Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 53

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 47 48 49 50 51 52 < 53 > 54 55 56 57 58 59 .. 117 >> Следующая


Кількісний числівник Порядковий числівник

Н. тисяча сім тисяча сьомий

Р. тисячі семи тисяча сьомого

Д. тисячі семи тисяча сьомому

Зн. тисячу сім Як у Н. або Р.

Op. тисячею сьома , тисяча сьомим

M .(на) тисячі семи тисяча сьомому

7. У дробових числівниках перша частина відмінюється, як кількісний числівник, друга — як порядковий.

Н. одна сьома вісім десятих

Р. однієї сьомої восьми десятих

Д. одній сьомій восьми десятим

Зн. одну сьому Як у називному відмінку

Op. однією сьомою вісьма десятими

М, (на) одній сьомій восьми десятих

171. Самостійно провідміняйте числівники 340. 770, 1800 і 4/10 і потім свої записи звірте з наведеним нижче відмінюванням цих числівників. Особливу увагу зверніть на орудний відмінок.

Н. триста сорок сімсот сімдесят

P- трьохсот сорока семисот сімдесяти

Д. трьомстам сорока семистам сімдесяти

Зн.

триста сорок сімсот сімдесят

Op- трьомастами сорока сьомастами сімдесятьма

М. (на) трьохстах сорока семистах сімдесяти

119
Н. тисяча вісімсот Р. тисячі восьмисот

чотирьох десятих чотирьом десятим чотири десяті

чотири десяті

Д. тисячі восьмистам

3. тисячу вісімсот

О. тисячею вісьмастами

чотирма десятими

М. (на) тисячі восьмистах чотирьох десятих

172?. Перепишіть. Числа й скорочення запишіть повними словами, поста-вивши числівники в потрібному відмінку.

Земля разом з 8.іншими планетами рухається навколо Сонця. Відстань її до Сонця змінюється від 147,1 млн. кілометрів на початку січня до 152,1 млн. кілометрів на початку липня. Період обертання Землі навколо нашого світила дорівнює 365,242 доби, а навколо своєї осі — 23 годинам 56 хвилинам 5 секундам. Довжина земного екватора вимірюється" 40 075 704 метрами. Уся поверхня Землі становить 510 млн. квадратних кілометрів, причому на 361,1 млн. квадратних кілометрів її, тобто на 71 проценті, розіллявся Світовий океан.

173*. Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис відмінкових форм числівників у російській і українській мовах.

1. Сечь состояла из шестидесяти слишком куреней. (М. Гоголь.)

2. В саженях пятидесяти от нас, там; где ухабы, ямы и кучи сливались в сплошную с ночной мглой, мигал тусклый огонёк. (А. Чехов.) 3. Гроза продолжалась около двух часов. 4. Живёт Балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых. (О. Пушкін.)

§ 63. Правопис складних числівників і відчислівникових складних слів

1. У складних числівниках у кінці першої частини м’який знак не пишеться: п'ятнадцять, шістнадцять, дев'ятнадцять, п'ятдесят, шістдесят, п’ятсот, шістсот, дев'ятсот.

1. Уперше зворотний бік Місяця було сфотографовано в жовтні тисяча дев’ятсот п’ятдесят дев’ятого року. 2. Кілограмова гиря на Місяці важила б усього сто шістдесят шість грамів.

3. Місяць мчить навколо Землі із швидкістю три тисячі шістсот вісімдесят один кілометр на годину.

2. Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний,

*мільярдний пишуться одним словом, і перша частина в них сто-

їть у родовому відмінку (крім сто): трьохсотий, двадцятий** титисячний, двохсота'ятдесятимільйонний (але: стотисячний).

120
у порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється: п’ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий.

* ”

1. Це був Трохим Денисенко, старий робітник друкарні, що вже понад рік, у числі двадцятип’ятитисячників, працював на селі. (С. Журахович.) 2. У шістдесятих роках в українську літературу прийшли такі видатні поети, як Василь Симоненко, Борис Олійник, Ліна Костенко, Іван Драч. 3. У битві під Берестечком 1651 року менш ніж двохсоттисячне військо Богдана Хмельницько-j-o протистояло трьохсоттисячній армії польського короля.

3. На початку складних слів (прикметників, іменників) пер-віі чотири числівники мають форми одно-, дво-, три-, чотири--, двоповерховий, триярусний, чотирикутник. Форми двох-, трьох-, чотирьох- вживаються лише перед голосними: двохелементний, трьохактний, трьохопорний. Усі інші числівники (крім сто) мають форму родового відмінка: десятиденний, тридцятип’яти-кілометровий, сорокакілограмовий, сімдесятирічний, п’ятисотрічний (але: стоголосий).

1. Всевідаючий, шістдесятирічний, землею йду, давно не молодий. (JI. Первомайський.) 2. З поля курними шляхами мчать тритонки, навантажені хлібом. (І. Цюпа.) 3. Висока триярусна стріха низько насувалася на вікна. (3. Тулуб.) 4. Важко гув міддю великий двохсотпудовий дзвін. (О. Довженко.) 5. Два дні палали в центрі міста дво- і триповерхові будинки. (70. Мушкетик.)

174*. Перепишіть. Числівники запишіть словами.

1. Передові польські поети перекладали Шевченка ще з початку 60-х років минулого століття. (М. Рильський.) 2. Хоч було вже пізно, величезний 16-поверховий будинок гудів, як вокзал або аеропорт. (П. Загребельний.) 3. He впізнаю себе сьогодні: чому мені, 60-річному дідові, стало враз жаль себе самого. (Р. Івани-ЧУК•) 4. Як хороше жити, мій друже, мій брате, коли тобі йде 19-й Рік! (І. Нехода.) 5. Я саджанець 2-річний посадив в піщану яму, глиною набиту. (77. Первомайський.) 6. Під липою, над самим Джерелом, стояв 4-гранннй камінь. (І. Франко.) 7. Попритрушу-вані пилом, стомлені 3-денною дорогою, вони сиділи мовчки. (В. Гжицький.) 8. Килигей стояв перед строєм і з затаєною раділо слухав переклик: десятий... двадцятий... сотий... 2-сотий! (О. Гончар.)
Предыдущая << 1 .. 47 48 49 50 51 52 < 53 > 54 55 56 57 58 59 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed