Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 128

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 122 123 124 125 126 127 < 128 > 129 130 131 132 .. 133 >> Следующая


--- розділенням коксового газу

212

Водопідготовка 198 Водяна «сорочка» 127 Водяний газ 208 Волога

— фізико-механічна 171

— фізико-хімічна 171

— хімічна 171

Газгольдери

— мокрі 181

— сухі 181 Газліфт 88 Газові суміші

— очищення 218

— розділення 206 Газодувки 92 Галургія 190 Гігієна професійна 23 Гідродинаміка 80 Гідродинамічний напір 83 Гідростатика 79 Гідроциклон 108

Гіпс 252

Глауконіт 201

Гормони 66

Градус твердості 197

Гранулометричний склад 179

Гранулювання 178

Грохоти

— барабанні 179

— вібраційні 179

— коливні 179

— нерухомі 179

— рухомі 179 Грохочення 178

Дезінтегратор 175 Депресори 190

Державний стандарт (ГОСТ) 1? Десорбція 140, 142, 144

— агентами 147

— випалюванням 147

— випарюванням 147

— газами 147

— парою 147 Детандер 132, 134, 137,. Дефлегматор 160

Дим 101 Дииас 74 Дистилят 159 Дистиляція 155

— молекулярна 162

— рівноважна 158 Диференційннй

— ефект розширення 1Э4

— манометр 83 Дифузія 22, 47

— внутрішня 148

— зовнішня 148

— молекулярна 141

— турбулентна 141 Дифузор 90, 165 Діаграма

— селективності 152

— стану 25

— фазова 155 Діоксид

— азоту 242

— сірки 253 Дробарки 173

— валкові 174

— конусні 174

— молоткові 174

— полого-конусні 174

— ударно-відцентрові 174

— щокові 174 Дросельний вентиль 132 Дроселювання газів 133, 135

Ебоніт 76 Ежектор 91 Ексгаустер 92 Екстрагент 149 Екстракт 149 Екстрактори

— безперервні 154

— відцентрові 154

— гравітаційні 154

— диференційно-контактні 154

— насадочні 154

— періодичні 154

— роторно-дискові 154

— сітчасті 154

— ступінчасті 154

— шнекові 165 Екстракція 140, 149

— багатоступенева 153

— одноступеиева 153

— фракційна 153 Електрифікація 193 Електроди 121

Електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) 42

— аналогові (AOM) 42

— цифрові (ЦОМ) 42 Електрохімічні генератори 193 Емаль 75

Емульсії 100 Енергія 192

— активації 59

— вториииа 194

— електрична 193

— світлова 194 -— теплова 193

— хімічна 193

— ядерна 193 Ензими 66

Ефект Джоуля—Томсоиа 134 Ефузія 172

Зависі 101 Закон

— Авогадро 133

— Бойля—Маріотта 133

— Вревського 157, 158

— Гей-Люссака 133

— Генрі 142

— гідродинаміки 78

— Дальтоиа 25, 133, 142, 157

— Джоуля 133

— дифузії 163

— діючих мас 24, 44, 49

— Клапейрона 146

— Коновалова 157

— Ньютона 8, 38, 79, 85 ¦— Паскаля 80

— Рауля 155, 157 ¦— розподілу 150

— Стокса 85

— Стефана—Больцмаиа 110

— термодинаміки 43

— Фіка 8, 141

— Фур'е 8, 109 Замазка 77

Зародки кристалів 168 Захисні покриття 74 Збагачення сировини

— гідравлічне 189

— гравітаційне 186, 188

— електромагнітне 186, 188

— механічне 187

— термічне 186, 191

— флотаційне 186, 189

— хімічне 187 Звуковий вітер 70 Згущув-ачі 101 Змішувачі

— барабанні 180

— лопатеві 180

— обертово-конусні 181

— пневматичні 181

— роторні 181 Знімання 21

Ізотерма

— адсорбції 146

— екстракції 150, 151

— розчинності 151 Ізохрона 47

Інваріант подібності 36, 37 Інгібітори 59 Індикатор подібності 38 Індукційний період кристалізації 169 Ініціатори 57 Інжектор 91 Інтеграція 12 Інтенсивність

— апарату 20

— об'ємна 21

— процесу 20, 21, 22 Іонообміиники 16 Іонообмінні смоли 146, 201

Кавітація 70, 89 Калорифери 127

Каменоломні 186 Кам'яне литво 75 Кар'єри 186 Каталіз

— гетерогенний 58, 60

— гомогенний 58, 60

— електронний 60

— іонний 60

— мікрогетерогенний 58

— негативний 59

— ферментативний 58 Каталізатори 16, 25, 58

— біологічні 66

— отрути 62

— температура запалювання 258 Квартування 192

Киплячий шар 86 Кип'ятильник 160 Кисень 206, 214

— добування 216

— зберігання 217

— «снрий> 217 Кібернетика 28 Кларк 184 Класифікатори

— гідравлічні 189

— рейкові 179

— спіральні 179

— чашкові 179 Класифікація

— виробництв 6

— гідравлічна 179, 189

— грохоченням 178

— сировини 186

— ситова 178 Коефіцієнт

— використання 20, 42 --енергії' 194

— витрати дросельного приладу 84

— Генрі 142

— динамічної в'язкості 79

— масопередачі 49

— молекулярної дифузії 141

— розділення 162

— розподілу 150, 152

— селективності 152

— температурний 52

— тепловий 195

— тепловіддачі 110, 114, 119

— теплопередачі 109, 114, 116, 119

— теплопровідності 110, 114 Колона

— барботажиа 54

— ковпачкова 55

— насадочиа 53

— ректифікаційна 159

— роторно-плівкова 161 Колчедан 252—255, 257, 258 Комбінат 12 Компресори 91

— багатоступеневі 93

— багатоциліндрові 93

— вертикальні 93

— відцентрові 92, 94

— горизонтальні 93

— одноступеневі 93

— осьові 92

— пластинчасті 93

— поршневі 93

— ротаційні 92, 94

— струминні 92 Конвекція 109, 110 Конверсія 206

— високотемпературна 212

— водяного газу 208

— каталітично-парова 210

— метану 209

¦— парокиснева 210

— парокисневоповітряна 210 Конвертор 15, 208 Конденсатори 124
Предыдущая << 1 .. 122 123 124 125 126 127 < 128 > 129 130 131 132 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed