booksshare.net -> -> -> .. -> " - " -> 174

- - ..

.., .. - .: , 2002. 182 c.
( ): pharmazeutischewirkstoffe1982.djvu
<< 1 .. 168 169 170 171 172 173 < 174 > 175 176 177 178 179 180 .. 345 >>

USP 4067 867 (J. Wiecko; ert. 10.1.1978; Prior. 11.11.1975, 30.3.1976, 8.10.1976).
USP 4 080 325 (US-Secr. of Health; ert. 21.3.1978; Anm. 17.11.1976).
DOS 2741383 (Lonza; Anm. 14.9.1977; CH-Prior. 12.8.1977).
Varianten zur Synthese von JV-(4-Methylaminobenzoyl)-L-glutaminsaure:
DOS 2 824 011 (Lonza; Anm. 1.6.1978; CH-Prior. 12.8.1977).
USP 3 892 801 (American Cyanamid; ert. 1.7.1975; Anm. 11.9.1974).
USP4136101 (American Cyanamid; ert. 23.1.1979; Prior. 3.2.1978).
D: Methotrexat ,,Lederle“ (Lederle) F: Ledertrexate® (Lederle)
Methotrexate Specia (Specia) GB; Methotrexate (Lederle)
I: Methotrexate (Cyanamid) J: Methotrexate (Lederle) USA: Methotrexate (Lederle)
Methoxamin
390-28-3
61-16-5
Hydrochlorid
Sympathicomimeticum;
Vasoconstrictor
2-amino-l-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-l-o] or a-(l-aminoethyJ)-2,5-dimethoxybenzyl alcohol
\ о
(>с-сн2-снз
осн3
2,5-Dimethoxy-
proptophenon
НэСО
NaNOj/HjSOt/CHjOH (Methytnitrit)
>=\ 8 //N0H
Нг/Pd-C ,HCl
OCH3
CH3
нэсоч
~\ 0 nh2
^ ^-C-CH-CH3 OCH3
I 3 V. OH nh2 I
USP 2 359 707 (Burroughs Wellcome; ert. 1944; Prior. 1942).
GB: Vasoxine® (Calmic) J: Mexan® (Nippon Shinyaku)
Vasylox® (Burroughs Wellcome) USA: Vasoxyl® (Burroughs Wellcome)
I: Vasoxine® (Wellcome)
MethOXSalen 298-81-7 Strahlenschutzmittel
(Ammoidin; Methoxypsoraien; Methoxysalen; Xanthotoxin)
* 7-tf-furo(3,2-g-l]benzopyran-7-one,9-methoxy-
Methoxsalen - Methoxyfluran M 581
a aus pflanzlichem Material:
Durch Extraktion aus Ammi majus mit n-Hexan wird zunachst 8-Geranyloxypsoralen gewonnen, das mit CH3COOH/H2SO4 zu 8-Hydroxypsoralen dealkyliert und dann mit Dimethylsulfat methyliert wird.
OH
HO^k^OH
Pyrogallol
CI-CH2—CQOH/POCla , Chloressigsaure
OH
H0VV0H CHjCOOHa
ЧЛс^‘а 3
II
0
w-Chtor-2;3,4-trihyclroxy-
acetophenon
Ht/Pd-c
6/7-Dihydroxy-
cumaranon
HOOC-CH -CHz-COOH / H2SQ4
6,7-Dihydroxy-
Z^-dihydrobertfofuran
2,3-Dihydroxantho-
toxol
{ch3o]2soz/kzco3
ОСНз
2,3-Dihydroxantho-
toxin
CIYYCN
Ci'X^CN
0
--—*
2,3-Dichtor-5,6-dicyano-l,b-Oenzochiron
Methoxsalen
a USP 2 889 337 (US-Secret, of Agriculture; ert. 1959; Anm. 1956). b USP 4129576 (Т. C. Elder; ert. 12.12.1978; Prior. 12.4.1976, 24.6.1976).
USP 4 129 575 (Т. C. Elder; ert. 12.12.1978; Prior. 12.4.1976). Altemativ-Verfahren:
USP 4150042 (Roche; ert. 17.4.1979; Prior. 29.7.1977, 8.3.1978).
USP 4 107 182 (Roche; ert. 15.8.1978; Anm. 29.7.1977).
USP 4 147 703 (Roche; ert. 3.4.1979; Anm. 29.7.1977).
DOS 2 820263 (Thomae; Anm. 10.5.1978).
USP 4 169 840 (Oy Star; ert. 2.10.1979; SF-Prior. 3.10.1977).
Meladinine® (Basothenn) Psoralon-MOP® (Hermal) Meladinine (Promedica)
J: Meladinine® (Nippon Shoji) Oxsoralen® (Taisho)
USA: Oxsoralen® (Elder)
Methoxyfluran
76-38-0
Inhalationsanastheticum
',2-dichioro-1,1-difluoroethyl methyl ether
1 I Cl-C-C-H I I Ct F
l/l-Difluor-2,2,2-
tnchtoretha.n
ch3oh/[koh1
Cl F
V-Dichlor-
2,2-difluor-
ethylen
Cl F I I H-C-C-OCH3 I I Cl F
Methoxyfluran
582 M Methoxyfluran - Methscopolaminbromid bzw. -nitrat - Methylclothiazid
GB-P 928 786 (Dow; Anm. 9.2.1960; USA-Prior. 3.4.1959, 20.7.1959).
D: Penthrane® (Abbott) J: Penthrane^ (Abbott)
GB: Penthrane® (Abbott) USA: Penthrane^ (Abbott)
I: Pentrane® (Abbott)
Methscopolaminbromid bzw. -nitrat
(Hyoscin-methobromid)
155-41 -9 Bromid 6106-46-3 Nitrat 18067-13-5 Methylsulfat
Parasympathicolyticum;
Spasmolyticum
C0-CH-CH2-0H + CH3Br
6
Scopolamin (s. S. 615)
Methyt-
bromid
CH3
"СЛ-
C0-CH-CH2-0H
Met hscopolam in -bro m id
AgN03
Met hscopolamin-nitrat
DBP 145 996 (E. Merck AG; Anm. 1902).
USP 2 753 288 (Upjohn; ert. 1956; Prior. 1952).
D: Methyscopolamin® (Upjohn) Skopyl® (Pharmacia)
GB: Pamine® (Upjohn)
Skopyl® (Farillon)
J: Ace® (Ono)
Meporamin® (Taiyo) USA: Pamine® (Upjohn)
Methylclothiazid 135-07-9 Diureticum
»-chloro-3-(chloromeLhyl)-3,4-dihydro-2-mcthyl-2.H-l,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
HzN-SOz^s^SOz-NHz
H2N-C-NH2 ; 130°C Harnstott
5-Chlor-2,4-diaminosulfonyl-
an/lin
(vgl. Chtorothiazwd-Synthese, э. S. 194)
СМР/МаНУСНз!
Cl
N 0 H
7-Aminosulfonyl-6-chlor-
3-oxo-3(4-djhydro-2W-1,2,4-
benzothiadiazm-11-dioxid
^СНз h2n-so2 SO2-NH-CH3
N NaOH
;"-SWVCH!
C1-CH2-CH0_ . A i
Chloracetatde- ! j!j CH2 Cl |
fiyd 1
Methyclothiazid
Methylclothiazid - Methyldopa M 583
W. J. Close et al., J. Am. Chem. Soc. 82,1132 (1960).
F: Enduronyl® (Abbott)-Komb. J: Enduron® (Abbott-Dainippon)
Thiazidil® (Abbott) USA: Aquatensen® (Mallinckrodt)-Komb.
GB: Enduron® (Abbott) Enduron® (Abbott)
Enduronyl® (Abbott)-Komb. Diutensen®-R (Mallinckrodt)-Komb.
I: Enduronyl® (Abbott) Enduronyl® (Abbott)-Komb.
MethyldOpa 555-30-6 Antihypertonicum
(— )-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylalanine
_/=V_ /СНз Н3СО-у^-СН2-Сч + KCN + [NHt)2C03
{3,4-Dimethoxy-
phenyl)-aceton
Kalium- Ammomum-cyanid carbonat
/==\ Нз9 H
h3co4J-chj-Hn н,ссГ 0
4 - Methyl -4 -{3,4- dimethoxy-benzyD-hydantoin
<< 1 .. 168 169 170 171 172 173 < 174 > 175 176 177 178 179 180 .. 345 >>

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

, ?
2009 BooksShare.
.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed