Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экономика -> Хасан А.А. -> "Экономические методы управления частным сектором" -> 51

Экономические методы управления частным сектором - Хасан А.А.

Хасан А.А. Экономические методы управления частным сектором — Кишинев, 2005. — 168 c.
Скачать (прямая ссылка): econommetodiupravleniyachastnim2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 45 46 47 48 49 50 < 51 > 52 53 54 55 56 57 .. 58 >> Следующая


В качестве одного из основных компонентов предлагаемого комплекса экономических методов выступает восстановление в своих законных правах процессов планирования деятельности предприятий частного бизнеса, в первую очередь, разработка бизнес-планов, а также мониторинг достигнутых результатов.

Внедрение полученных автором результатов позволит значительно улучшить систему государственного управления частным бизнесом на современном этапе, адаптировать данную систему к имеющему место процессу глобализации экономической деятельности и привести ее эффективность до уровня современных требований.

145 Adnotare

la teza de doctor in economie cu tema „Metode economice de dirijare a sectorului privat (pe materialele Republicii Moldova §i Regatului Iordanian)"

Teza de doctor este dedicata problemei inaintarii variantei optimale ale managementului sectorului privat din partea statului, de asemenea a activitatii economice din partea structurilor suprastatale in conditiile integrarii activitatii economice, precum sunt organizatiile internationale financiare, comerciale, de productie, etc.

Scopul de baza al cercetarilor efectuate il constituie perfectionarea sistemului de metode economice de dirijare a sectorului privat in conditiile integrarii tot mai pronuntate la nivel regional §i global. In masura realizarii practice acestui sistem se preconizeaza eliminarea treptata a metodelor administrative §i inlocuirea lor cu cele economice.

In lucrare sunt abordate aspectele teoretice §i este argumentat caracterul prioritar al metodelor economice de management in conditiile integrarii globale tarilor §i continentelor. Se descifreaza esenta metodelor economice, rolul §i importanta acestor metode privind asigurarea unui management cu o inalta eficacitate a businessului privat la nivel national, a economiei Republicii Moldova §i a Regatului Iordania. Sunt analizate in mod detailat mecanismele accesibile §i instrumentariul practic de implementare a metodelor economice privind managementul sectorului privat.

Prin intermediul divizarii mecanismului integru de piata pe anumite fragmente (piata resurselor financiare, piata fortei de munca, piata funciara, piata marfurilor, serviciilor, etc.) au fost analizate corespunzator starea actuala (anii 1999-2004) §i elaborate directiile de perfectionare a sistemelor de management a sectorului privat in baza metodelor economice de actiune.

5

In calitate de metoda principala de stimulare activa a dezvoltarii sectorului privat este recomandata o retea vasta de masuri in crearea conditiilor socio-economice

S S

favorabile de aparitie, statornicire §i de dezvoltare dinamica a antreprenoriatului privat, de creare a climatului investitional atractiv §i a pietei surselor creditare dezvoltate.

146 Un accent deosebit este pus pe necesitatea participarii active a statului in formarea §i functionarea stabila a pietei muncii §i a celei funciare. Este subliniat faptul ca in prezent stabilitatea pietelor muncii atat in Moldova, cat §i in Iordania este asigurata de pe urma exporturilor masive ale bratelor de munca, care sunt, in majoritatea cazurilor stihiinice §i imprevizibile. Reie§ind din aceasta constatare, implicatiile de corectare din partea statului ar trebui sa fie directionate spre crearea cadrului legislativ corespunzator, spre incheierea contractelor interguvernamentale cu tarile - recipiente fortei de munca, referitor la conditiile de utilizare a contingentului vast de lucratori inaimiti.

5

In calitate de component principal al complexului de metode economice elaborate apare restabilirea in drepturile sale legitime a procesului de planificare a activitatii intreprinderilor private, in primul rand a elaborarii business-planurilor de calitate, precum § i organizarea monitoringului adecvat a rezultatelor obtinute.

Implementarea rezultatelor, obtinute de catre autor, va permite imbunatatirea esentiala a sistemului de management de stat a businessului privat la etapa actuala, va asigura adaptarea reu§ita a acestui sistem la procesul de globalizare a activitatii economice §i va cre§te eficacitatea acestui sistem la nivelul cerintelor contemporane.

147 Annotation

on the thesis for the degree of Doctor in Economy "Economic administration methods of the private sector " (on the materials of the Republic of Moldova and the Kingdom of Jordan)

The above thesis is dedicated to the question of identifying the best variant of management with the private sector, also of the economic activity in the conditions of globalization from other structures as - international financial, economic and commercial or other similar.

The research scope constitutes the elaboration conditions of development at regional and global levels. While the mentioned complex will be practically implemented it is foreseen to eliminate the so-called administrative, non economic public methods, with the private sector.

In this work are tackled theoretic aspects and is well argumentated the priority of economic methods management in nowadays conditions of countries and continents global integration. There is given an explanation about the essence of these methods, their place and importance to ensure a high standard management of private business at national level of the economy of the Republic of Moldova and the Kingdom of Jordan. Furthermore are analysed in details possible mechanisms and practical tools to implement the economic methods in private sector management.
Предыдущая << 1 .. 45 46 47 48 49 50 < 51 > 52 53 54 55 56 57 .. 58 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed