Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 32

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 34 35 36 37 38 .. 133 >> Следующая


Під впливом світла відбуваються фотохімічні процеси, які мають вирішальне значення в житті рослинного світу і широко використовуються нині в хімічній технології, фотографії, медицині та ін. Механізм фотохімічних процесів полягає в активації молекул реагуючих речовин при поглинанні фотонів. При цьому змінюється електронна структура молекул: електрони зовнішніх оболонок атомів, які здійснюють хімічний зв'язок, збуджуються і молекула стає здатною до хімічних перетворень.

Фотохімічні реакції можна поділити на дві основні групи. До першої належать реакції, термодинамічно здатні до самочинного перебігу в даних умовах. Для них світло та інші електромагнітні коливання є ініціатором.

Друга група фотохімічних реакцій — це реакції, які в даних умовах не здатні термодинамічно відбуватись самочинно; для їх перебігу потрібна безперервна витрата світлової енергії. Кількість перетвореної речовини в цьому разі прямо пропорційна кількості поглинутої енергії світла.

Обидві групи фотохімічних реакцій відбуваються в природі і використовуються в промисловості. До фотохімічних реакцій належать реакції хлорування і бромування вуглеводнів та інших сполук, синтези деяких високополімерів (полістиролу), сульфохлорування парафінів та ін. До фотохімічних реакцій другої групи можна віднести природний процес фотосинтезу, тобто синтез вуглеводів у рослинах з CO2 повітря під дією сонячного світла, що поглинається пігментом рослин — хлорофілом.

У процесі фотосинтезу рослинний світ земної кулі щороку засвоює 175 млрд. т вуглецю з CO2 земної атмосфери, а 1 м2 зеленого листя синтезує близько 15 кг сухої органічної речовини. Розв'язання проблеми промислового фотосинтезу, тобто розкриття механізму цього процесу і відтворення його в промисловості, задовольнило б харчові й енергетичні потреби всього людства.

Окремою групою хімічних процесів, що здійснюються під впливом світла, є фотокаталітичні реакції, в яких світло поглинається не реагуючими речовинами, а каталізатором, що прискорює фотохімічну реакцію. Такі реакції відбуваються, як правило, між газоподібними або рідкими реагентами на поверхні твердого каталізатора внаслідок взаємодії каталізатора і світлової енергії. Під дією світла відбувається збудження електронів на поверхні каталізатора, тобто звільнення частини електронів і збільшення їх концентрації біля поверхні, що сприяє подоланню енергетичного бар'єра реакції.

Фотокаталізаторами служать деякі напівпровідники (ZnO, CdO, SnO2), які здатні до фотоутворення продуктів реакції без зміни свого складу і структури після закінчення процесу.

Радідщішій_-хімії належить велике майбутнє. Радіаційно-хімічні реакції відбуваються під дією іонізуючого випромінювання високої енергії — високочастотних електромагнітних коливань (рентгенівське проміння і 7-промені) і частинок великої енергії (прискорені P- і ос-частинки, нейтрони та ін.). Як джерела випромінювання використовуються ізотопні установки з довгоживучими радіоактивними

З*

67

ізотопами, наприклад 60Co, ядерні реактори, прискорювачі частинок і т. п.

Механізм дії іонізуючих випромінювань відрізняється і від дії каталізаторів, і від світлової енергії. Під час проходження випромінювань високої енергії через реагуючу систему відбувається передача енергії реагентам, що супроводжується іонізацією і збудженням молекул.

Безпосередня активація реагуючих молекул внаслідок дії випромінювання супроводжується відриванням електронів з внутрішніх оболонок атомів з наданням їм енергії. Вторинні електрони, в свою чергу, іонізують або активують молекули. Таким чином, первинний процес відривання електронів супроводжується вторинними процесами — руйнуванням зв'язків між атомами, утворенням вільних радикалів і валентно-ненасичених атомів, тобто певними хімічними перетвореннями.

Вивчення впливу випромінювання на активність гетерогенних каталізаторів показує, що у такий спосіб можна в широких межах змінювати і регулювати активність та селективність каталізаторів, особливо напівпровідникових.

Останніми роками почали здійснювати різні радіаційні хіміко-технологічні процеси в промисловості. Це реакції органічного синтезу, які відбуваються за ланцюговим або близьким до нього механізмом, що ініціюються випромінюванням: хлорування, сульфування, окислення, приєднання за подвійним зв'язком тощо. Промисловим процесом є, наприклад, синтез етилброміду, що здійснюється прямим приєднанням HBr до C2H4 під дією ^-променів.

Надзвичайно важливою галуззю промислової радіаційної хімії є різні перетворення полімерів, особливо вулканізація каучуку. Прл-мдсловість вже освоїла.,радіаційну полімеризацію етилену і пряме добування поліетиленових плівок і "виробів зшиван-ням макромолекул, тобто утворенням хімічних зв'язків між ними внаслідок дії випромінювання.

Під впливом випромінювання багато реакцій відбуваються з утворенням нових продуктів, наприклад реакції гідрування CO можуть призвести до утворення формальдегіду з дальшою конденсацією йою у вищі сахариди.

Великі перспективи має використання в хімічній технології гшаз^. Мйхімічніі^.іірс^ііе^^ Плазма — це своєрідний стан, коли внаслідок дії високої температури речовина перетворюється на іонізований газ, в якому містяться заряджені частинки — вільні електрони та іони. В результаті іонізації плазма стає електропровідною, але вона електронейтральна (квазинейтральна), оскільки позитивний заряд іонів і негативний заряд електронів в середньому взаємно нейтралізуються.
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 34 35 36 37 38 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed