Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 54

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 48 49 50 51 52 53 < 54 > 55 56 57 58 59 60 .. 117 >> Следующая


175. Перекладіть на українську мову.

„ 1- Это было в семидесятых годах. (JI. Толстой.) 2. Мать с четьі-Р**летним мальчиком переходила улицу. (77. Павленко.) 3. Двух-?чтовая фелюга лениво покачивается с боку на бок. (О. Kyn-Pllt-) 4. Лагуна отделена от моря двухъярусным валом. (В. Ap-сеньев.)

121
§ 64. Зв'язок числівників з іменниками

1. Після числівників два, обидва, три, чотири іменник стоїть у множині в тому самому відмінку, що й числівник: два хлопці три роки, чотири ясени (називний множини); двох хлопців, трьох років, чотирьох ясенів (родовий МНОЖИНИ); двом ХЛОПЦЯМ, трьом рокам, чотирьом ясенам (давальний множини).

1. Чотири українські фронти рухались на захід чотирма заліз-ними потоками. (О. Довженко.) 2. Верталися з фронту два брати-солдати, вертались додому, до рідної хати. (П. Воронько.) 3. He вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкії терном заростають. (Т. Шевченко.) 4. Сорок і чотири рази перевернув ту землю плуг, сорок і чотири рази пройшов по ній сівач. (70. Myшкетик.)

2. Після числівників двоє, троє, четверо, п'ять і більше, вжитих у називному відмінку, іменник стоїть у родовому відмінку множини (кого? чого?): двоє хлопців, четверо братів, п’ять днів, дванадцять місяців.

Але якщо числівник стоїть у непрямому відмінку, то й іменник стоїть у цьому самому відмінку: п’яти днів, п’яти дням, п’ятьма днями, у п’яти днях.

1. Нас п'ятнадцять стрільців із загону захищали Славуту-Дніпро. (77. Усенко.)'2. Партизанський загін складався з ста двадцяти чоловік. (70. Яновський.) 3. Написи повторювалися дванадцятьма мовами: російською, українською, чеською, англійською, французькою... (О. Гончар.) 4. їх було всього п’ять чоловік: троє дорослих і двоє дітей. (За О. Донченком.)

3. Після числівників тисяча, мільйон, мільярд та після дробових числівників іменник незмінно стоїть у родовому відмінку: тисяча тонн, тисячею тонн, тисячами тонн; сім десятих процента, семи десятим процента, сьома десятими процента; півтора місяця, півтора року (але: два з половиною місяці, три з полови* ною роки).

1. Нам сонце правди і свободи засяє в тисячах огнів. (М. Bo-роний.) 2. Оживали образи, події, які, здавалось, повинні були стертись майже за півтора десятка років. (О. Копиленко.) 3. Hop-мозавдання виконано на сто і дев'ять десятих процента.

4. У датах назви місяців вживаються тільки в родовому від* мінку: перше (число місяця) лютого, першого лютого, першому лютого, з першим лютого, з Восьмим березня, з Першим вересня.

122
|7б. Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки словосполучення: 1) у іменники мають закінчення -а, -і; 2) в яких іменники мають закінчення

л*

Півтора (зошит), два (раз), чотири (оберемок), півтори . „іна), півтора (день), три (місяць), три (рядно), два (училище), два (острів), перед першим (грудень), два (озеро), два з половиною (вагон), два (апельсин), півтора (місяць).

Ключ. З перших букв іменників прочитаєте назву вірша М. Рильського.

177*. Перепишіть, розкриваючи дужки.

K Лівий берег кипів, клекотав, ревів, скреготав тисячами (мотор, гусениця, колесо). (77. Дмитерко.) 2. Поміж небом і землею рухались і рухались два живі (вогник). (M. Стельмах.)

3. Високо в небі плавали два (яструб). (О. Десняк.) 4. Три (день) минуло, а лелеки не з'являлись. (ТО. Збанацький.) 5. Наше село нараховує п’ятдесят одну (хата). (Ю. Яновський.)

6. Один син — не син, два (син) — півсина, три (син) — ото тільки син. (Народна творчість.) 7. Ой у полі та два (явір), ще й третій маленький. (Народна творчість.) 8. Старий озирнувся на чотири (бік): степ лежав німий і принишклий. (Григорій Тютюнник.)

ЗАЙМЕННИК

§ 65. Відмінювання і правопис займенників

Займенники відмінюються по-різному: оди! — як прикметники (див. § 59), два займенники скільки і стільки — як числівник два (див. § 62), а інші — майже кожен по-своєму.

Останні за правописними особливостями можна розбити на три групи: 1) я, ти, ми, ви, себе; 2) він, вона, воно, вони; 3) мій, твій, свій, чий, той, цей, весь, хто, що.

І. Особові займенники я, ти, ми, ви і зворотний себе відмінюються так:

Від.

пінки

Н.

Р.

Д.

Ь

Ор.

м.

Однина Зворотний займенник Множина
1-ша особа 2-га особа 1-ша особа 2-га особа
я ти _ ми ви
мене тебе себе нас вас
мені тобі собі нам вам
мене тебе себе нас вас
мною тобою собою нами вами
(на) мені тобі собі нас вас

123
2. Особливістю відмінювання особових займенників він, в0 на, воно, вони є поява в них після прийменників та в орудНом' відмінку початкового звука [н]: у

Від- мінки Однина Множина
чоловічий і середній рід жіночий рід
Н. він (воно) вона вони
Р. його, до нього її, до неї їх, до них
д. йому їй їм
Чи його, про нього її, про неї їх, про них
Op ним нею ними
м. (на) ньому (нім) ній них

1. Людині треба, щоб її робота залишалася після неї самої жити. (70. Яновський.) 2. Труд оживляє гори й води, у нім ніщо не пропада. (В. Сосюра.) 3. І добре синові: в нього є мати, і добре матері: в неї є син. (А. Малишко.) 4. Удалину летять високо журавлі над ними і співами вторують їм своїми. (М. Рильський.) 5. O мова вкраїнська!.. Хто любить її [кого? що?], той любить мою Україну. (В. Сосюра.) 6. Я квітку не можу зірвати, бо їй [кому? чому?], як людині, болить. (В. Сосюра.)
Предыдущая << 1 .. 48 49 50 51 52 53 < 54 > 55 56 57 58 59 60 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed