеликою поверхнею занурення в суспензію найбільш придатний для розділення суспензій із значним вмістом твердих часточок, які утворюють осад з досить доброю проникністю. В промисловості використовують також листові, патронні, дискові, карусельні, стрічкові та інші фільтри.

Центрифугування — це процес розділення неоднорідних систем у полі відцентрових сил з використанням суцільних або проникних для рідини перегородок. Процеси центрифугування відбуваються в машинах, які називаються центрифугами. Під дією відцентрових сил

Рис 39. Схема роботи барабанного вакуум-фільтра з зовнішньою поверхнею фільтрування:
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed