Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 127

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 121 122 123 124 125 126 < 127 > 128 129 130 131 132 .. 133 >> Следующая


Боидарь А. Г. Математическое моделирование в химической технологии. K-, Вища школа, 1973.

Грубое В. И. Математическое моделирование непрерывных технологических процессов. K-, Изд-во Киев, ун-та, 1971.

Калмыков Н. H., В а й с б е й н С. А. Экономика, организация и планирование химической промышленности. M., Химия, 1973.

Касаткии А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии, 9-е изд. M., Химия, 1973.

Кривошеее П. П. Основы процессов химической технологии. Минск, Вышэйшая школа, 1972.

Кульский Л. А. Химия и технология обработки воды. K-, Изд-во АН УССР, 1960.

Гончаров А. I., Стеценко О. В. Основи хімічної технології. K-, Вища школа, 1971.

Едигаров С. Г., Бобровский С. А. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ. M., Недра, 1973.

Атрощеико В. И., Алексеев A. M., 3 а с о р и и А. П. и др. Технология связанного азота. X., Изд-во Харьк. ун-та, 1962.

Андреев Ф. А., К а р г и н СИ., Козлов Л. И. и др. Технология связанного азота, 2-е изд. M., Химия, 1974.

Атрощеико В. И., Каргин СИ. Технология азотной кислоты. M., Химия, 1970.

Амелии А. Г. Технология серной кислоты. M., Химия , 1971. Вольфкович СИ., Роговин 3. А., Рудеико Ю. П. и др. Общая химическая технология, т. 2. M., Госхимиздат, 1959.

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Абсорбери 143

— барботажні 144

— насадочні 143 Абсорбтив 142 Абсорбційні установки

— багатоступеневі 144

— одноступеневі 144

— протитечійні 144

— прямоточні 144 Абсорбційно-десорбційннй метод 142 Абсорбція 140

— вуглекислого газу 220

— моноксиду вуглецю 221

— нітрозних газів 242

— сірководню 218

— сірчаного ангідриду 262 Автоматизація 13 Агломерат 177 Агломерація 177 Адекватність 32 Адсорбат 145 Адсорбенти 145 Адсорбери 147

— з нерухомим шаром 147

— з рухомим шаром 148 Адсорбтив 145 Адсорбція 140, 145

— фізична 145

— хімічна 145 Аерація 202 Аерозолі 101 Азот 206, 214

— виробництво 216

— зв'язування 223

--аміачним методом 224

--дуговим методом 223

— — ціанамідним методом 224

Азотиста кислота 242 Азотна кислота 234

— безводна 235

— діаграма стану 235

— добування 243

— концентрування 247

— розбавлена 240, 243 Активатори 62, 227 Активоване вугілля 16, 146 Алгоритм 35

Аміак 223

— зберігання і перевезення 2с

— окислення 236, 239

— схема виробництва 231

— фізико-хімічиі основи 225 Аналіз

— ситовий 178

— статистичний 180 Ангеміти 77 Ангідрид

— азотистий 241, 264

— сірчаний 260, 264

— сірчистий 253 Ангідрит 252 Аноди 122

Антикаталізатори 59 Антинакнпінн 205 Апарат

— екстракційний 165

— іонообмінний 148

— киплячого шару 56, 86

— контактний 63

— пінний 54

— ректифікаційний 214

— фільтрувального типу 56 Аргон 217

Арреніуса рівняння 49, 52

Байпас 233, 265 Баланс

— грошовий 13

— економічний 18

— енергетичний 17, 19, 137

— матеріальний 13, 17

— тепловий 109, 124, 195

— технологічний 18 Башта

— окислювальна 243, 265

— поглннальна 243, 263, 265

— продукційна 265 Біметал 74

Бінарні суміші рідин

— азеотропні 158

— взаємно нерозчинні 155

— з необмеженою розчинністю 155

— з обмеженою розчинністю 155

— ідеальні 155

— реальні 155, 157 Біт 28

Блок-схема 35 Бойлер 111 Брикетування 177

Ван дер Ваальса рівняння 92, 133 Вант-Гоффа рівняння 46 Вентилятори 92

— відцентрові 94 Вентурі

— скрубер 98

— труба 84 Вилуговування 140, 162 Вимірювальна діафрагма 84 Випалення колчедану 254 Випарні апарати 128

— багатокорпусні 128

— барботажні 131

— з винесеною зоною кипіння 130

— з зануреними пальниками 130

— з нагрівальною камерою 130

— з циркуляцією розчину 130

— однокорпусні 128

— плівкові 130

— прямоточні 129

— роторні 130 Випарювання 128

— низькокиплячих рідин 132

Висотний напір 83 Витрати

— адміністратнвно-управлінські 14

— загальногосподарські 14

— накладні 14

— цехові 14 Внхід

— за струмом 20

— концентрату 186

— продукції 17, 20, 45

— рівноважний 225

Відділ технічного контролю (ВТК) 14 Відносна леткість компонентів 157 Відстоювання 101 Вініпласт 76 Вода

— аерація 202

— атмосферна 196

— ґрунтова 197

— дезаерація 202

— дезактивація 203

— зм'якшення 200

— знезаражування 201, 202

— знесолювання 200

— кислотність 198

— методи очистки 204 --біохімічні 205

— — вапняковий 200

-- натронний 200

-- содовий 201

— — термічні 204

— — фізнко-механічні 204

--фізнко-хімічні 204

--фосфатний 201

--¦ хімічні 200

— наземна 196

— нейтралізація 202

— оборотна 196

— окислюваність 198

— прісна 197

— прозорість 198

— солона 197

— стічна 203

— твердість 197

— хлорування 203 Водень 206

— виробництво 206 --електролізом 206

--залізо-паровим способом 206

--конверсією водяного газу

206, 208

---високотемпературною 212

---каталітично-паровою 210

¦---парокисневоповітряною

210

--- парокисневою 210

--конверсією метану 209

—*— розділенням газів 206
Предыдущая << 1 .. 121 122 123 124 125 126 < 127 > 128 129 130 131 132 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed