Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 46

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 40 41 42 43 44 45 < 46 > 47 48 49 50 51 52 .. 133 >> Следующая


Очищення газів фільтруванням здійснюється у фільтрах для газів з гнучкими пористими перегородками з природних, синтетичних і мінеральних волокон, нетканих волокнистих матеріалів (войлоку, картону тощо), пористих листових матеріалів (губчастої гуми, пінополіуретану), металотканини з напівтвердими (стружка, сітка) та твердими пористими перегородками з зернистих матеріалів (кераміки, пластмаси, спечених або спресованих порошків металів), із зернистими шарами з коксу, гравію, кварцового піску та ін. Вибір перегородки залежить від хімічних властивостей газу, його температури, гідрав-

Рис. 32. Рукавний фільтр з механічним струшуванням та зворотним продуванням тканини:

i —iv — секції фільтра; 1,9 — вентилятори; 2 — вихідний газохід; 3 — камера; 4 — рукава; S — розподільна гратка, 6 8 — дросельні клапани; 7 — вихлопна труба, 10 — струшуючий механізм. // — рама, 12 — шнек: 13 — шлюзовий запір.

лічного опору, фільтрувальної перегородки та розмірів завислих твердих часточок у газі

До найбільш поширених фільтрів з гнучкими перегородками належать рукавні фільтри (рис. 32). Забруднений газ нагнітається вентилятором / через газохід 2 в камеру ,3. Потім проходить через рукава 4, нижні кінці яких закріплено на патрубках розподільчої гратки 5. Пил осідає в порах тканини, а очищений газ проходить через дросельний клапан 6 і вихлопну трубу 7 і видаляється з апарата. На рис. 32 показано момент, коли працюють три секції фільтра I, III і IV, а II секція очищається від пилу. Пил спадає в камеру 3, вивантажується шнеком 12 через затвор 13. Робота рукавних фільтрів сучасних конструкцій регулюється автоматично. Для збільшення швидкості фільтрування застосовують безперервну регенерацію фільтрувальних перегородок без припинення подачі газу. В рукавних фільтрах досягається високий ступінь очищення газу від тонкодисперсного пилу (до 98—99%). Рукава виготовляють з тканин органічного і неорганічного походження.

Фільтри з напівтвердими ner^erojJOgKjiMH використовуються для дуже тонкої очистки газів високодисперсних і радіоактивних аерозолів. Як фільтруючий матеріал застосовують ультратонкі полімерні волокна, виготовлені на основі перхлорвінілу, поліакрилатів, ефірів целюлози тощо, які мають високу хімічну, механічну і термічну стійкість.

Фільтри з твердими перегородками використовуються для надзвичайно тонкої очистки газів. Перегородки фільтрів виготовляють з керамічних, металокерамічних і пластмасових пористих матеріалів або з густих металевих сіток і перфорованих листів.

Фільтри з зернистим фільтруючим матеріалом застосовуються для тонкої очистки газів від мастил, сажі, пилу та ін.

4 8 486 д7

Очищении газ

1 2

Запилений


газ *~


І

сдіжа soja



Рис. 33. Схема скрубера Вентурі.

Мокра очистка газів. Тонкої очистки газів досягають промиванням їх водою або іншими рідинами. Взаємодія газів з рідиною здійснюється в мокрих пиловловлювачах або на поверхні рідинної плівки, яка бігає по вертикальній чи похилій площин (плівкові, або насадочні, скрубери) на поверхні крапель (порожнист скрубери, скрубери Вентурі), на поверхні бульбашок газу (барботажп пиловловлювачі). Мокра очистка най ефективніша, якщо гази можна зволо жувати і охолоджувати, і якщо зат римані тверді або рідкі часточки не мають великої цінності. Для підвищення економічності мокрої очистки і вилучення затриманих речовин промивні води разом з шламом направляють у відстійники для освітлення і дальшого використання. Недоліком мокрої очистки є утворення великої кількості стічної води, яка викликає корозію апаратури і повинна далі перероблятись.

Найпростішими апаратами для мокрої очистки і охолодження газів є порожнисті скрубери прямокутного або ^круглого_церешну. Запилений газ рухається через скрубер знизу вгору і зрошується водою, яка розбризкується форсунками. Скрубер заповнюється хордовою або кільцевою насадкою, кусковим коксом або кварцем. Ступінь очищення газів у порожнистих скруберах досягає 60—75%, а з насадкою — 75—85%.

Для інтенсифікації процесу мокру очистку здійснюють у полі відцентрових сил у циклонах, стінки яких безперервно змочуються збігаючою плівкою води, або у_відцентрових^ек^уб?р.ах.

У відцентрових скруберах запилений газ надходить у циліндричний корпус, стінки якого зрошуються водою, що тонкою плівкою збігає по його внутрішній поверхні. Часточки пилу під дією відцентрової сили відкидаються до стінок скрубера, змочуються і виносяться разом з водою. Ступінь очищення у відцентрових скруберах досягає більш як 95%. Ці пилевловлювачі мають просту будову і низький гідравлічний, опір.

(У скруберах Вентурі вловлюються до 99% забруднень у вигляді високодисперсних часточок, наприклад продуктів сублімації або туману H2SO4. Скрубери Вентурі (рис. 33) — це струминні турбулентні газопромивачі. Запилений газ через конфузор / труби Вентурі потрапляє в горловину 2, де його швидкість досягає*"БІР-Т50 м/с. Через отвір З під тиском у горловину подається вода. Стикаючись з газовим потоком, вона розпиляється на найдрібніші краплинки, які поглинають частинки пилу і внаслідок цього укрупнюються. Ці краплини, проходячи через дифузор 4, де швидкість набагато зменшується, потрапляють у циклонний сепаратор 5. У циклоні під дією відцентрової сили вони відділяються від газу і разом із шламом видаляються у відстійник 6, де вода відстоюється від шламу і знову подається насосом 7 у скрубер.
Предыдущая << 1 .. 40 41 42 43 44 45 < 46 > 47 48 49 50 51 52 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed