Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 37

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 133 >> Следующая


Вініпласт— це термопластичний хімічно стійкий конструкційний матеріал^ який застосовують для виготовлення хімічної апаратури та захисту її від корозії, особливо місткостей, трубопроводів, колонних апаратів.

Полікарбонати — це найміцніші пластмаси з групи термопластів. Високі термо- та~морозостійкість, хімічна стійкість, прозорість, добрі фізико-механічні властивості і низьке водопоглинання роблять полікарбонати одним з найцінніших матеріалів хімічного машинобудування.

JДoJпфgrJмaльдeriд в хімічному машинобудуванні є замінником сталі і цементу," кольорових металів і дерева. Цей жорсткий термопласт добре піддається механічній обробці, відзначається хімічною стійкістю проти дії органічних розчинників, рідкого палива та мастил, але в сильних кислотах розчиняється навіть при кімнатній температурі.

Склопластики — це штучні шаруваті матеріали, які утворюються з синтетачнизГсІГОл, армованих скловолокном, що відіграє таку саму роль, як залізо в залізобетоні.

Фаоліт — це кислотостійкий конструкційний матеріал, з якого виготовляють апаратуру, футеровку, труби, крани, відцентрові насоси, колонки та ін.

Текстоліт — це шаруватий матеріал, що має високі механічні якості. Його використовують як конструкційний і захисний матеріал. Труби з текстоліту міцніші за свинцеві і широко застосовуються в промисловості.

Для захисту від корозії будівельних конструкцій, поверхні апаратів, місткостей, трубопроводів тощо застосовують лакофарбові по-криття. Використання їх має великі технічні й економічні переваги.

Для більшої ефективності їх поєднують з іншими способами антикорозійного захисту. Фарбування комунікацій має на меті не тільки захист від корозії, а й є орієнтиром, що вказує на призначення кожної труби. Для цього для всіх матеріалів прийняті умовні кольори. Ось деякі з них:

Вода — зелений

Пара — яскраво-червоний

Протипожежна рідина — оранжевий Кислота — сірий Луги — темно-коричневий

Повітря — блакитний

Бітум, кам'яновугільний пек і сланці широко застосовують як самостійні плівкоутворювачі, а також разом із смолами.

_ Кремнійоргянічні покриття мають ряд переваг перед полімерними пок^рТТтт^ЯЯГоони стійкі проти дії високих температур і навколишньої атмосфери і мають добрі ізоляційні властивості, ними покривають електроустаткування, димогарні труби, випарні апарати, сушилки, насоси для перекачування гарячих рідин.

Лакофарбові покриття на основі каучуків високоеластичні, не руйнуються під дією теплових та механічних впливів, протистоять вібрації, кавітації, мають звукопоглинальні і демпферуючі властивості. Вони незамінні для захисту бетонних конструкцій та іншого обладнання, яке працює в агресивному середовищі.

Останнім часом дедалі частіше застосовуються покриття з різних термопластичних і термореактивних матеріалів, які наносяться на поверхню у вигляді сухих порошків. Такі покриття мають великі економічні й технічні переваги перед звичайними лакофарбними системами, що містять розчинники.

Для технологічного обладнання і трубопроводів можна використовувати захисне покриття з гуми, що також має ряд переваг, пов'язаних з високою хімічною стійкістю, малою масою і непроникністю гуми для агресивних середовищ. Ебоніти, які містять ЗО—50% S, порівняно з гумою більш хімічно стійкі, твердіші і мають вищу адгезію до металів.

Хімічні апарати і будівельні конструкції також захищають від механічних та агресивних впливів футеруванням їх хімічно стійкими матеріалами. Температурна межа стійкості футерувальних матеріалів набагато вища, ніж лакофарбових покриттів та пластиків.

До кислотостійких керамічних матеріалів належать: кислотостійка цегла, плитка класу К, термостійка плитка класу TK, метлах-ська керамічна плитка, вироби з фарфору, діабазу, скла, шлакоситалів, вуглеграфіту та ангеміту (пресований на основі фенольноформаль-дегідної смоли графіт). Ангеміти мають високу хімічну стійкість проти дії агресивних середовищ, тому ними замінюють кольорові метали і сплави.

Замазки і мастики застосовуються для зв'язування штучних кислотостійких матеріалів. В практиці широко використовуються силікатні замазки, сірчаний цемент, замазки на основі бітумно-пекових матеріалів та штучних смол.

Силікатні замазки характеризуються високою механічною міцністю і хімічною стійкістю проти мінеральних кислот.

Бітумні мастики застосовуються для зв'язування футеровки будівельних конструкцій і як шпаклівка. Вони стійкі проти дії кислот та лугів середньої концентрації.

Сірчаний цемент утворює щільний непроникливий шов і має підвищену хімічну стійкість проти дії мінеральних кислот, крім сильних окислювачів.

Замазки на основі штучних смол мають універсальну хімічну стійкість, газоводонепроникність, а також добрі фізико-механічні властивості.

РОЗДІЛ VII

Гідромеханічні процеси

§ 1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ГІДРОДИНАМІКИ І ГІДРОСТАТИКИ

Переважна більшість технологічних процесів у хімічній промисловості пов'язана з рухом рідин, газів або пари, перемішуванням у рідинах, а також з розділенням неоднорідних сумішей за допомогою відстоювання, фільтрування і центрифугування. Швидкість усіх цих процесів визначається законами гідромеханіки і вони називаються гідромеханічними. Закони гідромеханіки і практичне застосування їх вивчає гідравліка, яка складається з двох розділів: гідростатики (закони рівноваги в стані спокою) і гідродинаміки (закони руху рідин і газів). Гідродинамічні закономірності значною мірою визначають характер самих процесів, а також тепло- і масопередачі хімічних процесів у промислових апаратах.
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed