Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Выховець И.Р. -> "Таинство слова " -> 3

Таинство слова - Выховець И.Р.

Выховець И.Р. Таинство слова — К.: Рад. шк., 1990. — 284 c.
Скачать (прямая ссылка): tainaslova1990.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 < 3 > 4 5 6 7 8 9 .. 82 >> Следующая


8 тайтесь до тлумачного словника. Тут ви знайдете також відомості про наголошування слів, Tx правопис тощо. В одинадцятитомному «Словнику української мови» значення слів підтверджуються текстовими ілюстраціями з творів художньої, публіцистичної, наукової і науково-популярної літератури, з фольклорних джерел. V Кожне слово немовби оживає в реченнях-зразках і передає велику кількість інформації. Ви можете дізнатися про тривалість його життя і стильове призначення.

Поговоримо про словники дещо детальніше. І особливо — про згаданий тлумачний «Словник української мови» в одинадцяти томах. Що ж таке тлумачний словник? Тлумачний словник — це зібрання слів із поясненнями, тлумаченнями їх значень. У такому словнику слова розташовують у алфавітному порядку. Ви вже знаєте, що найповніший словник української мови охоплює близько 135 тисяч слів. А коли пильніше придивитися до одинадцятитомника, то в ньому слів виявиться трохи більше. Зокрема, у словнику розглядаються як реєстрове слово не всі складні слова. Візьмемо перший том і прочитаємо на сторінці 494: «ВИСОКО... Перша частина складних слів: 1) що відповідає слову високий у 1 знач., напр.: високоногий, високорослий, високо-стебли й, високостовбурний; 2) що відповідає за знач, словам дуже, у вищій мірі: високоавторитетний, високоме-ханізований, високопоетйчний, ви-сокопожйвний, високорозвйнений, високосортний, високоталановитий, високоурочистий, високохудожній, високочастотни й...». Бачимо, що статей про ці слова у словнику нема. Те саме спостерігаємо далі на сторінці 546 першого тому: «ВИЩЕ... Перша частина складних слів, що значенням відповідає словам

9 раніше, перед цим, тільки ідо, наприклад: вищезазначений, вищезгаданий, вищенавё-дений, вищеназваний, вищеподаний і т. ін.» Ці складні слова також не займають місця реєстрового слова і окремо не тлумачаться, а отже, не входять до вказаної загальної кількості — близько 135 тисяч слів. Складність у підрахунках слів маємо і ось у чому. Чи вважати форми прочитаний, написаний, прочитавши, написавши і подібні дієслівними формами, чи окремими словами? Це складне питання, і його можуть розв'язувати по-різному.

Слова української мови розрізняються кількісно і якісно. У словнику-одинадцятитомнику, наприклад, неоднакова кількість слів на різні літери. Вишикуймо слова на уявному віче за кількісними ознаками. Будуть групи великі і малесенькі. Ось слова на літеру П. Ix найбільше. Аж до ЗО тисяч! На літеру ж Й — найменше слів. Лише 40. У чому річ?

Дамо деякі пояснення, чому так багато у словнику слів на букву П. У цьому винні трохи префікси, яких чимало починаються даною літерою. Ось вони: пере-, перед-, під-, по-, понад-, прапре-, при-, прі-, про-. Від одного вихідного дієслова, наприклад співати, можна утворити похідні дієслова: переспівати, переспівувати, підспівати, підспівувати, поспівати, поспівувати, приспівати, приспівувати, проспівати, проспівувати. А від дієслів утворюються іменники переспівування, підспівування, поспівування, приспівування, проспівування, переспівувач, підспівувач, переспівувачка, підспівувачка... Бачите, скільки у дієслова співати всіляких родичів набереться. Пригадаймо, що багато і прийменників полюбляють початкову літеру П: перед, під, після, по, понад, поперед, попереду, попід, попри, поруч, поряд, посеред, при, про. Багатенько народилося й похідних

10 прикметників із префіксами на букву П: прегарний, пречудовий, прадавній, правічний, передплатний, понадплановий, прибережний, пришкільний, передвоєнний, післявоєнний, повоєнний... Тому-то слів тут велика кількість. Інші слова не зможуть претендувати на кількісну першість. Приміром, друге місце за кількістю посідають слова на літеру В — мають усього 11736 одиниць, тобто майже втричі менше.

І яким ліліпутиком виглядає група слів на літеру Й. Не бачимо тут ні префіксованих слів, ні іншого різнобарв'я. Ці слова можете перерахувати. Назвемо деякі з них: йняти, йог, йод, йодистий, йодний, йодоформ, йой, йойкати, йойкнути, йокати, йокнути, йолоп, йорж, йоржистий, йорзати, йорзатися, йоркшир, йоркширський, йот, йота, йотація, йотований, йотувати. Якби довелося їм формувати спортивну команду, то не було б з кого вибрати гарних спортсменів. Отака химерна словесна доля.

Коротко про якісні відмінності слів. Читаючи книжки, газети і журнали, слухаючи телепередачі і радіомовлення, ми кожного разу стрічаємося з громаддям слів. Одні слова досить відомі, вони зрозумілі кожному. Це загальновживані слова. Наприклад: будинок, дерево, ліс, картопля, село, місто, робітник, колгоспник, інженер, учитель. Іноді слово немовби знане, але про його зміст лише здогадуємося. І нарешті, значення деяких слів бувають зовсім не зрозумілі. Це слова-терміни, якими користуються фахівці різних наук, техніки, виробництва. Звичайно, не всі спеціальні слова потрапляють у словник. Сюди добирають ті слова-терміни, які вийшли за межі вузького спеціального вжитку і які почали використовувати в загальнолітературній мові.

У тлумачному «Словнику української мови» ви побачите також позначки, що вказують на стилістичні ознаки слова. Це позначки «розмовне слово»,
Предыдущая << 1 .. 2 < 3 > 4 5 6 7 8 9 .. 82 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed