Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 97

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 91 92 93 94 95 96 < 97 > 98 99 100 101 102 103 .. 133 >> Следующая


РОЗДІЛ XII

Виробництво водню, азоту і кисню

Водень, азот і кисень — вихідні речовини для синтезу найважливіших хімічних продуктів: NH3, HNO3 та багатьох органічних речовин. Ці гази застосовують в окислювально-відновних процесах, для створення середовища, інтенсифікації технологічних процесів, досягнення високих температур та ін.

Водень застосовують також, для гідрування твердого і рідкого палива, перетворення рідких жирів у тверді, для досягнення високих температур при зварюванні і різанні металів, для різних синтезів, H2 також входить до складу синтез-газу та ін.

Азот використовують для синтезу NH3, для виробництва ціанаміду кальцію^ створення інертного середовища, для азотування, ,гасіння дюжеж^та ін.

"*~ Кисень використовують у процесах окислення для газифікації твердого палива, при конверсії, для інтенсифікації металургійних процесів, досягнення високих температур та ін.

§ 1. ВИРОБНИЦТВО водню

Методи виробництва H2 поділяються на хімічні, фізичніта електрохімічні'. В промисловості H2 добувають: конверсією CO^ водяного або напівводяного газу, добутих газифікацією~твердого або рідкого палива; конверсією CH4 природного газу або його гомологів з наступною конверсією СО; крекінгом CH4; розділенням коксового газу способом глибокого охолодження; електролізом H2O або розчину NaCl; залізо-паровим методом.

Добування H2 конверсією водяного_газу. 3 газових сумішей, які містять СО, добувають H2, проводячи peaкц7ю-конгзерТГТГСО водяною парою. Генераторний (водянийабо напівводяний) газ та газ після конверсії CH4 містять від 20 до 40? CO. Він взаємодіє з водяною парою за оборотною екзотермічною реакцією

CO + H2O її CO2 + H2 + 36,6 кДж (500 °С). (а)

Потім газову сумішючищають втд СОа,та інших небажаних для синтезу NH3 домішок. При пеіних умовах ця реакція супроводиться^-бічними реакціямиу-при яких утворюються сажа і CH4:

Г 2CO = C +CO2; (б)

[ CO + 3H2 = CH4 + H2O. (в)

Як видно з табл. 8," при 400—500° С, коли швидкість реакції достатня, константа рівноваги реакції (а) наближається до 0,1—0,2, що свідчить про трудність зрушення рівноваги. Разом з тим бажано, щоб азотоЕоднева суміш мала якнайменше СО, який дуже важко вилучити і який заважає синтезу NH3.

В реакції конверсії, яка відбувається без зміни об'єму, не можна змістити рівновагу підвищенням тиску: це тільки прискорить процес.

Таблиця 8. Константа рівноваги реакції (а) при різних температурах

Температура,
°С
PCOfH2O Р PCO2PH2
Температура,
°С
г PCOPH2O Р PCO2 H2

100
3,42 • Ю-4
700
0,636

200
3,83 • Ю-3
800
0,912

300
0,0233
900
1,29

400
0,0794
1000
1,67

500
0,204
1200
2,49

600
0,411
1400
3,33

Тому для зміщення рівноваги застосовуютьі^великий надлишок водяної пари або ж систематично видаляють CO2.( Як показало вивчення "процесу, навіть при шестикратному надлишку водяної пари в сухій азотоводневій суміші залишається ще близько 2% CO.

(Реакція між CO і "водяною парою є гетерогенно-газовою каталітичною реакцією, яка відбувається за участю ^каталізаторів: юксидів Fe, Cr, Ni, Co, Mn, Zn, Mg, V та ін. Найбільш поширещ в промисловос-ті^каталїзатори на основі оксидів Fe з домішкою активаторів — оксидів Cr, Al, K та Mn. Каталізатори на основі оксидів Co, Ni та Cu мають вищу продуктивність навіть при менших температурах, але вони дуже чутливі до отрут —^сірчистих сполук, які є у газових сумішах, а також дорожчі, ніж каталізатори на основі Fe. На залізних каталізаторах при зниженні температури і зменшенні надлишку водяної пари стає добре помітною шкідлива побічна реакція (б) з утворенням сажі, яка осідає на поверхні каталізатора.

При підвищенні тиску стає помітною побічна реакція (в). Тому при виіщр_истанні залізних каталізаторів підвищення тиску не бажане. '

іОтрути для каталізаторів — сірчисті сполуки, фосфор, силан тощо."3_алізний, каталізатор отруюється сірчистими сполуками тимчасово, а кобальтовий — необоротно. Оксиди Mg і K на активованому вугіллі стійкі проти S. Органічні сполуки S реагують з водяною парою' і утворюють на каталізаторі H2S:

COS + H2O = CO2 + H2S;

CS2 + 2H2O = CO2 + 2H2S.

Отруєння каталізатора цими сполуками має такий самий характер, як і отруєння сірководнем, тому газову суміш треба завжди ретельно очищати від сірчистих сполук.

Низькотемпературний цинкохромовомідний каталізатор, на якому процес відбувається при 250—300° С, при цьому залишковий вміст CO становить 0,2—0,4%, дуже чутливий до сірчистих сполук і потребує особливо ретельної очистки газів.

Для оборотних екзотермічних процесів, яким є конверсія CO, оптимальна температура знижується із зростанням ступеня перетворення CO в CO2. Разом з тим температура в зоні каталізатора підвищується, якщо не відводити тепла реакції. Для усунення цього процес

Вода

Водяний газ ~

S

—Пара

Конденсат —

Конвертований газ

У

Рис. 107. Принципова схема двоступеневого методу конверсії СО.

конверсії проводять в два ступені в конверторі поличного типу із зниженням температури завдяки випаровуванню во и між полицями.
Предыдущая << 1 .. 91 92 93 94 95 96 < 97 > 98 99 100 101 102 103 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed