Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 56

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 50 51 52 53 54 55 < 56 > 57 58 59 60 61 62 .. 117 >> Следующая


126
Наприклад, невдало побудовано такі речення: 1. І піснею сон-вІта тракторист, що рідною лине землею. He зрозуміло, хто ^цне: пісня, сонце чи тракторист? 2. В'ються жайворонки над *#илими полями, і в небо здіймається їхній спів. Чий спів — Жайворонків чи полів?________________________________________________

jgl*. Виправте помилки, пов’язані з уживанням займенників.

If Молодь — це майбутнє країни, на них народ покладає великі надії* 2. Ветерани багато працюють з молодою робітничою зміною, допомагають їм оволодівати професією. 3. Чіпка палко ненавидів панство, але не знав, як боротися з ними. 4. Коли москалі почали бити селян, Чіпка кинувся захищати їх. 5. Давид побачив розкішний будинок в саду, який належав Матюсі.

ДІЄСЛОВО TA ЙОГО ФОРМИ

§ 67. Загальна характеристика дісслівних форм

Дієслово має п’ять основних форм: неозначену, способові, дієприкметник, безособову на -но, -го і ,дієприслівник. З них дві — способові і дієприкметник — змінювані, три — неозначена, безособова і дієприслівник — незмінювані.

У способових формах розрізняємо способи дійсний, умовний, наказовий. Дійсний спосіб має три часи: минулий, теперішній і майбутній (проста, складна і складена форми).

У теперішньому і майбутньому часах та в наказовому способі дієслово змінюється за числами й особами.

У минулому часі та в умовному способі дієслова змінюються за родами (в однині) й числами.

Дієприкметники бувають активні й пасивні, недоконаного й Доконаного виду. Дієприкметники змінюються, як прикметники (див. § 59).

Форми дієслова, які змінюються за особами, будемо називати особовими, інші — неособовими.

Скорочення: НЗ — не змінюється; ЧРВ — змінюється за числами, родами й відмінками; ЧР — змінюється за числами уродами; 40 — змінюється за числами й особами (див, с. 128).

, *82. Дієслова розставте строго за нумераці ю у поданій на с. 128 схемі всіх Дослівних форм.

Економиш, спостерігаємо, вивчати, будемо, усвідомив, дослідили, аналізуватимеш, черпати, відтворюючи, нагромадимо, ^сктрифікований, супроводитимуть, тренуйся, іржавіло б, іскрячий, наболіле, успадковано, білений, архаїзуючи, європеїзувавшись.

g К*»4. З перших букв прочитаєте вислів поета П. Воронька, що починається сло-*На жаль, ...э.

127
Схематично система всіх дієслівних форм має такий вигляд:

Дієслово

І)

T

неозначена форма (іти — НЗ)

способові форми

T

дієприкметник

12) безособова форма (пройдено — НЗ)

І

актив-

ний

і

9) недосипаний змд (ідучий — ЧРВ)

І

II) пасивний (іпройдений—

ЧРВ)..

10) доконаний вид (побілілий — ЧРВ)

Л

Д'еприсліц.

ник

1

\

13) недоконаний вид (ідучи — НЗ)

14) докона.

ний ВИД (яр*,.

йшовши — НЗ)

дійсний спосіб і

7) умовний спосіб (ішов би — ЧР)

8) наказовий спосіб (іди - 40)

2) минулий час (ішов — ЧР)

3) теперішній час (іди — 40)

майбутній час

4) прост*. (піду—ип

\

5) складний (ітиму — 40)

(буду йти — 40)

§ 68. Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб

1. Неозначена форма дієслова (що робити? що зроби-т и?) завжди закінчується суфіксом -ти: думати, працювати, боротися, радіти, допомогти.

Суфікс -ть допускається лише в поезії та в розмовному стилі.

2. Минулий час дієслова (що р о б и в? щ о р о б и л а? і т. д.) твориться від неозначеної форми додаванням замість кінцевого -ти, -сти суфіксів -в (або нічого), -л(а), -л(о), -л(и): читати — читав, читала, читало, читали; допомогти — допоміг, допомогла, допомогло, допомогли; цвісти — цвів, цвіла, цвіло, цвіли.

Чергування о — і, е — і відбувається тільки в чоловічому роді: могти —міг, але могла; зберегти — зберіг, але зберегла; за-мести — замів, але замела; втекти — втік, але втекла._________

1. Кожен з нас любов свою зберіг від зради, від зневаги і від стужі. (J1. Дмитерко.) 2. Щоб нічого не забулося, щоб збереглося навіки, я знову записую все по свіжому сліду. (В. Кучер.) 3. Бре-ли літа своєю тихою ходою. (Панас Мирний.) 4. Мов вінками, заплелись придніпровські кручі виноградом, що раніш ніколи тут не ріс. (П. Дорошко.)

128
¦^зГУмовний спосіб дієслова (що р о б и в б и? щ о р о б ил а б? . д.) твориться додаванням до форми минулого часу частки б

(після голосного), би (після приголосного); частка б, би пишеться окремо і в реченні може стояти після будь-якого повнозначно-де слова: сказав би, сказала б, воно б допомогло.

1. Людина завжди потребує когось, кому б могла вилити своє г0ре і відвести душу. (В. Козаченко.) 2. Коли б знав чоловік, що ДОЛЯ готує йому через якийсь проміжок часу, тоді б десятою дорогою обминав непевні стежки. (Af. Стельмах.) 3. Здається, гори перевертав би й не чув би втоми. (М. Коцюбинський.) 4. Якби вдалось моє велике діло, я б утішилася щастям перемоги. (Леся Українка.)

5, Служив би правді — дорожив би честю. (70. Мокрієв.)

ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

§ 69. Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах

Дієслова в теперішньому часі (що роблю? що робиш? і т. д.) і в простому майбутньому (що зроблю? що зробиш? І т. д.) змінюються однаково.
Предыдущая << 1 .. 50 51 52 53 54 55 < 56 > 57 58 59 60 61 62 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed