Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 126

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 120 121 122 123 124 125 < 126 > 127 128 129 130 131 132 .. 133 >> Следующая


Після контактного апарата газова суміш з температурою близько 430° C надходить у башту-конденсатор 7 з насадкою, яка зрошується концентрованою H2SO4 з температурою 40° C Триоксид сірки, реагуючи з водяною парою, утворює пару H2SO4, яка конденсується і надходить у збірники 10 і 12. Якщо газова суміш охолоджується швидко, частина пари в башті-конденсаторі утворює туман H2SO4, тому вихідні гази перед тим, як викинути в атмосферу, очищають в електрофільтрі 8.

Методом мокрого каталізу добувають 92,5—93%-ну H2SO4 і як побічний продукт — водяну пару підтиском 40 • 108 Па.

Останніми роками введено в дію контактні системи, в яких добувають 18,5—20%-ний олеум розкладанням відпрацьованої H2SO4, що

надходить з цехів алкілування, і кислого гудрону, який є відходом нафтопереробних заводів. В основу цього методу покладено розкладання H2SO4 в печах при 700—750° С, внаслідок чого утворюється чистий SO2 (без домішок As і Se). Температура в печі підтримується спалюванням H2S, який частково вводиться в піч, і вуглеводнів, які є у відпрацьованій H2SO4 та в гудроні.

§ 7. КОНЦЕНТРУВАННЯ СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ

Баштову 75%-ну H2SO4 використовують в основному для виробництва мінеральних добрив. Надлишок разом з відходами H2SO4, яка утворюється внаслідок концентрування розбавленої HNO3, очищення нафтопродуктів при органічних синтезах тощо, концентрують випарюванням. Внаслідок концентрування утворюється 92—94%-на H2SO4. При нагріванні розбавленої H2SO4 до кипіння спочатку випаровується вода, поки вміст H2SO4 у розчині не досягне 70%, далі починає виділятись і пара H2SO4. При цьому температура кипіння розчину підвищується доти, поки вміст H2SO4 в розчині не досягне 98,3%.

На рис. 130 наведено діаграму кипіння H2SO4, з якої видно, що при концентрації кислоти 98,3% відносна кількість води в парі більша, ніж у рідині. Отже, при нагріванні водних розчинів з вмістом менш як 98,3% H2SO4 концентрація кислоти збільшується, якщо водяна пара весь час відводиться.

Якщо тиск зменшити, то H2SO4 концентрується при нижчих температурах. Так, 75%-ний розчин H2SO4 кипить під атмосферним тиском при 187,8° С, а у вакуумі (1000 Па) — при 75° C

Концентрувати H2SO4 можна безпосереднім стиканням з гарячими топковими газами і нагріванням кислоти гарячими газами через стінку.

У сучасних установках для концентрування H2SO4 застосовують переважно барабанні конденсатори, в яких гарячі гази барботують через кислоту. Рідке або газоподібне паливо спалюється в топці, гарячі гази при температурі близько 100O0C змішуються з повітрям і з температурою 750—800° C надходять у камеру концентратора. Барботуючи через кислоту, вони концентрують її до купоросного масла.

Більш досконалим і економічним способом концентрування H2SO4 є концентрування її в вакуумі з нагріванням через стінку. Завдяки низькому тиску концентрування відбувається при низьких температурах, чим запобігається розкладання H2SO4.

§ 8. СОРТИ СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ, її ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

У Радянському Союзі виробляють контактну, баштову і регенеровану H2SO4. При виробництві штучного волокна використовують тільки контактну H2SO4 підвищеної якості. В контактній сірчаній кислоті, яка використовується в харчовій промисловості, вміст миш'я-

ку не повинен перевищувати 0,0001%, вміст оксидів азоту (в перерахунку на N2O3) — не більш як 0,0001%. Зберігають H2SO4 на складах сірчанокислотних заводів у циліндричних стальних резервуарах місткістю до 3000 м3. Баштову та контактну кислоту, а також олеум зберігають у стальних нефутерованих резервуарах, а кислоту з вмістом, меншим ніж 75% H2SO4 — у стальних баках, футерованих кислототривкою цеглою.

Перевозять технічну H2SO4 в залізних стальних цистернах, розрахованих на 50 т, з спеціальною теплоізоляцією. Незначні кількості H2SO4 (різних сортів) перевозять і переносять у невеликих контейнерах, скляних бутелях місткістю ЗО—45 л.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Маркс K-, Енгельс Ф. Твори, 1963.

Л е и і и В. I. Твори, т. 2, 18, 29. і'

Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. K., Політвидав України, 1962.

Матеріали XXV з'їзду КПРС. K-, Політвидав України, 1976.

Вольфкович С. И., Егоров А. П., Эпштейн Д. А. Общая химическая технология, т. I. M., Госхимиздат, 1953.

Соминский В. С. Экономика химической промышленности. M., Высшая школа, 1969.

III к а р е н к о в Ю. С. Сотрудничество стран СЭВ в развитии химической промышленности. M., Наука, 1972.

Фадеев Н. В. Совет Экономической Взаимопомощи. M., Экономика', 1974.

Карапетьяиц М. X. Химическая термодинамика. M., Госхимиздат, 1953.

M у х л е и о в И. П., Кузнецов Д. А., А в е р б у х А. Я. и др. Общая химическая технология, 2-е изд. M., Высшая школа, 1970.

H е к р и ч М. И., Ковалев М. П., Черняева Ю. И. Общая химическая технология. X., Изд-во Харьк. уи-та, 1969.

Белоцветов А. В. Химическая технология. M., Просвещение, 1971.

T о в б и н М. В. Физическая химия. K-, Вища школа, 1975.

Кафаров В. В. Методы кибернетики в химии и химической технологии, 2-е изд. M., Химия, 1971.
Предыдущая << 1 .. 120 121 122 123 124 125 < 126 > 127 128 129 130 131 132 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed